Apurahat Uutiset

Postdocs in Companies ja Tutkijat maailmalle -ohjelmien apurahapäätökset on julkaistu

Tutkijat maailmalle -ohjelmassa rahoitetaan tutkimusvierailuja kansainvälisiin huippuyliopistoihin. PoDoCo-ohjelma tukee tutkijoiden ja yritysten yhteistyöprojekteja.

Tutkijat maailmalle -ohjelmaan saapui keväällä 2021 kaikkiaan 48 hakemusta. Yhdessä Liikesivistysrahaston ja Walter Ahlströmin säätiön kanssa KAUTE-säätiö myönsi yhteensä 327 228 euroa 15 hakijalle. Rahoitus voitiin siis myöntää noin kolmannekselle hakijoista.

KAUTE myönsi yhteensä 106 700 euroa neljälle tutkijalle. Rahoituksen turvin tutkijat lähtevät tutkimusvierailulle Maynoothin yliopistoon Irlantiin, Paderbornin yliopistoon Saksaan sekä Stanfordin yliopistoon ja Rensselaer Polytekniseen Instituuttiin Yhdysvaltoihin. Tutkijoiden tutkimusaiheet painottuivat monimuotoistuvaan työelämään sekä datan käsittelyyn.

Postdocs in Companies -ohjelmassa rahoitettiin keväällä 2021 yhteensä 19 tutkijoiden ja yritysten yhteisprojektia. KAUTE-säätiö myönsi ohjelmassa rahoituksen tänä vuonna yhdelle yhteisprojektille. Rahoituksen sai Esko Heinonen Jyväskylän yliopistosta Elisa Oyj:ssä toteutettavaan hajautetun energianvarastoinnin matemaattista optimointia tutkiva hanke. 

Tutustu myönnettyihin apurahoihin

Tutustu kaikkiin rahoitettuihin PoDoCo-hankkeisiin

Tutustu Tutkijat maailmalle -ohjelmaan