Apurahat Uutiset

Kauppa- ja teknillisten tieteiden tutkimuksen apurahahaku alkaa 2.1.2024

KAUTE-säätiön kevään 2024 yleinen apurahahaku on auki 2.–31.1.2024. Haussa tuetaan kauppa- ja teknillisten tieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua.

KAUTE-säätiön kevään yleinen apurahahaku on käynnissä tammikuun ajan. Apurahoja voivat hakea väitöskirjatutkijat sekä uransa alkuvaiheessa olevat postdoc-tutkijat. Tukemalla kunnianhimoista tutkimusta säätiö pyrkii auttamaan suomalaista yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Kevään hakukierroksella myönnettävät apurahat

1) Työskentelyapurahat väitöskirjatutkijoille ja nuorille tohtoritutkijoille päätoimista työskentelyä varten. Tohtorinväitöksestä saa olla kulunut enintään viisi vuotta. Työskentelyapuraha voidaan myöntää myös kauppatieteen ja tekniikan yliopisto-opetuksen kehittämiseen.

2) Kuluapurahat tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin. Kuluapurahaa ei myönnetä Open access -julkaisukuluihin.

Säätiön apurahat pidempikestoiseen tutkimusvaihtoon sekä matkakulujen kattamiseen ovat haettavina myöhemmin keväällä 2024 Tutkijat maailmalle -ohjelman ja Fulbright Finlandin kautta.

Haun teemat

Olemme päivittäneet strategisia teemojamme syksyllä 2023. Vuosina 2024–26 toimintaamme ohjaavat kolme teemaa: digitalisaatio kehityksen tukena, kestävyyssiirtymän vauhdittaminen sekä monimuotoinen ja oikeudenmukainen tulevaisuus. Toivomme hakemuksia erityisesti tukijoilta, joiden työ liittyy näihin teemoihin. Teemat eivät ole poissulkevia, olet tervetullut osallistumaan hakuun vaikka tutkimuksesi ei suoraan liittyisi em. teemoihin.

  • Digitalisaatio kehityksen tukena: Digitalisaatio muokkaa yhteiskuntaa ja yritysten toimintaympäristöä kaikilla toimialoilla. Digitalisoituminen luo uusia ratkaisumahdollisuuksia yhteiskunnan haasteisiin. Sen myötä syntyy myös uusia ratkaistavia kysymyksiä. Miten digitalisaation synnyttämään uuteen ympäristökuormaan tulisi suhtautua, kun samaan aikaan tavoitellaan hiilineutraaliutta ja resurssitehokkuutta? Miten huolehditaan, että kaikki pysyvät mukana digitaalisessa murroksessa? Kuka omistaa datan ja millä pelisäännöillä sitä saa hyödyntää?
  • Kestävyyssiirtymän vauhdittaminen: Maapallon kantokyky ei riitä kannattelemaan ihmiskunnan nykyisiä elintapoja. Ilmastokriisi, biodiversiteetin nopea heikkeneminen ja resurssien niukkuus vaativat ripeitä ja kestäviä ratkaisuja, jotta planeettamme voi tarjota inhimillisen elinympäristön myös tulevaisuudessa. Haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisen lisäksi tulee keskittyä tehtyjen vahinkojen paikkaamiseen. Fossiilitaloudesta siirrytään uusintavaan talouteen, jossa planeetalle palautetaan enemmän kuin siltä otetaan. Lopulta ihmiset elävät saatavilla olevien resurssien rajoissa tulevien sukupolvien hyvinvoinnin peruspilareita uhkaamatta.
  • Monimuotoinen ja oikeudenmukainen tulevaisuus: Digitalisaatio ja kestävyyssiirtymä vaativat onnistuakseen huomion kiinnittämistä muutosten oikeudenmukaisuuteen, niin Suomessa kuin globaalilla tasolla. Ne hävittävät ammatteja ja elinkeinoja, mutta myös luovat uusia mahdollisuuksia. Osaamisen kehittäminen ja uusien asioiden omaksuminen ovat pääomaa sekä kansakunnalle että yksilölle. Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia. Yhteiskunta ja työelämä monikulttuuristuu ja monimuotoistuu. Uutta tietoa syntyy usein tutkimusalojen leikkauspinnoilla, ja siksi tutkimus- ja toimialat ylittävän keskustelun edistäminen on tärkeää.

Muut painopisteet

Muutamat säätiöön kuuluvat erikoisrahastot myöntävät apurahoja myös kohdennetusti tietyille tutkimusaloille. Hakijan ei tarvitse erikseen kohdentaa hakemusta kyseiselle rahastolle, vaan säätiö tekee sen hakijan puolesta.

Aimo Puromäen erikoisrahasto myöntää apurahoja energia-alan, erityisesti puhtaan energiantuotannon ja energiatekniikan kestävän kehityksen tutkimukseen ja opetukseen.

Eeva-Liisa Hirvisalon erikoisrahasto myöntää apurahoja kotoperäisten luonnonaineiden kestävän kaupallisen ja teknisen hyödyntämisen tutkimukseen.

Niilo V. ja Lauri N. Santasalon erikoisrahasto myöntää tässä haussa apurahoja puhtaan teknologian prosessien ja infektionhallinnan tutkimukseen biotekniikan, farmasian ja terveydenhuollon aloilla. Puhtaiden vesien tutkimukseen liittyvät apurahat jaetaan erillisessä vesitekniikan tutkimushaussa syksyllä 2024.

Näin haet 

Hakeminen tapahtuu säätiön apurahapalvelun kautta. Tutustu huolellisesti apurahanhakijan ohjeisiin. Apurahahakemukset liitteineen tulee jättää 31.1.2024 klo 23.59 mennessä. Emme käsittele myöhästyneitä apurahahakemuksia.