Uutiset

Laboratorion välinehuolto -kirja ilmestyi


Laboratorion välinehuoltoTarja Frimanin ja Ville Kivisalmen kirjoittama Laboratorion välinehuolto -kirja on ilmestynyt. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen laboratorioiden välinehuoltoa kattavasti käsittelevä kirja. Kirjan tekemistä tukivat KAUTE-säätiöön kuuluva Santasalon rahasto ja Työsuojelurahasto.

Laboratoriossa tutkitaan, havainnoidaan ja mallinnetaan fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ilmiöitä. Luotettavien tutkimustulosten saamiseksi laboratoriomittauksia häiritsevät tekijät on poistettava. Laboratorion välinehuollon tehtävänä on edistää laadukasta tutkimusta tarjoamalla oikein huollettuja välineitä laboratorion käyttöön. Laboratorion välinehuolto -kirjassa kuvataan keskeiset laboratoriovälineet ja -laitteet, niiden huollon periaatteet sekä työturvallisuustoimenpiteet ja tilavaatimukset.

Laboratorion välinehuolto -kirja on tarkoitettu välinehuollon ja laboratorioalan ammattilaisille. Kirjasta on hyötyä myös tutkijoille ja esimiesasemassa työskenteleville. Kirja sopii erinomaisesti oppikirjaksi sekä välinehuollon että laboratorioalan koulutuksessa. Lisätietoja Byrettikustannuksen sivuilla.