Apurahat Uutiset

Yli 100 tutkijaa ulkomaisiin yliopistoihin – näin KAUTE-säätiö edistää tutkijoiden kansainvälistymistä

Tutkijoiden kansainvälistymisellä on valtava merkitys suomalaiselle tutkimukselle. KAUTE-säätiö tukee tutkijoiden kansainvälistymistä useilla apurahaohjelmilla.

KAUTE-säätiön tavoitteena on auttaa suomalaista yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävällä tavalla. Tavoitteen saavuttamiseksi säätiö tukee kauppa- ja teknisiä tieteitä, ja on yli kymmenen vuoden ajan panostanut vahvasti alojen tutkijoiden kansainvälistymisen tukemiseen.

Vuosien 2011-2023 aikana säätiö on jakanut tutkijoiden ja opiskelijoiden kansainvälistymiseen matka-apurahoja yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Säätiö on viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana rahoittanut noin 100 tutkijan vierailua korkeatasoisiin ulkomaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin sekä tukenut 80 opiskelijan vaihto-opiskelua tai muita opintojaksoja ulkomailla.

“Tutkimusvierailut ulkomaisissa huippuyliopistoissa edistävät suomalaisen tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta tuomalla tutkijoille uusia näkökulmia, tutkimusmahdollisuuksia sekä kansainvälisiä verkostoja, joista hyötyy koko tutkimusyhteisö”, kertoo KAUTE-säätiön asiamies Tuomas Olkku.

Apurahoja tutkijoiden kansainvälistymiseen

KAUTE jakaa tutkijoille vuosittain matka-apurahoja usean eri apurahaohjelman kautta. Suuri osa ohjelmista on suunnattu väitöskirjatutkijoiden ja nuorten post-doc-tutkijoiden kansainvälistymiseen, mutta säätiö tarjoaa rahoitusta myös  kauppatieteen opiskelijoiden vaihto-opiskeluun. 

1. Tutkijat maailmalle -ohjelma rahoittaa 6-12 kuukauden tutkimusvierailuja ulkomaille 

Säätiön merkittävin matka-apurahojen hakuväylä on yli kymmenen vuoden ajan ollut Tutkijat maailmalle -ohjelma, jota säätiö rahoittaa yhdessä Walter Ahlströmin säätiön, Liikesivistysrahaston sekä tänä vuonna mukaan liittyneen Nokia Säätiön kanssa. Tutkijat maailmalle -ohjelmasta rahoitetaan tekniikan ja kauppatieteiden tutkijoiden 6-12 kuukauden pituisia tutkimusvierailuja korkeatasoisiin ulkomaisiin yliopistoihin tai tutkimuslaitoksiin. 

KAUTE-säätiö on rahoittanut ohjelman kautta tähän mennessä 40 tutkijan vierailua yhteensä yli 680 000 eurolla. Ohjelman kautta voi hakea rahoitusta huippuyliopistoihin ympäri maailman aina Yhdysvalloista Aasiaan ja Euroopasta Oseaniaan. Apurahansaajia on päässyt tutkimusvierailuille esimerkiksi Oxfordiin, Stanfordiin, Harvardiin, Singapore Management Universityyn ja Australian National Universityyn.

“Ohjelman etuna on se, että yhdellä hakemuksella voi saavuttaa kerralla neljä eri säätiötä. Kokonaisuudessaan ohjelman kautta on rahoitettu jo 225 tutkijan vierailua ja jaettu lähes 5 miljoonaa euroa apurahoja”, kertoo Olkku.

2. Yleinen apurahahaku mahdollistaa lyhyet tutkimusvierailut 

Säätiön joka kevät järjestettävässä yleisessä apurahahaussa myönnetään matka-apurahoja puolta vuotta lyhyempiin tutkimusvierailuihin. Yleisen haun kautta on vuoteen 2023 mennessä rahoitettu 64 tutkijan tutkimusvierailuja. Keskimääräinen matka-apurahan määrä yleisestä apurahahausta on 4 800 euroa.

“Säätiönä haluamme keskittyä pidempiin tutkimusvierailuihin, mutta toisinaan myös hieman lyhyemmät vierailut ovat perusteltuja ja tutkimuksen kannalta hyödyllisiä”, Olkku kertoo.

3. Fulbright KAUTE Foundation Award vie tutkijoita Yhdysvaltoihin

Fulbright-KAUTE-säätiön apuraha mahdollistaa tutkijoille ja kauppatieteiden ja tekniikan ammattilaisille tutkimus- tai kehitysprojektien toteuttamisen Yhdysvalloissa. Tavoitteena on edistää Suomen ja Yhdysvaltojen välisiä tutkimussuhteita.

Apurahoja voivat hakea tohtorikoulutettavat, nuoret tutkijatohtorit sekä liike-elämän, taloustieteen ja tekniikan ammattilaiset. Rahoitettavien vierailujen kesto on 3-12 kuukautta ja apurahan maksimisumma 30 000 dollaria. Fulbright-apurahoihin voi tutustua tarkemmin täällä.

“Tutkimusvierailut Amerikkaan vaativat usein tutkijoilta valtavasti aikaa ja rahaa, sillä tutkimusmaailma on siellä todella byrokraattinen, hierarkinen ja monitahoinen. En olisi ilman säätiöiden tukea ikinä päässyt Floridaan tekemään tällaista tutkimusta. Fulbright-ohjelma tuo tutkijoille mielettömiä mahdollisuuksia”, kertoo amerikansuomalaisia Floridassa Fulbright-KAUTE-apurahan tuella tutkinut kauppatieteilijä Riikka Harikkala-Laihinen.

Kansainvälisyys rikastaa tutkimusta ja tukee tutkijoiden urakehitystä

KAUTE:n vaikuttavuusselvityksen mukaan säätiön tukemat tutkimusvierailut auttavat kehittämään suomalaista tutkimusta ja tutkijoiden työuria.

“Kun erilaiset kulttuurit ja taustat kohtaavat, se auttaa tutkijoita tarkastelemaan ongelmia eri näkökulmista. Tämän päivän tutkimuksella pyritään ratkaisemaan globaaleja haasteita, kuten ilmastonmuutosta, mihin tarvitaan poikkitieteellisestä ja heterogeenistä ajattelua”, Olkku sanoo.

Tutkimus ulkomailla voi tarjota mahdollisuuden kerätä ja hyödyntää aineistoja, joita ei ole käytettävissä kotimaassa. Muutama KAUTE:n apurahansaaja onkin raportoinut, että tutkimusvierailu on auttanut heitä tekemään korkeatasoisempaa tutkimusta kuin mitä he olisivat voineet tehdä Suomesta käsin.

“Rahoitusalan tutkimus on suureksi osaksi keskittynyt Yhdysvaltoihin. Tutkimukseni vaikuttavuuden ja uusien ideoiden kannalta nämä reissut ovat elintärkeitä, sillä vaikutusvaltaisimmat ja osaavimmat ihmiset löytyvät Yhdysvalloista”, kertoo KAUTE:n tukemana UCLA:ssa tutkimusvierailulla ollut rahoitusalan väitöskirjatutkija Juuso Nissinen.

Kansainvälistyminen tukee selkeästi myös tutkijoiden omaa urakehitystä. Tutkijat maailmalle -ohjelman apurahansaajat ovat kertoneet saaneensa tutkimusvierailusta uusia näkökulmia omaan tekemiseen sekä itsevarmuutta kansainvälisen uran tavoittelemiseen. Moni kertoi saaneensa myös apurahakauden jälkeen suoraan uuden paremman position yliopistomaailmassa tai merkittävän rahoituksen tutkimukselleen. 

“Ulkomailla rakennetut yhteistyöverkostot voivat tuoda uusia uramahdollisuuksia ja kansainvälinen kokemus tarjota merkittävää etua seuraavaa työpaikkaa tai tutkimusrahoitusta haettaessa”, Olkku kertoo. 

“Mielestäni on tärkeää, että tutkijoilla on jo väitöskirjavaiheessa mahdollisuuksia päästä yhteistyöhön oman alansa kansainvälisten huippujen kanssa. Usein tämä edellyttää hakeutumista ulkomaisiin huippuyliopistoihin eri pituisiksi jaksoiksi.”

Lue lisää KAUTE:n tutkijoiden kansainvälistymiseen suunnatuista apurahaohjelmista: