01.02.2013 News

Tutkijat maailmalle apurahat 2013

Tutkijat maailmalle -ohjelma tarjoaa apurahoja tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen ulkomailla. Tutkijat maailmalle on kaupan ja tekniikan alan säätiöiden viisivuotinen tutkijavaihto-ohjelma (2011-2015). Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunniahimoista tutkimustyötä jossakin korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Hakijalla on oltava vähintään ylempi korkeakoulututkinto suoritettuna, mutta apuraha saattaa sopia myös tutkimusvapaalla olevalle professorille…. Read more

06.01.2013 News

KAUTE-säätiön vuoden 2013 apurahat haettavina

Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiön vuoden 2013 apurahat ovat haettavina 1.-28.2.2013. Apurahoja myönnetään kauppatieteiden ja tekniikan tutkimustyön ja jatkotutkintojen, ensisijaisesti väitöskirjatutkimusten rahoitukseen. Säätiön edustamilla tieteenaloilla toimivat yhteisöt ja tutkimusryhmät voivat hakea apurahoja myös tutkimusprojekteihin ja julkaisujen toimittamiseen. Säätiö tukee myös kauppa- ja teknistieteellistä opetusta sekä myöntää tunnustuspalkintoja näillä tieteenaloilla. Lisätietoja aiempina vuosina myönnetyistä apurahoista Apurahat-sivulta…. Read more

10.10.2012 News

KAUTEn uudet verkkosivut avattu

KAUTEn uudet verkosivut avattiin Aleksis Kiven päivänä. Halusimme helpottaa navigointia ja lisätä tietoja säätiön toiminnasta. Apurahojen hakemisesta on nyt tietoja myös englanniksi. Sivujen kuvituksessa on käytetty suomalaisia kalliomaalausaiheita. Kalliomaalaukset kertovat kivikautisten pyytäjien elämästä. Selviäminen pohjoisen ankarissa oloissa on kaikina aikoina vaatinut kaupankäyntiä muiden kansojen kanssa ja uusimman teknologian hyödyntämistä. Valokuvat esihistoriallisista kalliomaalauksista on ottanut suomalainen… Read more

09.10.2012 News

Professoripoolin 2013 apurahat

Säätiöiden professoripooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 87 professorille 25.000 euron suuruisen apurahan 12 kuukautta kestävään tutkimustyöhön. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 2,175 miljoonaa euroa. KAUTE myönsi 25.000€ apurahan kansainvälisen liiketoiminnan professori Niina Nummelalle Turun yliopistosta tutkimustyöhön aiheesta: “Value creation in international growth through cross-border acquisitions”. Lisätietoja professoripoolin verkkosivuilta.

14.09.2012 News

Ulkomaankaupan erikoisrahaston apurahat

Ulkomaankaupan erikoisrahastosta myönnettiin 31.8. 6 apurahaa, yhteensä 5700 euroa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille vaihto-opiskelun lukukausimaksuihin. 700 € seuraaville henkilöille: Uusitalo Niko 1000 € seuraaville henkilöille: Jumppanen Nina Multanen Juho Salonen Tapani Virkkala Otto-Ville Äijälä Noora

13.07.2012 News

KAUTEn apurahat 2012

Keväällä 2011 järjestettiin apurahojen haku Akateemisen yrittäjyyden, Eeva-Liisa Hirvisalon, Aimo Puromäen ja Lauri ja Niilo Santasalon -rahastoista. KAUTEn hallitus myönsi rahastojen esitysten mukaisesti kaikkiaan 14 apurahaa, yhteensä 66.500,00 euroa. Apurahoista 53.100,00 euroa kohdistui teknisiin tieteisiin ja 13.400,00 euroa kauppatieteisiin. Hakijoita oli 155. Lisätietoja Apurahat sivulta.

21.06.2012 News

Tutkijat maailmalle -grants 2012

The ”Tutkijat maailmalle” programme offers grants for scientific research in business and engineering abroad. The programme is a five-year-long exchange programme for researchers (2011-2015). The purpose of the programme is to support the researchers of  business and engineering sciences who are going abroad to take part in ambitious research work in a high quality foreign… Read more

19.03.2012 News

Professoripoolin ensimmäiset apurahat

Säätiöiden professoripooli on 17 säätiön yhteinen määräaikainen apurahapooli professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Poolin kautta professoreille myönnetään apurahoja 12 kuukautta kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. Säätiöiden professoripooliin kuuluvat säätiöt myönsivät 19.3.2012 kaikkiaan 79 professorille vuoden tutkimusapurahan, jonka avulla he voivat omistautua tutkimustyöhön lukuvuonna 2012– 2013 tai kalenterivuonna 2013. KAUTE myönsi 25.000€ apurahan sähkötekniikan ja elektroniikan professori… Read more

13.02.2012 News

Tutkijat maailmalle -blogi avattu

Tutkijat maailmalle -ohjelman stipendiaatit pitävät blogia tutkijavaihdon aikana.

20.12.2010 News

Apurahoja FIMECC-tutkijoille

Joululahja parhaille konetekniikan tutkijoille: KAUTE-säätiö kohdentaa apurahoja FIMECC-tutkijoille KAUTE-säätiö ja FIMECC Oy ovat sopineet apurahojen kohdentamisesta kone- ja metalliteollisuuden strategisen huippuosaamisen keskittymään valituille tutkijoille. Sopimuksen tarkoitus on lisätä KAUTE-säätiö apurahojen vaikuttavuutta, tehostaa apurahan saajien valintaa ja varmistaa, että FIMECC Oy:n tutkimusohjelmissa on mukana maamme parhaat tutkijat. KAUTE-säätiön kohdennetut apurahat varmistavat, että FIMECC Oy:n tutkimusohjelmissa työskentelevät… Read more