Tutkimus

Tutkimusrahoitus: Algoritmien valta digitalisoituvassa yhteiskunnassa


KAUTE-säätiö on myöntänyt kolmelle nuorelle post doc -tutkijalle 30 000 euron tutkimusapurahan digitalisoituvan talouden ja yhteiskunnan tutkimukseen. Digitalisaation teemahaussa etsittiin erityisesti rohkeita tutkimusavauksia ja visionäärisiä tutkijoita, joilla on halu muuttaa Suomea ja viestiä aktiivisesti hankkeestaan.

Yksi rahoitusta saaneista hankkeista ’algoritmien valta’ pureutuu aikakautemme yhteen merkittävimpään, vaikkakaan ei ehkä näkyvimpään, ilmiöön. Algoritmien päätöksillä on tärkeä rooli kansalaisten ja kuluttajien arjessa, sillä ne määrittävät mitä sisältöä yksilölle näytetään milläkin hetkellä. Koneiden päätökset vaikuttavat mm. kansalaisten maailmankuvaan ja yleiseen mielipiteeseen.

– Koneellinen päätöksenteko koskee esimerkiksi informaation leviämistä sosiaalisessa mediassa, hakukoneiden tulosten järjestelyä sekä mainosten kohdentamista verkossa. Mikäli algoritmi on neutraali, sen valta-asemassa ei välttämättä ole ongelmaa. Mutta jos algoritmi on puolueellinen, se voi esimerkiksi maksimoida mainostuloja käyttäjien hyödyn sijaan, piilottaa poliittisesti arkoja aiheita tai syrjiä tiettyjä ryhmiä, tutkija Joni Salminen kertoo.

KAUTE-säätiön hallitus myönsi 30 000 euron tutkimusapurahan kolmelle tutkijalle. Apurahapäätöksissä painotettiin aiheen merkittävyyttä, tutkimusavauksen toteutettavuutta sekä vuorovaikutussuunnitelmaa tutkimuksen ja sen tulosten viestimiseksi.

  • DI Kimmo Karhu, Aalto-yliopisto. Avoimen alustan lisenssi.
  • TkT Rita Lavikka, Aalto-yliopisto. Teollisen talonrakentamisen digitalisointi.
  • KTT Joni Salminen, Turun yliopisto. Algoritmien valta. Neutraalius ja puolueellisuus koneellisessa päätöksenteossa.

Lisäksi hallitus päätti myöntää yleisöäänestyksessä eniten ääniä saaneelle KM, FM Einari Kurviselle, Turun yliopisto, 10.000 euron apurahan hankkeeseen Matematiikan adaptiivinen sähköinen opintopolku.

KAUTE-säätiö järjesti syksyllä 2016 digitalisaation tutkimukseen keskittyvän apurahahaun, joka toteutettiin aivan uudenlaisella tavalla – videoin. Kahdeksan finalistin videot julkaistiin säätiön verkkosivuilla, jossa kuka tahansa sai käydä äänestämässä suosikkiaan. Videot keräsivät yli 1200 katselua ja ääniä annettiin yhteensä 550. KAUTE-säätiö järjesti finalisteille sparrausapua hakemusten viimeistelyyn ja videoiden tekemiseen.

Katso videot youtube-kanavalla KAUTEFoundation: https://www.youtube.com/channel/UCICGEXLjXCUVTyleNnRWuIA

Aiheesta mediassa ja muualla verkossa:
Turun Sanomat
Aamuset-kaupunkimedia
Turun yliopisto

KAUTE-säätiö tukee kaupallis- ja teknillistieteistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Säätiön tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän uudistumista. KAUTEn keskeisin toimintamuoto on apurahat, joita se jakaa noin puoli miljoonaa euroa vuodessa. Säätiö tukee ensisijaisesti väitöskirja- ja post doc -tutkijoita. Säätiö on perustettu vuonna 1956.

Lisätietoja:
Asiamies, Jouni Lounasmaa, puh: 050 371 9590, jouni.lounasmaa@kaute.fi-p.seravo.com
Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE
www.kaute.demo, @kaute_saatio, facebook.com/kautefoundation, youtube.com: KAUTEFoundation

Tutkijat omista tutkimusaiheistaan:

KTT Joni Salminen, ”Algoritmien valta”, puh. 044 063 6468, joolsa@utu.fi
Nykyään koneellinen päätöksenteko koskee esimerkiksi informaation leviämistä sosiaalisessa mediassa, hakukoneiden tulosten järjestelyä sekä mainosten kohdentamista verkossa. Algoritmien päätöksillä on tärkeä rooli kansalaisten ja kuluttajien arjessa, sillä ne määrittävät mitä sisältöä yksilölle näytetään milläkin hetkellä. Koneiden päätökset vaikuttavat mm. kansalaisten maailmankuvaan ja yleiseen mielipiteeseen. Jos algoritmi on neutraali, sen valta-asemassa ei välttämättä ole ongelmaa, sillä parhaimmillaan koneelliset päätökset ovat vapaita ihmisten rajoitteista. Jos algoritmi kuitenkin on puolueellinen, esimerkiksi maksimoimalla mainostuloja käyttäjien hyödyn sijaan, piilottamalla poliittisesti arkoja aiheita taikka syrjimällä tiettyjä ryhmiä, voidaan algoritmien valta nähdä ongelmallisena. Koska merkittävimpien algoritmien kehitystä johtavat suuret pörssiyritykset, ja niiden toiminnot ovat liikesalaisuuksia, on koneellisen päätöksenteon kriittinen tarkastelu tärkeä tutkimusaihe.

KM, FM Einari Kurvinen, ”Uudenlaista matematiikan opiskelua”, puh. 040 771 2552, emakur@utu.fi
Suomalaisten lasten matemaattiset taidot ovat heikentyneet suomalaisten opettajien sekä kansainvälisten PISA- ja TIMSS -tutkimusten mukaan. Me olemme ViLLE Teamissa luoneet sähköisen matematiikan oppimateriaalin perusopetuksen luokille 1-7. Luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa yhteistyössä kehitetty automaattisesti arvioitu ja välitöntä palautetta antava oppimateriaali on tutkitusti parantanut oppilaiden matematiikan osaamista. ViLLEn matematiikan sähköistä opintopolkua käyttää tällä hetkellä yli 700 opettajaa ja yli 14000 oppilasta. Opettajat ovat kokeneet sähköisen materiaalin käyttämisen helpoksi ja hyödylliseksi ja käyttäjien lukumäärä on kovassa kasvussa. Käyttäjien määrän kasvaessa myös jatkokehitystä varten käytettävissä oleva oppimisdatan määrä kasvaa. ViLLEssä voidaan analyyseissä käyttää miljoonia rivejä oppimisdataa. Analyysin tuloksia voidaan hyödyntää yksilöllisten oppimispolkujen rakentamisessa sekä solmukohtien ja etenemisesteiden automaattisessa tunnistamisessa.

DI Kimmo Karhu, ”Avoimuutta alustatalouteen”, puh. 040 757 6871, kimmo.karhu@aalto.fi
Digitalisoituvassa maailmassa alustatalous on noussut tärkeään rooliin. Monien menestyneiden yritysten, kuten Uber, Airbnb ja Google, liiketoiminta perustuu alustojen käyttöön. Yksi tärkeimmistä menestystekijöistä alustoille on avoimuudella saavutettavat positiiviset verkostovaikutukset. Jo tästä syystä alustatalouden liiketoimintalogiikka eroaa perinteisestä tuotepohjaisesta ohjelmistoteollisuudesta. Alustoja on silti toistaiseksi avattu käyttäen vanhoja open-source lisenssejä, joita ei ole suunniteltu avoimeen alustatalouteen. Alustan omistajan on vaikea samaan aikaan hyödyntää avoimuutta ja hallinnoida siitä syntyviä uhkia. Hyviä esimerkkejä ovat Oraclen kiista Googlen kanssa Javan rajapintojen käytöstä ja Googlen haasteet kilpailevien kopioalustojen kuten Amazon Fire kanssa. Ongelman ratkaisemiseksi, työssä luodaan uusi avoimen alustan lisenssi, joka on nimenomaisesti suunniteltu avoimeen alustatalouteen ja on vapaasti niin yritysten, yhteiskunnan kuin kansalaisten käytössä.

TkT Rita Lavikka, ”Laatua rakentamiseen”, puh. 040 832 9716, rita.lavikka@aalto.fi
Suomessa kärsitään huonosta rakentamisen laadusta. Lisäksi meillä on korkeat rakentamiskustannukset ja paljon rakentamisprojekteja, jotka ylittävät budjetin ja aikatavoitteet. Teollinen talonrakentaminen pyrkii olemaan vastaus näihin haasteisiin. Teollinen pien- ja kerrostalorakentaminen tarkoittaa käytännössä tehtaassa tapahtuvaa pitkälle vietyä etukäteisvalmistusta, kuten katto- ja kylpyhuone-elementtejä tai näiden moduuleja. Suomessa teollista talonrakentamista on lisättävä, koska se on vielä kovin marginaalista, mutta hyödyt valtavat. Teollisen talonrakentamisen digitalisaatiota on kuitenkin lisättävä, jotta sen tuottavuus paranee ja asiakkaille voidaan tarjota erilaisia digipalveluita talon suunnittelun, käytön ja ylläpidon helpottamiseksi. Tutkimuksellani kehitän teollisen talonrakentamisen digitaalista tuotetiedon elinkaarihallintaa, mikä on edellytys tulevaisuuden laadukkaammalle ja asiakasystävälliselle teolliselle pien- ja kerrostalorakentamiselle Suomessa.