Uutiset

Tutkijat maailmalle -apurahapäätökset


490.000 EUROA TUTKIJAVAIHTOON HUIPPUYLIOPISTOISSA

Tutkijat maailmalle -ohjelma tarjoaa apurahoja tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen ulkomailla. Kevään 2015 haussa myönnettiin rahoitusta 22 tutkijalle yhteensä 490.000 euroa. Suosituin kohdemaa on Yhdysvallat, jonne suuntaa yhdeksän tutkijaa ja toiseksi suosituin on Ranska, jonne lähtee neljä tutkijaa.

Ohjelmaan saapui yhteensä 85 apurahahakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli 1,9 miljoonaa euroa. Rahoituspäätöksiä ohjaa kunkin ohjelmassa mukana olevan säätiön apurahapolitiikka.

”KAUTE-säätiö painotti omissa apurahamyönnöissään digitaalisuuteen liittyvää tutkimusta. Tavoitteenamme on vahvistaa digitalisaation vaatimaa teknologista ja liiketaloustieteellistä osaamista Suomessa”, KAUTE-säätiön asiamies Jouni Lounasmaa. KAUTEn osuus vuoden 2015 Tutkijat maailmalle -ohjelman kokonaisuudesta on 98 000 euroa, joka jaettiin kuudelle tutkijalle.

  • Daneshtalab Masoud: μBrain: asiakassuhde suunnittelu Brain-Inspired tietojenkäsittelyfoorumi, University of California Irvine, USA, 18 000€
  • Ilvonen Anja Ilona, Tietämysturvallisuustutkimuksen kansainvälisen verkoston vahvistaminen, tutkijavaihto ulkomailla, University of Texas, Austin, USA, 11 000€
  • Jose Teixeira, Kilpailevien yritysten välinen yhteistyö digitaalisissa ekosysteemeissä, University of Bologna, Bologna Italy, 11 000€
  • Lavikka Rita Henriikka, Asiakaslähtöisten digitaalituotteiden ja -palveluiden kehittäminen, Stanford University, USA, 32 000€
  • Pakarinen Pauli, Kielipelit ja kulttuuriset tulkintakehykset talouspoliittisessa päätöksenteossa, McGill University, Montreal, Kanada, 11 000€
  • Rakkolainen Ismo Kalevi, Uudenlaiset arjen käyttöliittymät, University of California, Santa Barbara, USA, 15 000€

Kaikki apurahapäätökset http://www.tutkijatmaailmalle.fi/ajankohtaista/

Tutkijat maailmalle on kaupan ja tekniikan alan säätiöiden tutkijavaihto-ohjelma. Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunniahimoista tutkimustyötä korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla. Tällä hetkellä ohjelmassa ovat mukana Walter Ahlströmin säätiö, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Liikesivistysrahasto ja Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE. Seuraava apurahahaku järjestetään keväällä 2016.