Henkilöt Palkinnot

Vuoden 2018 nuori tutkijayrittäjä -finalisti Jenni Vartiainen tekee lasten tiedekasvatusta leikin avulla

Lasten tiedekasvatukseen perehtyneen tutkijatohtorin Jenni Vartiaisen Kide Science -tiedekerhot opettavat pienille lapsille luonnontieteitä leikin avulla.

Mihin ongelmaan Kide Science vastaa?

“Maapallon tila on huolestuttava: ilmakehässä on enemmän hiilidioksidia kuin koskaan ennen, ja puhtaasta vedestä on pulaa. Nämä kehityskulut vaativat, että mietimme tarkemmin toimintaamme ja sen vaikutusta ympäristöön – mitä aiemmin, sen parempi. Lasten pitää tutustua mahdollisimman varhain siihen, miten maailma toimii ja mitkä luonnontieteelliset prosessit täällä vallitsevat. Miten esimerkiksi erilaiset sääilmiöt syntyvät, ja mitä kasvit tarvitsevat kasvaakseen? Tiedekerhot auttavat kasvattamaan kestävästi ajattelevia kansalaisia.

Toinen ongelma on, että päiväkotien opettajat haluavat kovasti tehdä tiedekasvatusta, mutta eivät tiedä, miten se konkreettisesti tapahtuu. Valmiille materiaaleille on valtava tarve. Kide Science tarjoaa opettajille oppimateriaalit ja pedagogiset vinkit avaimet käteen -periaatteella.”

Minkälaiseen tutkimukseen Kide Sciencen toiminta perustuu?

“Kide Sciencen toiminta perustuu väitöskirjatutkimukseeni, jonka tein Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutusyksikössä vuonna 2016. Väitöstyössäni tutkin, miten 3–6-vuotiaille lapsille kannattaa esitellä luonnontieteitä. Pieni lapsi oppii luontaisesti leikin kautta, joten lähdin kehittämään pedagogista mallia siitä, miten leikillisyys tuodaan osaksi luonnontieteiden opiskelua. Toteutimme tutkimuksen perustamalla tiedekerhoja ja keräämällä dataa siitä, miten kerhoissa tehtävät asiat vaikuttivat lasten innostuneisuuteen, sitoutumiseen ja oppimiseen.

Pyöritimme tiedekerhoja yhteensä neljän vuoden ajan yliopiston piirissä, jotta saimme kerättyä riittävästi dataa tutkimusta varten. Kun ilmoitimme lasten vanhemmille, että kerhot loppuvat, saimme valtavan palauteryöpyn. Moni kertoi lastensa innostuksesta ja pyysi meitä jatkamaan. Ryhdyimme pohtimaan, voisimmeko jatkaa kerhoja yliopiston ulkopuolella, ja perustimme yrityksen.”

Jenni Vartiainen

Mikä yrittäjyydessä on tutkijalle vaikeinta?

“Tutkijan on oltava objektiivinen ja pyrittävä yleiseen hyvään. Oma tavoitteeni tutkijana on antaa jokaiselle lapselle mahdollisuus osallistua tiedekasvatukseen, mutta liiketoiminnan näkökulmasta kaikille ei voi antaa kaikkea. Pyrimme kuitenkin yrityksenä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Olemme esimerkiksi tehneet Pikku Kakkoselle tiedeohjelman, jonka avulla jokainen lapsi voi saada osansa tiedekasvatuksesta.”

Minkälaisia suunnitelmia sinulla on Kide Sciencen varalle?

“Tavoitteemme on ottaa seuraavaksi Kiina haltuun. Siellä valtio on määrännyt, että tiedekasvatus pitää tuoda osaksi päiväkotiopetusta. Kiinassa opettajilla on kuitenkin Suomeen verrattuna matala koulutustaso, eikä opettajilla ole riittävästi osaamista tiedekasvatuksen toteuttamiseksi. Suomalaisen kasvatustieteen näkökulmasta toivon, että saisimme vietyä aasialaiseen koulutuskulttuuriin enemmän leikkisyyttä ja ymmärrystä siitä, että lapsi saa olla mahdollisimman pitkään lapsi.”

Näetkö palaavasi tutkimuksen teon pariin tulevaisuudessa?

“Tutkin jatkuvasti lasten tiedekasvatusta ja tieteellistä lukutaitoa. Tasapainottelen kahden maailman välillä: tutkimus on lähellä sydäntäni, mutta haluan myös viedä yritystä mahdollisimman paljon eteenpäin. Tiimimme on onneksi niin mahtava, että yrityksen menestys ei riipu vain minusta.”

Kide Science Oy on perustettu vuonna 2017 ja työllistää seitsemän henkilöä. Kide Sciencen tiedekerhoja ohjaa yli 50 franchising-yrittäjää eri puolella Suomea, ja yritys tekee yhteistyötä myös kuntien kanssa. Suomen lisäksi Kide Science toimii toistaiseksi Malesiassa, Singaporessa, Australiassa, Kiinassa ja Hong Kongissa. Lue lisää Kide Sciencesta.

Kuvat: Vilja Pursiainen / Kaskas Media

Jenni Vartiainen on yksi kolmesta ehdokkaasta Vuoden nuori tutkijayrittäjä 2018 -palkinnon saajaksi.