Uutiset

Post-doc apuraha uuden energiapolitiikan tutkimiseen


Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla-raportissa (17.2.2014, https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/43024 ) on hahmoteltu tulevaisuuden energiapolitiikan sisältöä, jossa energiaa tarkastellaan maamme kokonaisedun kannalta. Tässä yhteydessä korostuvat erityisesti kasvu ja työllisyys, joka edellyttää että energiapolitiikkaa tarkastellaan vahvemmin sellaisten kriteereiden kuten kotimaisuuuden, varmuuden, päästöjen ja kustannusten kautta. Raportti luettelee kaksitoista toimenpidettä, jolla uusi energiapolitiikka saadaan liikkeelle.

Jatkona professoriryhmän työlle KAUTE-säätiö myöntää apurahan post-doc-tasoiselle henkilölle, jonka tehtävävä on tutkia syvällisemmin yhtä tai useampaa seuraavista uuden energiapolitiikan keskeistä tutkimuskysymystä:

1)   Skenaario- ja potentiaalitarkastelu : Miten paljon Suomen energiatarpeesta voidaan hoitaa uusiutuvien energialähteiden ja energian käytön tehostamisen kautta teknis-taloudelliset-ympäristö-reunaehdot huomioon ottaen?

2)   Talousvaikutustarkastelu: Miten paljon uusia työpaikkoja voitaisiin Suomeen luoda, jos energiapolitiikkamme tukeutuu mahdollisimman paljon omiin energialähteisiimme, kotimaiseen osaamiseen ja niiden varassa kehitettyyn teknologiavientiin? Kuinka suuri vaikutus  uudella energiapolitiikalla voisi olla vaihtotaseeseen?

3)   Policy-tarkastelu: Ketkä päättävät energiapoltiikasta Suomessa? Miten erilaiset päätöksentekomallit vaikuttaisivat energiapoltiikan sisältöön ja ratkaisuihin? Millainen päätöksentekomalli turvaisi kansakunnan kokonaisedun mukaisen energiapolitiikan sisällön ja ratkaisut?

Post-doc-työ tehdään ns. professoriryhmän (10 professoria eri yliopistoista:  Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund,  Jyrki Luukkanen, Jarmo Partanen, Markku Wilenius) valvonnassa, jolle tekijä myös raportoi edistymisestään neljännesvuosittain. Post-docin tulee tehdä työnsä jonkin professoriryhmän jäsenen tutkimusryhmän yhteydessä (sijoituspaikka Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto tai Turun yliopisto).

Hakijalla tulee olla tohtorin tutkinto. Apuraha on tarkoitettu yhdeksi vuodeksi jakautuen sekä vuodelle 2014 että 2015. Apurahan suuruus on 15.000 € (2014) 15.000 € (2015), yhteensä 30.000€. Apurahan maksatus tapahtuu kahdessa erässä.  Aloitusajankohta on sovittavissa, mutta tavoitteena on, että työ käynnistyy mahdollisimman pian (1. kesäkuuta 2014 jälkeen).

Hakemusdokumentit (lomake, ansio- ja julkaisuluettelo, tutkimussuunnitelma)  jätetään 1.5.2014 mennessä KAUTE-säätiön apurahapalvelun kautta https://kaute.apurahat.net

Lisätietoja Prof. Peter Lund, Aalto-yliopisto (peter.lund[at]aalto.fi) tai professoriryhmän jäsenet ja  KAUTE-säätiön asiamies Jouni Lounasmaa (jouni.lounasmaa[at]kaute.demo, www.kaute.demo)