Martti Tiuri 1925-2016
Uutiset

Martti Tiurin muistoapuraha haettavana


Radiotekniikan professori Martti Tiurin täyttäessä 90-vuotta 13.11.2015 Tekniikan akateemiset TEK ry onnitteli häntä lahjoittamalla 6000€ KAUTE-säätiölle jaettavaksi apurahana hänen toivomaansa tarkoitukseen. Valitettavasti professori Tiuri menehtyi pian merkkipäivänsä jälkeen 25.3.2016.

KAUTE-säätiö on päättänyt jakaa apurahan professori Tiurin muistoksi yhdelle Aalto-yliopiston Radiotieteen ja tekniikan laitoksen ja Metsähovin radiotutkimusaseman väitöskirjaopiskelijalle.

Apuraha on suuruudeltaan 6000€ ja se on haettavana 9.-26.5.2016. Apuraha myönnetään kannustusapurahana tekniikan väitöskirjatutkimuksen rahoitukseen.

Kannustusapuraha on tarkoitettu nuorelle väitöskirjaansa valmistelevalle tutkijalle ja sen voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään.

Hakeminen tapahtuu KAUTEn apurahapalvelun kautta. Apurahahakemus liitteineen tulee jättää 26.5.2016 klo 24.00 mennessä. Tiedot hakumenettelystä saa säätiön kotisivulta https://kaute.fi-p.seravo.com kohdasta ”Apurahojen haku”.

Professori Tiurin muistokirjoitus on luettavissa TEKin verkkolehdessä https://lehti.tek.fi/jarjesto/martti-tiuri-in-memoriam

Apurahansaaja julkistetaan TEK 120 -juhlavuoden seminaarissa Otaniemessä 17.11.

Lisätietoja antaa KAUTE-säätiön asiamies info@kaute.fi-p.seravo.com