Uutiset

TUTKIJAT MAAILMALLE! -OHJELMAN 2017 APURAHAT HAETTAVANA


tutkijatmaailmalle_tunnus_cmyk-300x117.jpg

Tutkijat maailmalle -ohjelmasta myönnetään apurahoja tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen ulkomailla. Ohjelmaa rahoittavat Walter Ahlströmin säätiö, Liikesivistysrahasto ja KAUTE-säätiö.

Tutkijat maailmalle on kauppatieteen ja tekniikan alan säätiöiden yhteinen tutkijavaihto-ohjelma. Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunniahimoista tutkimustyötä jossakin korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla. Apurahoja voivat hakea väitöskirjatutkijat ja uransa alkuvaiheessa olevat tutkijatohtorit.

Apurahoja ei myönnetä lääketieteen, bioteknologian, (kansan)taloustieteen tai arkkitehtuurin tutkimukseen. Hakijan tulee olla Suomen kansalainen tai hänellä on oltava pysyvä asuinpaikka Suomessa.

Myönnettävä summa mitoitetaan kattamaan vähintään kuuden (6) kuukauden pituisen tutkijavierailun aiheuttamat lisäkustannukset, kuten matka-, muutto- ja asumiskustannukset sekä lasten koulumaksut ja vakuutukset. Myös elinkustannuksien kattamiseen tarkoitettu työskentelyapuraha voi sisältyä summaan, jos hakijalla ei ole muuta toimeentuloa turvaavaa rahoitusta kuten esimerkiksi vierailukohteen tai suomalaisen työnantajan maksama palkka. Hakijan esittämä kustannusarvio otetaan huomioon, mutta apuraha voidaan myöntää haettua pienempänä. Myönnettävä apuraha voi olla enintään 50.000 euroa.

Apurahahakemukset tulee jättää maaliskuun 31. päivä 2017 klo 16.00 mennessä. 

Tarkemmat tiedot hakumenettelystä ohjelman verkkosivulta www.tutkijatmaailmalle.fi kohdasta ”Apurahojen haku”.

Lisätietoja antaa tarvittaessa asiamies Jouni Lounasmaa
sähköposti info (at) kaute.demo

 

PoDoCo-apurahat

PoDoCo-ohjelman apurahat ovat haettavina 1.3.-13.4.2017. PoDoCo -ohjelma edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. Lue lisää.