Apurahat Uutiset

Kevään ja kesän 2018 apurahapäätökset


Opetuksen kehittäminen

Säätiö myönsi jatkorahoituksen 15.000 euroa Turun yliopistolle VIBu -tutkimus -ja koulutushankkeeseen. VIBu on verkkopohjainen liiketoimintaosaamiseen ja keskittyvä oppimisympäristö, joka perustuu simulaatiotyöskentelyyn.

PoDoCo-apurahat

Tohtoreita ja yrityksiä yhdistävä Post Docs in Companies -ohjelma tukee tohtorien työllistymistä elinkeinoelämän palvelukseen. Tohtoreiden myötä niin pienet kuin suuretkin suomalaisyritykset saavat tuoretta tutkimusosaamista innovaatioitaan vauhdittamaan. Kevään apurahahakukierroksella rahoitettiin 16 uutta tohtorien ja yritysten yhteistyöprojektia (tiedote).  KAUTE-säätiön PoDoCo-apuraha myönnettiin TkT Meri Lundahlille tutkimuseen: Korkean suorituskyvyn hiilikuitua puusta. Kohdeyrityksenä on Teraloop Oy.

Apurahat tutkimusvaihtoon

Säätiö myönsi Tutkijat maailmalle -ohjelmasta tutkimusvaihtoapurahoja yhteensä 105 000 euroa kuudelle väitöskirjantekijälle. Lisäksi Merkkipäivärahaston ja Ulkomaankaupan erikoisrahastoista myönnettiin matka-apurahoja tutkimus- ja opiskelijavaihtoon 15 000 euroa. Kaikki myönnetyt Tutkijat maailmalle apurahat löytyvät ohjelman sivuilla.

 

Arvo Apurahansaaja Käyttötarkoitus Vierailukohde Myönnetty (€)
KTM Helin Suvi-Tuuli Talvikki Tutkijat maailmalle: Kuinka epävarmuus siirtyy organisaatossa hierarkiatasolta toiseen? Kognitiivisen epävarmuuden vuorovaikutus organisaatiossa ja sydämen sykevälivaihtelu –menetelmä sen tutkimisessa Stanford University, USA 15 000
DI Jantunen Petri Miikka Tutkijat maailmalle: Universaali itseoppiva ohjausmenetelmä taloteknisille järjestelmille Lawrence Berkeley National Laboratory, UC Berkeley, USA 6 000
M.Sc. Palacin Silva Maria Victoria Tutkijat maailmalle: Understanding Civics Motivation and Engagement in Environmental Sensing:  A Values Driven Approach MIT Media Lab, USA 15 000
DI Peltokorpi Jaakko Juhana Tutkijat maailmalle: Työntekijöiden oppiminen vaihtelevassa kokoonpanotuotannossa: malleja tuotannon suunnittelun tueksi Ryerson University, Toronto, Kanada 30 000
DI Surma-aho Antti Oskari Tutkijat maailmalle: Empatian kehittyminen ja vaikutukset designtyössä MIT, USA 15 000
DI Vepsäläinen Jari Markus Topi Tutkijat maailmalle: Fyysisten järjestelmien tietopohjainen sijaismallinnus epävarmuuksien alaisuudessa Stanford University, USA 24 000
Kaup. yo Erkamo, Silja Matka-apuraha: Opiskeluvaihto Université Laval, Faculty of Business Administration, Québec City, Kanada 1 000
Kaup. yo Pyysing Arttu Matka-apuraha: Opiskeluvaihto The Hong Kong University of Science and Technology 1 000
TkT Santala Ville Matka-apuraha: Tutkimusvierailu metabolia-muokkauksen ja synteettisen biologian laboratio MIT, USA 5 000
KTT Tukiainen Sampo Matka-apuraha: Tutkijavaihto SCANCOR-Weatherhead Harvard University, USA 5 000
DI Heinonen Oliver European Forum Alpbach Alpbach, Itävalta 1 500
Kaup. yo Lattu Annina European Forum Alpbach Alpbach, Itävalta 1 500

 

Apurahat cleantech-tutkimukseen

Puromäen ja Santasalon rahastoista myönnettiin rahoitusta 9 tutkijalle ja hankkeelle 55.000 euroa puhtaan veden ja energian tutkimukseen. Saimme kaikkiaan 41 cleantech-aiheista hakemusta, joten rahoitusta voitiin myöntää 22%:lle hakijoista.

Arvo Apurahansaaja Tutkimusaihe Yliopisto Myönnetty (€)
DI Erlund Rickard Seasonal thermal storage of energy by sorption of water in magnesium (hydro) carbonates, väitöstyö, Puromäen rahasto Åbo Akademi 6 000
DI Koponen Joonas Efficient hydrogen production with renewable energy, kannustusapuraha, väitöstyö, Puromäen rahasto LTY 6 000
DI Nair Devi Geetha Segregation of power loss in electrical machines through inverse thermal modelling and calorimetry, väitöstyö, Puromäen rahasto Aalto-yliopisto 6 000
DI Phiri Joseph Graphene production and application in cellulose fiber products for energy storage devices, väitöstyö, Puromäen rahasto Aalto-yliopisto 6 000
M. Sc. Tzarouchis Dimitrios Graded-index plasmonic nanoparticles for novel energy control applications, väitöstyö, Puromäen rahasto Aalto-yliopisto 3 000
Prof. Dahl Olli Biohiilen aktivointi ja käyttö teollisuuden jätevesien puhdistukseen. Kahden (2) DI-työntekijän palkkaukseen (a 6 kk) tai yhden (1) väitöskirjan tekoon vuodeksi. Aalto-yliopisto 22 000
FM Juhola Riikka Teollisuuden sivuvirtojen ja biomassojen hyödyntäminen vedenpuhdistuskemikaaleina, väitöstyö, Santasalon rahasto Oulun Yliopisto 6 000
TkT Levchuk Irina Pharmaceuticals and antibiotic-resistant bacteria elimination from hospital wastewater effluents (Helsinki area) by application of advanced oxidation processes, Santasalon rahasto Helsingin Yliopisto 5 000
FT Lusa Merja Raskasmetallien ja radionuklidien biosorptio ja -akkumulaatio – ympäristöbakteerien käyttö kaivosteollisuuden jätevesien biopuhdistuksessa, tutkimuskuluihin, Santasalon rahasto Aalto-yliopisto 5 000

Apurahat tekoälyn ja algoritmien tutkimukseen

Lisäksi maaliskuussa 2018 myönnettiin 50 000 euroa viidelle tutkijalle tekoälyn, algoritmien ja niiden vaikutusten tutkimukseen. Rahoitus kohdennettiin väitöskirjantekijöille ja nuorille postdoc-tutkijoille. Apurahahaku toteutettiin yhteistyössä Weisell-säätiön kanssa.

Arvo Apurahansaaja Tutkimusaihe Yliopisto Myönnetty (€)
VTT Laaksonen Salla-Maaria Performativity and social power of data and algorithms in analytics companies Helsingin Yliopisto 10 000
DI Lehtiniemi Tuukka Algoritmit ja uudet arvonmuodostuksen logiikat Aalto-yliopisto 10 000
TkT Raitoharju Matti Neuroverkkojen robusti koulutus TTY 10 000
FM Valkonen Mira Koneoppiminen digipatologian työkaluna Tampereen Yliopisto 10 000
TkT Xiaohua Huang Micro-Expression Recognition System For Reading Hidden Emotions In The Face Oulun Yliopisto 10 000

 

KAUTE-säätiön apurahat ovat jälleen haettavana tammikuussa 2019. Säätiö onnittelee kaikkia apurahansaajia ja toivottaa riemukasta kesää!