Hannu Raulo in memoriam

Hannu Raulo 1943-2013
Hannu Raulo 1943-2013

KAUTE-säätiön pitkäaikainen asiamies Ekonomi Hannu Raulo menehtyi 21.12.2013 nopeasti edenneen sairauden murtamana Helsingissä.

Hannu Raulo syntyi 21.3.1943 Somerolla. Hän valmistui ylioppilaaksi Someron yhteiskoulusta ja suoritti ekonomin tutkinnon Helsingin Kauppakorkeakoulussa, josta siirtyi työelämään 1960-luvun lopulla. Hän toimi toimistopäällikkönä KOP:n Ympyrätalon konttorissa Helsingissä, josta siirtyi KOP:n valtakunnalliseksi tilinpidontarkastajaksi vv 1972–1975. Sen jälkeen hän toimi monien KOP:n Helsingissa olevien konttorien esimiehenä ja johtajana. Vuonna 1987 hänet nimitettiin KOP Helsinki-Kallion yrityskonttorin johtajaksi ja edelleen 1991 KOP Helsinki-Kaivokadun konttorin johtajaksi. Hannu Raulo erosi pankin palveluksesta 1993, täytettyään 50 vuotta.

Hannu Raulo toimi KAUTE-säätiön hallituksen jäsenenä 1987–1989 ja asiamiehenä 1996–2009. Hannu Raulon toimikaudella säätiön jakamien apurahojen määrä kaksinkertaistui ja säätiön varallisuus kehittyi erittäin suotuisasti.

Hannu Raulon kokemus ja taidot olivat kysyttyjä monella yhteiskunnan alueella. Luottamustehtäviin kuului Ekonomiliiton puheenjohtajuus. Hänen johdollaan vuonna 1989 järjestettiin Suomen Ekonomiliiton vuosikokous Tallinnassa, jolloin Viron tulevaisuus oli vielä täysin epäselvä, mutta Hannulla ei ollut pelkoa järjestää kokousta ja kutsua isoa ryhmää liiton jäsenistä lahden eteläpuolelle.

Somerolta kotoisin, vailla karjalaisjuuria ollut Hannu Raulo kiinnostui Uhtuan seudun asioista, opiskelu- ja liike-elämästä tutun ystävänsä Panu Haapalan innoittamana 1993, jolloin hän vieraili ensimmäisen kerran  Uhtualla, Vienan Karjalassa. Hannu Raulosta tuli Uhtua-Seuran hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja.

Seuran tuella valmistui Uhtuan kaunis ortodoksikirkko vuonna 1998, lastenneuvola vuonna 2000 ja Kalevalan piirin synnytyssairaala vuonna 2002. Hannu oli monissa Uhtuan hankkeissa mukana, mm. käynnistämässä karjalankieltä elvyttävää kielipesätoimintaa, luomassa edellytyksiä nuorten rakennusalan koulutusprojektien käynnistämiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen. Hannu Raulo auttoi yksityisiä uhtualaisia perheitä ja vanhuksia sosiaalisesti, terveydellisesti ja taloudellisesti. Hannun työ, elämänkokemus ja ihmisarvon kunnioitus tekivät hänestä ihmisläheisen humanistin, jollaisia maailma tarvitsee selviytyäkseen huomisen haasteista.

Kari Kemppinen
Uhtua-Seura ry, puheenjohtaja
Lyhennelmä muistokirjoituksesta, joka julkaistaan 20.2.2014 ilmestyvässä Karjalan Heimo -lehdessä


Energiasta -antologia julkaistiin

Aimo Puromäen Energiasta -antologia

Energianeuvos, DI Aimo Puromäki on yksi energia-alan merkkimiehistä, joka pitkällä urallaan ja myös sen jälkeen energia-alan vaikuttajana,kommentaattorina ja usein oikeaan osunein etukäteisarvioin on jättänyt pysyvän jäljen suomalaiseen ja kansainväliseen energiatoimintaan.

Aimo Puromäki esitteli Energiasta kirjan
Aimo Puromäki

Erityisesti hänen kolumninsa energiakentän ajankohtaisilmiöistä Energiauutisissa ja muissa lehdissä olivat lukijoiden etukäteen odottamia ja inspiroivia yllättävienkin näkökulmien ansiosta. Aimo Puromäen Energiauutisiin kirjoittamat kolumnit kymmenvuotiskaudelta 1996-2006 on nyt kerätty kirjaksi Energiasta – Energia-aiheisia kolumneja vuosilta 1996-2006. Lataa Energiasta -kirja pdf-muodossa.

Taitavan kirjoittajan käsissä energia-ala kääntyy esiin hyvin monitahoisena. Kolumnikokoelman julkaiseminen kirjaksi oli mahdollista Helsingin Energian, Energiateollisuus ry:n ja kauppa- ja teknistieteellistä tutkimusta tukevan KAUTE-säätiön ansiosta. Energiasta -kirja tarjoaa innostavan ja inspiroivan lukukokemuksen, joka nyt avautuu yhtenäisenä kokoelmana alan ammattilaisten ja alasta kiinnostuneiden ulottuville.

Aimo teki pitkän energia-uran Helsingin Energian toimitusjohtajana (1982-1991) ja lukuisten energia-alan vaikuttajajärjestöjen jäsenenä. Hänen kansainväliset kontaktinsa ovat merkittävät. ABB Atom Oy:n toimitusjohtajana (1991-1993) hän toimi Helsingin Energian toimitusjohtajuuden jälkeen.  Vaikutuksestaan energia-alalla hänelle myönnettiin energianeuvoksen arvo.

Aimo Puromäen merkittävän lahjoituksen turvin perustettiin vuonna 2008 KAUTE-säätiöön hänen nimeään kantava erikoisrahasto, jota hän on kartoittanut vuosina 2010 ja 2013. Rahastosta myönnetään apurahoja energiatehokkuuden ja energiantuotannon ympäristövaikutusten tutkimiseen.