Uutiset

Miljoonarahoitus kauppatieteiden opetusyhteistyöhön


Liiketoimintaosaamisen perusteita tarjotaan pian digitaalisesti yli tuhannelle opiskelijalle vuosittain. Kymmenen suomalaista yliopistoa tiivistää yhteistyötään kauppatieteiden alalla. Suomen Kauppakorkeakoulut ABS ry:n aloitteesta valmisteltu yhteinen liiketoimintaosaamisen digitaalinen opetus käynnistyy syyskuussa 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 2.2.2017 1 006 400 euron avustuksen opintokokonaisuuden toteuttamiseen. Pilottilukuvuoden 2017–2018 jälkeen kurssit ovat avoinna kaikille näiden yliopistojen tutkinto-opiskelijoille.

”Yliopistorajat ylittävä yhteinen opetustarjonta tässä mittaluokassa on uraa uurtava. Samalla luomme aivan uudenlaista yhteistyön toimintamallia koko yliopistokentälle. Vastaamme myös koko ajan kasvavaan tarpeeseen luoda mahdollisuuksia muiden alojen opiskelijoille täydentää omaa tutkintoaan kauppatieteellisellä sivuaineella. Käytännössä miltä tahansa alalta valmistuvalle opiskelijalle on hyötyä kauppatieteellisestä osaamisesta. Siksi ohjelma haluttiin suunnata nimenomaan muiden alojen opiskelijoille. Suomen kauppakorkeakoulut näkevät tämän osana yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. Korkeatasoisen digitaalisen opetustarjonnan lisäämiseen yliopistoissa on myös suuri tarve”, kertaa ABS ry:n puheenjohtajana toimiva dekaani Markus Granlund Turun kauppakorkeakoulusta.

Yhteistyöopinnot edellyttävät tarkkaa suunnittelua ja ennen kaikkea hyvää kauppatieteiden alan yhteistyöhenkeä. Yhteistyön pohjaa on rakennettu systemaattisesti jo vuodesta 2011 alkaen, kun kauppatieteiden kansallinen yhdistys ABS ry perustettiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tukee liiketoimintaosaamisen digitaalisen opintokokonaisuuden käynnistämistä yhteensä 1 006 400 eurolla osana laajempaa erityisavustusta korkeakoulujen kehittämishankkeisiin. Hankkeeseen haettiin alun perin 1 165 000 euroa. Osallistuvat yliopistot rahoittavat 30% hankkeen kustannuksista.

”Digitaalisen opetusyhteistyön suunnittelu aloitettiin KAUTE-säätiön tuella jo vuoden 2016 alusta. Nyt saadun avustuksen myötä pääsemme syksyllä aloittamaan pilotoinnin kursseilla, joista vastaa yhteistyössä opettajat useasta yliopistosta. Yhteisen opetustarjonnan luominen suuremmille opiskelijaryhmille on haasteellista, koska vallitsevat toimintamallit ja käytettävät tietojärjestelmät eivät vielä tue yliopistojen välistä yhteistyötä. Siksi OKM:n myöntämä erityisavustus ja muu tuki on käynnistysvaiheessa aivan olennainen.”, kiittelee hankkeen ohjelmapäällikkö Taina Eriksson.

Liiketoimintaosaamisen digitaalinen opintokokonaisuus on suunniteltu opiskelijoille, jotka eivät opiskele kauppatieteiden koulutusohjelmissa. Paketti tarjoaa muiden alojen opiskelijoille mahdollisuuden oppia talouden ja yritystoiminnan perusteet monialaisissa opiskelijatiimeissä. Kurssien opetus tapahtuu verkossa digitaalisella oppimisalustalla, ja opiskelija voi itse päättää missä ja milloin hän haluaa opiskella. Opiskelija saa koota omaan osaamistarpeeseensa sopivan paketin kahdeksasta tarjolla olevasta kurssista.

 

Lisätietoja:
ABS ry:n puheenjohtaja, dekaani Markus Granlund, +358 2 333 9200 markus.granlund () utu.fi
Hankkeen ohjelmapäällikkö Taina Eriksson, +358 40 728 6196, taina.eriksson () utu.fi
ABS ry:n pääsihteeri Juuso Leivonen, +358 40 730 7236, juuso.leivonen () abs.fi