Henkilöt Näkökulmat

PoDoCo-tutkija Meri Lundahl edistää kestävää energiantuotantoa startup-yrityksessä


Tekniikan tohtori Meri Lundahl ei joutunut matkustamaan pitkälle siirtyessään Aalto-yliopiston kampukselta startup-yritys Teraloopiin. Molemmat sijaitsevat Espoon Otaniemessä. Yritysympäristö kuitenkin eroaa yliopistomaailmasta monin tavoin.

“Kiinnostavinta yrityksessä työskentelyssä on ollut käytännönläheisyys. Väitöskirjaa tehdessäni käsittelin kiinnostavia kysymyksiä, mutta toisinaan käytännön sovellukset jäävät tutkimustyössä etäisiksi. Yrityksessä työskennellessä näkee hyvin oman työnsä konkreettiset hyödyt”, Lundahl sanoo.

Lundahl tutkii biopohjaisia kuituja ja teki väitöskirjansa biopohjaisista, nanoselluloosasta valmistetuista tekstiilikuiduista. Samaa osaamista hän hyödyntää nyt Teraloopilla.
 

Tavoitteena kestävä siirtymä uusiutuvaan energiaan

Teraloop kehittää vauhtipyörää, jonka pyörivä liike varastoi energiaa tehokkaasti. Lundahlin tehtävänä on kehittää vauhtipyörään biopohjaisia hiilikuituja, jotta pyörä voitaisiin valmistaa edullisemmin, pienemmällä hiilijalanjäljellä ja ilman fossiilisia raaka-aineita.

Vauhtipyörä ratkoo myös uusiutuvan energian varastointiin liittyviä haasteita. Aurinko- ja tuulienergian varastoinnissa ongelmia aiheuttavat esimerkiksi sääolosuhteiden vaihtelusta johtuvat sähkökatkokset. Biopohjaisista kuiduista valmistetusta vauhtipyörästä voidaan vapauttaa energiaa katkosten aikana.

Vauhtipyörää voi käyttää myös korvaamaan tai täydentämään akkuja. Akuissa käytetään litiumia, jonka hankinta on hyvin vaikeaa.

“Vauhtipyörän ansiosta voimme olla vähemmän riippuvaisia fossiilisesta energiasta ja materiaaleista”, Lundahl sanoo.
 

PoDoCo-ohjelma toi tutkijan ja yrityksen yhteen

Lundahl tutustui Teraloopiin kasvuyritystapahtuma Slushissa. Yrityksen edustajien kanssa keskustellessaan Lundahl ymmärsi, että hänen osaamiselleen nanokuitujen parissa voisi olla käyttöä tekstiilituotannon lisäksi energia-alalla.

Pian tämän jälkeen Lundahl törmäsi tutkijoita ja yrityksiä yhdistävään Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelmaan. PoDoCossa mukana olevat 12 suomalaista säätiötä, joihin myös KAUTE kuuluu, rahoittavat ohjelman kautta tohtoreiden työllistymistä yrityksiin.

KAUTE-säätiön myöntämä rahoitus mahdollisti lopulta tuoreen tohtorin palkkaamisen startup-yritykseen.

“Teraloop ja PoDoCo-ohjelma ovat tarjonneet minulle mahdollisuuden yhdistää oma osaamiseni suurten kysymysten, kuten energia-alan tulevaisuuden ja kestävyyden, ratkaisemiseen”, Lundahl sanoo.

Yrityksessä työskentely ei tarkoita, että tutkimustyöstä pitäisi luopua – päinvastoin. Teraloopin kaltaisessa teknologiaa kehittävässä yrityksessä tutkimus on toiminnan elinehto.

“Teraloop tahtoo hyödyntää uusimpia tutkimustuloksia ja teknisiä ratkaisuja sekä olla mukana kehittämässä niitä. Minun taustastani on tässä apua. Näin saan jatkaa luovaa tutkimustyötä myös yrityksen leivissä”, Lundahl sanoo.
 

Tutkija voi antaa yritykselle merkittävää lisäarvoa

Lundahlin tutkijataustasta on ollut paljon hyötyä Teraloopin kehityksen kannalta, kertoo yrityksen operatiivinen johtaja Philippe Pepin.

“Meri on saanut meidät miettimään käyttämiemme materiaalien ympäristövaikutuksia entistä enemmän. Suunnittelemme toimintamme laajentamista materiaaliteknologian alueelle, ja Merillä voi olla tässä siirtymässä hyvin merkittävä rooli”, Pepin sanoo.

Vaikka Lundahlin PoDoCo-jakso päättyy vuoden 2020 lopussa, hän näkee yritysmaailmassa työskentelyn houkuttelevana vaihtoehtona myös tulevaisuudessa. Startup-yrityksessä työskentely on saanut Lundahlin jopa miettimään oman yrityksen perustamista. Tärkeintä on, että omalla työllä on todellista vaikutusta.

“Työssäni minua motivoi ilmastonmuutoksen hillitseminen. Tällä hetkellä on poliittista tahtoa siirtyä uusiutuvaan energiaan, mutta tämä ei ole täysin ongelmatonta. Haluan olla ratkaisemassa uusiutuvaan energiaan liittyviä haasteita, kuten laitteiden kierrätettävyyttä, jotta siirtymä on kestävä”, Lundahl sanoo.

Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelman haku on auki 1.3.–15.4.2020. KAUTE-säätiö rahoittaa ohjelman kautta vuosittain kahta kaupallisen tai teknisen alan tutkijaa.

Lue lisää PoDoCosta ja hae apurahaa

Lue lisää KAUTEn maalis–huhtikuun apurahahauista