Uutiset

Tutustu KAUTE:n vuoden 2021 toimintakertomukseen – apurahoja ja palkintoja yli 800 000 euroa

Ekonomien ja teekkareiden perustama Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE tukee kauppa- ja teknillistieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Vuoden 2021 aikana säätiö myönsi apurahoja ja palkintoja yhteensä 813 150 euroa. 

KAUTE_apurahat_2012-2021-1024x683.png
Kuva 1. Vuosina 2012–2021 apurahoja on jaettu yhteensä 6,2 miljoonaa euroa.

Säätiön tavoitteena on edistää suomalaisen elinkeinoelämän kestävää uusiutumista ja siten parantaa suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytyksiä. Vuosi 2021 oli säätiön 65. toimintavuosi. 

Säätiön apurahat kohdennetaan pääsääntöisesti lupaaville nuorille tutkijoille kotimaassa ja maailmalla. Vuonna 2021 KAUTE jakoi apurahoja:

  • Yleisessä haussa tutkimusapurahoja myönnettiin yhteensä 521 000 euroa kaikkiaan 30 hakijalle.
  • Tutkijat maailmalle -ohjelmassa säätiö myönsi yhteensä 106 700 euroa neljälle tutkijalle.
  • Vesitekniikan tutkimushaussa KAUTE-säätiön Niilo V. ja Lauri N. Santasalon erikoisrahastosta rahoitettiin kaksi hakemusta, yhteensä 44 000 euroa. 
  • PoDoCo-ohjelmaan säätiö osallistui 60 000 eurolla (kaksi apurahaa).
  • Fulbright-ohjelmaan 37 300 dollarilla (USD) eli noin 32 700 eurolla (kaksi apurahaa).
KAUTE_apurahat_summat_tutkimusaloittain_2021-1024x683.png
Kuva 2: Vuoden 2021 apurahat tieteenalan mukaan. Tarkemmat tiedot jaetuista apurahoista ja niiden jakaumista löydät toimintakertomuksesta.

Apurahojen lisäksi KAUTE jakaa kannustus- ja tunnustuspalkintoja ja pyrkii synnyttämään tieteeseen perustuvaa keskustelua. Vuonna 2021 KAUTE-säätiö jakoi palkintoihin ja muihin hankkeisiin yhteensä 48 750 euroa. Säätiön rahoittamia palkintoja olivat Ekonomien kirjallisuuspalkinto, Ekonomien opetuspalkinto ja Vuoden nuori tutkijayrittäjä -palkinto.

Toimintavuoden aikana säätiö keskittyi uudistetun strategian toimeenpanoon. Säätiö panosti erityisesti tieteellisen tiedon levittämiseen laajemmin yhteiskuntaan järjestämällä KAUTE talks- keskustelutapahtumia, uudistamalla verkkosivunsa ja visuaalisen ilmeensä sekä järjestämällä apurahansaajille blogikoulutuksen, jossa syntyneitä kirjoituksia on julkaistu säätiön verkkosivuilla.

Säätiö vastaanotti vuonna 2021 lahjoituksia noin 2 705 600 euroa, josta merkittävä osa koostui Eeva-Liisa Hirvisalon testamentista.

Tutustu toimintakertomukseen!