Apurahat Uutiset

Post Docs in Companies -apurahaohjelman haku on taas auki


Post Docs in Companies -ohjelmassa on rahoitettu jo 151 yritysten ja tohtorien yhteistyöhanketta. Monissa hankkeissa tavoitteena on ympäristövaikutusten vähentäminen. Apurahoja on myönnetty kaikille tieteenaloille. Insinööri- ja luonnontieteet ovat olleet parhaiten edustettuna, mutta yritykset ovat hakeneet toimintansa uudistamiseen myös yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden osaajia.

”Useissa käynnissä olevissa PoDoCo-hankkeissa yritykset kehittävät uusia kestäviä energiaratkaisuja teollisuuteen. Hankkeissa etsitään esimerkiksi ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen sekä tehokkaita energian tuotanto- ja varastointimenetelmiä”, PoDoCo-ohjelman vetäjä tohtori Seppo Tikkanen kertoo.

Ohjelmaan voi osallistua toimialasta riippumatta mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö. Rahoitus antaa pienillekin yrityksille mahdollisuuden uudistua, sillä PoDoCo-ohjelmasta on rahoitettu paljon juuri pienten ja keskisuurten yritysten hankkeita. Rahoituskierros on kaksi kertaa vuodessa ja syksyn haku on avoinna  lokakuun loppuun asti.

”Mielenkiintoista nähdä, miten korona vaikuttaa hakemusmääriin. Kevään haussa saimme yhtä paljon hakemuksia kuin ennen. Tässäkin tilanteessa yrityksillä olisi hyvä mahdollisuus saada PoDoCo:n kautta tukea uudistumiseen”, Tikkanen sanoo.

PoDoCo-ohjelma:

PoDoCo-ohjelman apurahahaku on avoinna 15.9.-31.10.2020. Lue lisää: https://www.podoco.fi/

PoDoCo-ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Paulon Säätiö sekä Helsingin Sanomain Säätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain noin miljoona euroa. Tämä mahdollistaa noin 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.