KAUTE talks Tapahtumat

KAUTE talks x Aalto-yliopisto: Nollahiilistä yhteiskuntaa rakentamassa


Ilmoittaudu webinaariin 6.4. mennessä. Linkki webinaariin päivitetään tälle sivulle lähempänä tapahtumaa.

Koronapandemia on asettanut yhteiskunnan uuden eteen. Samaan aikaan tiedeyhteisön, yritysten ja yhteiskunnan toimintaympäristöä muovaavat megatrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja polarisaatio. Nämä suuret muutostrendit luovat sekä uhkia että mahdollisuuksia. Puhutaan jälleenrakennuksesta ja elvytystuen kohdentamisesta.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (EU Green Deal) pyrkii kohdistamaan elvytystuen kestävän kehityksen, myönteisten ilmastovaikutusten ja digitalisaation edistämiseen. Kunnianhimoisena tavoitteena on, että EU on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteella on laajat seuraukset yhteiskunnassa, eikä kaikkia siihen liittyviä tosiasioita ja mekanismeja vielä tiedetä. Jotta voimme saavuttaa tavoitteet, tarvitaan perusteellisia muutoksia esimerkiksi liikennejärjestelmään, energiantuotantoon ja asumispolitiikkaan.

Eriarvoisuus lisääntyy jyrkästi. Tämä on tärkeä haaste talous- ja ilmastopolitiikalle. Ranskan keltaliiviliikkeen mielenosoitukset ovat tuore esimerkki siitä, mitä lopputuloksen kannalta merkitsee kustannusten jakautuminen, ei pelkkä hiilen hinnan asettaminen. Millä teknisillä ja institutionaalisilla ratkaisuilla voimme saavuttaa tavoitteeen kohtuullisin kustannuksin liikenne- ja energiasektoreilla? Kuinka pääomitamme asuntorakentamista uudelleen niin, että siinä saavutetaan hiilineutraaliustavoitteet?

Teemoista keskustelevat KAUTE talks x Aalto-yliopisto -webinaarissa:

  • Matti Liski, professori, Aalto-yliopisto
  • Miika Johansson, johtaja, Business Unit Renewable Energy, St1 Nordic Oy
  • Matti Rautkivi, johtaja, New business, Wärtsilä Energy

Tutustu myös webinaarisarjan kahteen aiempaan tapahtumaan:

KAUTE talks x Aalto-yliopisto -webinaarisarja tuo tutkijat ja tutkimuksen soveltajat yhteen keskustelemaan uusimmasta tutkimuksesta ja sovelluksista ajankohtaisiin aiheisiin liittyen.

Tapahtumasarja toteutetaan osana Tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä.