Näkökulmat

Myyttejä vanhemmista työntekijöistä  

Ikääntyminen tapahtuu meille kaikille. Useimmissa länsimaissa väestö vanhenee. Mutta miten johtajat ja organisaatiot suhtautuvat ikääntyvään työvoimaan?

Monet työnantajat ovat heräämässä tilanteeseen, jossa heillä on pulaa työntekijöistä samalla, kun iäkkäät työntekijät siirtyvät eläkkeelle. Siksi organisaatioiden on ryhdyttävä toimiin kaiken ikäisen henkilöstön säilyttämiseksi ja houkuttelemiseksi. Ikääntyneiden työntekijöiden pitämisessä on esteitä, jotka liittyvät siihen, millaisia uskomuksia meillä on vanhempien työntekijöiden kyvyistä ja kyvyistä.

Yksi ikääntyviin työntekijöihin liitetty myytti on kiinnostuksen puute oppimista ja työn kehittämistä kohtaan. Vaikka useat tutkimukset osoittavat myytit perusteettomiksi, eivät organisaatiot ole vielä täysin ymmärtäneet iäkkäiden työntekijöiden mahdollisuuksia.

Tutkijablogissaan KAUTE:n apurahansaaja Christina Söderberg kumoaa iäkkäämpiin työntekijöihin liittyviä myyttejä. Lue lisää englanninkielisestä blogista!

Christina Söderberg on väitöskirjatutkija Hankenin kauppakorkeakoulussa. Hänellä on pitkä kokemus strategisesta johtamisesta ja HR:stä, ja väitöstutkimuksessaan hän tarkastelee sosiaalisesti kestävää työelämää erityisesti työurien loppupäässä. Tutustu häneen LinkedInissä!

kaute_tutkijablogi_logo_color.png

Tutkijablogeissa KAUTE:n apurahansaajat kertovat omin sanoin tutkimuksestaan.