Maailman muuttajat

Kun Jouni Lounasmaa aloitti KAUTE-säätiön asiamiehenä vuonna 2010, säätiön arki näytti erilaiselta kuin nykyään. Säätiö myönsi apurahoja kauppa- ja teknillisten tieteiden aloille, mutta vuorovaikutus muun yhteiskunnan kanssa oli melko vähäistä. Apurahahakemukset toimitettiin säätiölle paperiarkkeina, ja säätiö vastasi mahdollisiin kysymyksiin kirjeitse.

“Aloittaessani asiamiehenä KAUTEn toiminta oli pysynyt pitkään samanlaisena. Olin vakuuttunut, että säätiö voisi olla kokoaan suurempi toimija, ja halusin tuoda tämän potentiaalin esiin,” Lounasmaa kertoo.
 

Yhteistyöllä edelläkävijän asemaan

Yksi avain vaikuttavaan tekemiseen löytyi säätiöiden välisestä yhteistyöstä. Viime vuosina KAUTE on järjestänyt esimerkiksi yhteisiä apurahahakuja ja tapahtumia muiden säätiöiden kanssa. Niiden ansiosta säätiöt ovat voineet käsitellä monia suuria yhteiskunnallisia kehityskulkuja ensimmäisten joukossa.

“Vuonna 2016 järjestimme yhdessä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön ja Koneen säätiön kanssa seminaareja robottien ja tekoälyn yhteiskunnallisista vaikutuksista. Asiasta ei vielä silloin puhuttu laajasti, joten olimme keskusteluissa edelläkävijöitä”, Lounasmaa sanoo.

KAUTE on lähtökohtaisesti monialainen ja verkostoitunut säätiö, hän jatkaa. Suuriin haasteisiin on helpompi tarttua yhdessä kuin yksin.
 

Vaikuttavia törmäyksiä

Tammikuussa 2020 säätiön uutena asiamiehenä aloittanut Tuomas Olkku pääsi tutustumaan suomalaiseen säätiökenttään useiden yhteistyöprojektien kautta edellisessä työssään tiedekeskus Heurekan liiketoimintastrategina. Hänen kokemuksensa mukaan säätiöt ovat monesti rohkeampia ja valmiimpia ottamaan riskejä kuin esimerkiksi yritykset.

“Halusin työskennellä KAUTEssa, koska se on aloitteellinen ja aktiivinen toimija. Säätiön toiminnalla on vankka pohja, jonka päälle on hyvä rakentaa ja kehittää uutta”, Olkku sanoo.

Olkun yhtenä tavoitteena on edistää säätiön yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hän toivoo, että voisi omalla työllään auttaa tieteen ja muun yhteiskunnan välistä vuoropuhelua.

“On tärkeää, että tutkimus ei jää vain tutkimusmaailman sisälle. KAUTEn rooli on laadukkaan ja vaikuttavan tutkimuksen rahoittamisen lisäksi auttaa tiedon levittämisessä muun muassa elinkeinoelämään ja päätöksentekoon. Erilaisten ja eri aloilta tulevien ihmisten törmäyttäminen on osa vaikuttavuutta”, Olkku sanoo.
 

Tiedeviestinnän tukija

Apurahansaajat ovat kiittäneet KAUTE-säätiötä sen tarjoamasta viestinnällisestä tuesta. Viime vuosina säätiö on järjestänyt apurahansaajilleen viestintäkoulutuksia sekä esitellyt heidän työtään tapahtumissa ja esimerkiksi yleistajuisen Avartajat-artikkelisarjan muodossa.

Olkku haluaa jatkaa hyväksi todetulla linjalla antamalla KAUTEn rahoittamille tutkijoille tilaisuuksia tuoda työtään näkyviin ja tukea viestintätaitojen kehittämiseen.

“Haluan vahvistaa säätiön tekemää tiedeviestintää ja antaa rahoitetuille tutkijoille väylän tuoda työtään laajemmin ihmisten tietoisuuteen. Jos kaikki tietäisivät, kuinka paljon ja minkälaista tutkimusta esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen tehdään, tieteessä tehdyt löydökset voisi olla helpompi omaksua”, Olkku sanoo.

Jouni Lounasmaa on Olkun kanssa samaa mieltä. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus voi tarkoittaa muutakin kuin tutkimustiedon muuttamista innovaatioiksi.

“Suomessa julkisesta keskustelusta välittyy joskus kuva, että tutkimuksesta pitäisi syntyä aina innovaatioita. Sen ei pitäisi olla niin. Vaikuttavuus voi olla myös sitä, että tieto kasvaa ja tutkimustulokset ylipäänsä saatetaan ihmisten tietoon”, Lounasmaa sanoo.
 

Läpinäkyvyys on tulevaisuuden säätiön elinehto

KAUTEn tulevaisuus näyttää asiamiesten mielestä valoisalta. Vakaa pääoma luo varmuutta siitä, että säätiöllä menee hyvin myös seuraavat kymmenen vuotta. Pieni säätiö pystyy samalla reagoimaan vikkelästi muuttuvan maailman tarpeisiin.

Säätiön toiminnan ytimessä on yhä apurahojen myöntäminen. Ajan kuluessa hakijoiden odotukset kuitenkin elävät ja muuttuvat, ja rahoittajilta odotetaan uudenlaista vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä.

“Säätiön pitää jatkuvasti parantaa vuorovaikutustaan apurahanhakijoiden kanssa. Uudet sukupolvet ovat entistä tarkempia asioiden alkuperästä ja vastuullisuudesta. KAUTEn on näyttäydyttävä tahona, josta halutaan hakea rahaa”, Jouni Lounasmaa sanoo.

Uusi asiamies Tuomas Olkku aikoo pitää huolta, että KAUTE-säätiö tunnetaan houkuttelevana, kokeilunhaluisena ja eteenpäin katsovana tutkimuksen rahoittajana ja yhteistyökumppanina.

“Haluan, että meidät tunnetaan läpinäkyvänä ja luotettavana toimijana, jonka tuella tutkimus voi muuttaa maailmaa.”


Tuomas Olkku on KAUTEn uusi asiamies

Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE sai vuoden alussa uuden asiamiehen, kun liiketoimintastrategi Tuomas Olkku ryhtyi luotsaamaan säätiötä.

Pitkän uran tiedekeskus Heurekassa tehnyt Olkku uskoo, että KAUTEn asiamiehen tehtävä tarjoaa kiinnostavan näköalapaikan teknillisten ja kauppatieteiden maailmaan.

“On mielenkiintoista päästä näkemään, minkälaisia asioita aloilla juuri nyt tutkitaan ja mitkä ovat tulevaisuuden kannalta nousevia trendejä”, Olkku sanoo.

Olkun tavoitteena on nostaa KAUTEn tunnettuutta ja vaikuttavuutta entisestään. Hän toivoo pystyvänsä viemään säätiön kannalta tärkeitä asioita eteenpäin ja edistämään myös rahoitettavan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

“On hienoa saada olla mukana mahdollistamassa tutkimuksen toteutusta. Haluan omalla työlläni edesauttaa sitä, että myöntämämme rahoitus on mahdollisimman vaikuttavaa ja vie tutkimustyötä tehokkaasti eteenpäin.”

KAUTEn hallituksen puheenjohtaja Matti Suominen uskoo, että Olkulla on erinomaiset edellytykset kehittää säätiön toimintaa palvelemaan keskeisiä sidosryhmiä vielä nykyistäkin paremmin.

“Tuomaksella on paljon hyviä ajatuksia siitä, miten voimme kehittää toimintaamme ja viedä KAUTEn uudelle vuosikymmenelle. Toivomme, että Tuomaksen työn ansiosta säätiö näkyy tulevaisuudessa entistä paremmin tärkeiden sidosryhmiemme keskuudessa ja että KAUTEn myöntämät apurahat kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla tieteentekijät ja tutkimustiedon soveltajat”, Suominen sanoo.

Lisätietoja:

Tuomas Olkku
Asiamies, KAUTE-säätiö
[email protected]

Matti Suominen
Hallituksen puheenjohtaja, KAUTE-säätiö
[email protected]

KAUTE-säätiö tukee kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta. Säätiön tavoite on edistää elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kestävää uudistumista. Lue lisää säätiön toiminnasta.