Apurahat

Eeva-Liisa Hirvisalon nimikkorahasto tukee luonnonvarojen hyödyntämisen tutkimusta

KAUTE-säätiön kevään yleisessä apurahahaussa jaetaan apurahoja myös tiettyihin tutkimusaloihin keskittyvistä erikoisrahastoista. Haettavissa on apurahoja esimerkiksi Suomen luonnonvarojen hyödyntämisen tutkimukseen, kestävän energian tutkimukseen ja talousjournalismin kehitykseen.

KAUTE-säätiön yleisessä apurahahaussa jaetaan apurahoja sekä säätiön omasta käyttöpääomasta että erikoisrahastoista, joista osa kohdentaa rahoitusta rajatulle tutkimusalalle. Hakijan ei tarvitse itse kohdentaa hakemustaan tietylle rahastolle, vaan säätiö hoitaa tämän hakijoiden puolesta.

Hirvisalon erikoisrahasto rahoittaa Suomen luonnonvarojen hyödyntämistä

Yksi KAUTE-säätiön suurimmista erikoisrahastoista on Eeva-Liisa Hirvisalon nimikkorahasto, joka rahoittaa Suomen luonnonvarojen tutkimusta ja niiden kaupallisen ja teknisen hyödyntämisen kehitystä. Rahaston apurahoja myönnetään ensisijassa väitöstutkimuksiin. 

“Suomen luonnonvarojen tutkimus ja niiden käyttötapojen kehittäminen tarjoavat paljon mahdollisuuksia myös ilmastonmuutoksen ja luontokadon ratkaisemiseen. Merkittäviä innovaatiota on Suomessa nähty jo esimerkiksi uusien biopohjaisten materiaalien kehityksessä. Mahdollisuuksia on monilla aloilla”, kertoo KAUTE-säätiön asiamies Tuomas Olkku.

Filosofian tohtori Eeva-Liisa Hirvisalo (1933-2020) perusti nimikkorahastonsa vuonna 1998 tukeakseen suomalaista talouselämää ja kotimaisten luonnonvarojen hyödyntämistä. Hirvisalo oli jo nuoresta pitäen kiinnostunut luonnosta, ja hän teki uransa biokemian ja orgaanisen kemian tutkijana ja sairaalakemistinä. Rahaston varat kasvoivat viime vuonna merkittävästi Hirvisalon testamenttilahjoituksen myötä.

Apurahoja myös energia-alan ja talousjournalismin tutkimukseen

Hirvisalon erikoisrahaston lisäksi KAUTE-säätiö hallinnoi kahta erikoisrahastoa, jotka kohdentavat apurahoja rajatulle tutkimusalalle.

Aimo Puromäen rahasto tukee energia-alan ja energiatekniikan kestävän kehityksen tutkimusta ja opetusta. Rahastosta myönnetään apurahoja väitöskirjatutkimuksiin, nuorille tutkijatohtoreille sekä tutkimuksesta johtuviin kuluihin.

KAUTE hallinnoi myös Talouselämä-lehden erikoisrahastoa, jonka erityisenä kohdealueena on suomalaiseen talousjournalismiin liittyvän tutkimuksen tukeminen. Rahaston tavoitteena on tukea suomalaista elinkeinoelämää palvelevan tutkimus- ja tietoaineiston luomista, kokoamista ja julkistamista.

Tutustu kevään 2022 apuraharakuun