Henkilöt Uutiset

Professori Virpi Tuunainen KAUTE-säätiön hallitukseen: “Kiinnostava tutkimusaihe on relevantti niin tieteen kuin yhteiskunnan näkökulmasta”

KAUTE-säätiön hallituksen uusi puheenjohtaja on tietojärjestelmätieteen professori ja tutkimuksen ja kansainvälisen yhteistyön varadekaani Virpi Tuunainen Aalto-yliopistosta. Tuunainen tuo säätiöön syvällistä ymmärrystä yliopistomaailmasta sekä monipuolista näkemystä niin kauppa- kuin teknisiin tieteisiin.

Tietojärjestelmätieteen professori Virpi Tuunainen aloitti KAUTE-säätiön hallituksen uutena puheenjohtajana vuoden 2023 alussa. Säätiö on Tuunaiselle ennestään tuttu toimija erityisesti hänen ohjaamiensa jatko-opiskelijoiden kautta.

“KAUTE on merkittävä rahoittaja kauppatieteiden jatko-opiskelijoille. Tohtoriopiskelijoilla ei ole samanlaisia opintolaina- ja tukimahdollisuuksia kuin perusopiskelijoilla, ja kauppatieteissä on moniin tieteenaloihin verrattuna myös vähemmän suuria EU- tai yritysrahoituksella toimivia tutkimusryhmiä. Säätiöiden apurahoilla on siis erittäin tärkeä rooli kauppatieteiden tohtoriopiskelijoiden ja uran alkuvaiheessa olevien post doc -tutkijoiden rahoituksessa”, kertoo Tuunainen.

Suomen ensimmäinen “e-tohtori” tuo säätiöön näkemystä kauppa- ja teknisten tieteiden yhteistyöstä

Tuunaisen oma tutkijan ura käynnistyi 1990-luvulla, internetin alkuaikoina, verkkokaupan liiketoimintamallien parista. Aihe herätti tuolloin paljon kiinnostusta myös mediassa, jossa häntä tituleerattiin muun muassa Suomen ensimmäiseksi “e-tohtoriksi”. Uransa aikana hän on päässyt seuraamaan digitaalisen kaupankäynnin kehitystä ensimmäisistä verkkokaupoista nykypäivän mobiilikauppaan, alustatalouden innovaatioihin ja tekoälyn mahdollisuuksiin.

“Kauppatieteilijänä olen kiinnostunut digitaalisen kaupankäynnin vaikutuksista, mahdollisuuksista sekä haasteista yrittäjille, kuluttajille ja teknologioiden käyttäjille. Alkuaikoina verkkokauppa herätti paljon suuria tunteita ja myös harhakuvitelmia siitä, miten kivijalkakaupat häviävät kokonaan kymmenessä vuodessa. Lopulta vaikutukset ovat riippuneet vahvasti toimialasta: esimerkiksi kirjakauppa on lähes kokonaan siirtynyt verkkoon, mutta ruokakaupat porskuttavat ihan samalla lailla kuin ennen”, kertoo Tuunainen.

KAUTE-säätiöön Tuunainen tuo Aalto-yliopiston varadekaanina vahvaa ymmärrystä yliopistomaailmasta sekä kauppatieteistä tieteenalana. Lisäksi hänellä on runsaasti kokemusta kauppa- ja teknisten tieteiden välisestä yhteistyöstä. Tuunainen näkeekin tieteenaloilla paljon yhtymäkohtia tulevina vuosina.

“Sekä tekniikka että kauppatieteet elävät vahvasti ajassa, ja aikamme suurimmat ongelmat liittyvät erityisesti kestävyyteen. Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan paljon uutta tutkimusta useilta eri tieteenaloilta”, Tuunainen kertoo.

Tulevilta apurahanhakijoilta Tuunainen toivoo erityisesti perusteluja sille, mihin juuri heidän tutkimustaan tarvitaan:

“Apurahaa hakiessa tutkimussuunnitelma on aivan kriittinen. Siitä pitää selvitä paitsi se, mitä on tekemässä, myös se, miksi se on tärkeää ja ketä se hyödyttää. Kiinnostava tutkimusaihe on relevantti sekä tieteen että yhteiskunnan näkökulmasta.”

KAUTE-säätiö kiittää lämpimästi vuosien hyvästä yhteistyöstä säätiön edellistä puheenjohtajaa, rahoituksen professori Matti Suomista! Suominen siirtyi syksyllä 2022 vierailevaksi professoriksi Whartonin yliopistoon Pennsylvaniaan Yhdysvaltoihin.