Vesitekniikan tutkimuksen apurahapäätökset on julkaistu

Vesitekniikan tutkimuksen apurahahaussa myönnettiin tänä vuonna jatkorahoitusta useille tutkimuksille.

KAUTE-säätiön Niilo V. ja Lauri N. Santasalon rahaston ja Erkki Paasikiven säätiön vesitekniikan tutkimuksen apurahahaussa myönnettiin yhteensä noin 116 000 euroa kuudelle hakijalle. Apurahahakuun tuli tänä vuonna 41 hakemusta, joissa haettu rahoituksen määrä oli yhteensä 788 000 euroa. 

Santasalon rahasto myönsi 22 000 euron apurahan vuoden työskentelyjaksolle kahdelle tutkijalle. Rahoitus myönnettiin Markus Koppaselle Tampereen yliopistosta talousveden vedenlaadun online-mittausta koskevaan tutkimukseen sekä Anjan Debille Helsingin yliopistosta fotokatalyyttisten ohutkalvojen kehittämiseen juomaveden puhdistukseen. Molemmat apurahat ovat jatkoa viime vuonna myönnetyille rahoituksille.

Myös Erkki Paasikiven säätiö myönsi jatkorahoitusta neljälle tutkijalle. 22 000 euron apuraha vuoden työskentelyjaksolle myönnettiin Arto Pikkaraiselle alkali-aktivoitujen materiaalien tutkimukseen Oulun yliopistoon, Japheth Korosille Saharan eteläpuolisen Afrikan vesi- ja sanitaatiohuollon saatavuuteen liittyvään tutkimukseen ja Shelmith Theurille juomaveden puhdistuksen tutkimukseen Tampereen yliopistosta. Lisäksi Kyösti Rajaniemelle myönnettiin 6 000 euron rahoitus kolmen kuukauden tutkimusjaksolle elektrokoagulaatio-menetelmän ja siitä syntyvän sakan hyötykäyttöä koskevan väitöstutkimuksen viimeistelyyn.

Meille on tärkeää, että voimme tarjota pitkäjänteistä rahoitusta lupaaville nuorille tutkijoille. Näin he voivat keskittyä tutkimustyöhön jatkuvien apurahahakemusten tehtailun sijaan, ja me pääsemme varmistamaan rahoitettujen tutkimusten valmistumisen. Etsimme kuitenkin joka vuosi myös uusia rahoitettavia tutkimuksia, joten seuraavassa haussa voi hyvin menestyä, vaikka apurahaa hakisi ensimmäistä kertaa”, kertovat KAUTE-säätiön asiamies Tuomas Olkku ja Erkki Paasikiven säätiön hallituksen puheenjohtaja Kristiina Paasikivi.

Tutustu aiempiin rahoitettuihin hankkeisiin!

Tutustu KAUTE-säätiön apurahansaajan Anjan Debin tutkimukseen!