Tutkimus

Sähköverkko haasteiden edessä


Olli Mäkelä kirjoittaa väitöstyöstään Methods to assess and manage security in interconnected electrical power systems:

”Sähkö on tärkeä energiamuoto nykymaailmassa ja monet ihmiset ovat tottuneet siihen, että sähköä on saatavissa tarvittaessa. Sähköalalla on kuitenkin meneillään muutoksia, jotka asettavat uusia haasteita: Tuuli- ja aurinkovoima ovat kasvussa, sähkömarkkinat ovat vapautettu ja kansallisten sähköverkkojen kytkennät ovat vahvistuneet. Väitöskirjani esittelee menetelmiä, jotka auttavat verkkoyhtiöitä hallitsemaan näitä haasteita paremmin.

Väitöskirjan tekeminen vieraassa maassa oli mahtava kokemus. Tutkimusryhmässämme oli useita kansalaisuuksia eri taustoilla, mikä tarjosi uusia näkökulmia asioihin. Tutkimustyön aikana tapasin myös useita alamme parhaita professoreita ja keskustelut heidän kanssaan olivat erittäin antoisia.

Väitöskirja-ajastani sain siis useita kansainvälisiä yhteyksiä tiedeyhteisöni jäseniin sekä sujuvan saksan ja englannin kielen taidon. Lisäksi uskon, että kehittämistäni menetelmistä on hyötyä, jotta pystymme välttämään laajat sähkökatkot myös tulevaisuudessa.”

Olli Mäkelän väitöstutkimus Methods to assess and manage security in interconnected electrical power systems on luettavissa kokonaisuudessaan ETH:n verkkosivuilla
http://e-collection.library.ethz.ch/view/eth:8170.

Kirjoittaja on 30-vuotias sähkötekniikan tohtori Zürichin teknillisestä korkeakoulusta. Tällä hetkellä hän on tutkijatohtori Aalto yliopistossa. Hän on kiinnostunut sähköverkkojen toiminnasta ja mallintamisesta. Hän sai KAUTE:n apurahan väitöskirjatyöhön vuosina 2011 ja 2013.