Apurahat 2018

KAUTE-säätiön vuoden 2018 apurahat clean tech alueelle ovat haettavina 8.-31.1.2018. Apurahoja myönnetään ainoastaan Puromäen ja Santasalon erikoisrahastoista. Lisäksi Tutkijat maailmalle –vaihto-ohjelman apurahat ja PoDoCo-apurahat ovat haettavissa erikseen maaliskuussa ja kauppatieteiden vaihto-apurahat huhtikuussa. 

Aimo Puromäen erikoisrahaston apurahat

Rahastosta myönnetään apurahoja energiantuotannon, energiatehokkuuden ja energiaan liittyvien ympäristövaikutusten tutkimus- ja opetustoimintaan. Apurahoja myönnetään kauppatieteiden ja tekniikan tutkimustyön ja jatkotutkintojen, ensisijaisesti väitöskirjatutkimusten rahoitukseen.

Niilo ja Lauri Santasalon erikoisrahaston apurahat

Rahaston tarkoituksena on tukea puhtaan teknologian (cleantech) prosessien ja infektiohallinnan tutkimusta ja kehitystyötä biotekniikan, farmasian ja terveydenhuollon aloilla. Kohdealueena on myös puhtaiden vesien valmistus ja valvonta. Apurahoja myönnetään kauppatieteiden ja tekniikan tutkimustyön ja jatkotutkintojen, ensisijaisesti väitöskirjatutkimusten rahoitukseen.

Hakeminen

Rahastoista myönnetään apurahoja ensisijassa väitöskirjatutkimusten rahoitukseen sekä tutkimuksesta johtuviin kuluihin.

1) Kannustusapuraha on tarkoitettu nuorille väitöskirjaansa valmisteleville tutkijoille. Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään. Apurahan määrä vuonna 2018 on 6000 euroa.

2) Työskentelyapurahat on tarkoitettu väitöskirjaopiskelijoille ja tohtoreille päätoimista tutkimustyötä varten. Apurahan määrä vuonna 2018 on 12 000 (6 kuukauden apuraha), 22 000 (12 kuukauden apuraha).

3) Kuluapuraha on tarkoitettu tutkimus- opetus- tai julkaisutyöstä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Kuluapuraha voi käyttää myös ulkomaille suuntautuvien matkakulujen kattamiseen vähintään viikon mittaisiin tutkimusvierailuihin. Säätiön apurahaa ei myönnetä yksittäiseen konferenssivierailuun. Apurahan määrä vuonna 2018 on enintään 5000 euroa.

Hakeminen tapahtuu KAUTEn apurahapalvelun kautta, https://kaute.apurahat.net/kaute/

Apurahahakemukset liitteineen ja lausuntoineen tulee jättää 31.1.2018 klo 23.59 mennessä.

Tiedot hakumenettelystä saa säätiön kotisivulta https://www.kaute.fi  kohdasta ”Apurahojen haku”. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä. Tietoja aiemmin myönnetyistä apurahoista löytyy ”Myönnetyt apurahat”.

Tutkijat maailmalle apurahat

Tutkijat maailmalle -ohjelma tarjoaa apurahoja tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen ulkomailla. Tutkijat maailmalle on kaupan ja tekniikan alan säätiöiden yhteinen tutkijavaihto-ohjelma. Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunniahimoista tutkimustyötä jossakin korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Myös yrityksissä toimivat tutkijat voivat hakea apurahaa.

Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla.

Ohjelman seuraava hakukierros järjestetään keväällä 2018. Hakuaika alkaa 1.3.2018 ja päättyy 31.3.2018. Lisätietoja ohjelman verkkosivuilla.


Matti Suominen hallituksen puheenjohtajaksi

Säätiön hallituksen uusi puheenjohtaja: “Tämä on herkullista aikaa olla mukana KAUTE:n toiminnassa”

KAUTE-säätiön hallituksen uusi puheenjohtaja, Aalto-yliopiston rahoituksen professori Matti Suominen toivoo, että kauppa- ja teknillistieteellistä tutkimustietoa vietäisiin entistä enemmän suomalaisen elinkeinoelämän tarpeisiin.

Kun Matti Suominen oli 16-vuotias, hän peri pienen määrän osakkeita. Nuorukainen innostui rahoitusmarkkinoista ja halusi ymmärtää niiden toimintaa. Kiinnostus vei Suomisen opiskelemaan rahoitusta ensin Helsingin kauppakorkeakouluun ja myöhemmin Pennsylvanian yliopistoon, josta hän valmistui tohtoriksi.

Suominen on vuosien varrella työskennellyt rahoituksen parissa niin yliopistomaailman kuin teollisuuden leivissä. Hän aloitti työuransa arvopaperivälittäjänä, mutta akateeminen ura vei lopulta voiton. Suominen on toiminut rahoituksen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vuodesta 2006 lähtien.

“Tarkoitukseni ei ollut ryhtyä tutkijaksi, mutta se vei mukanaan. Työtäni ohjaa uteliaisuus. Olen kiinnostunut monenlaisista asioista, ja haluan selvittää, miten asiat oikeasti ovat”, Suominen kertoo.

Ketterää ja kestävää tukea tutkimukselle

Monelle suomalaiselle kauppatieteilijälle ja teknillisten alojen tutkijalle KAUTE-säätiö on tuttu, mutta tekemistä pienen säätiön tunnettuuden lisäämisessä riittää vielä. Hallituksen tuoreena puheenjohtajana Suomisen tavoitteena onkin kasvattaa KAUTE:n näkyvyyttä.

“KAUTE on pieni ja ketterä toimija. Meillä on kyky reagoida nopeasti: olemme esimerkiksi pystyneet antamaan rahoitusta sitä tarvitseville tutkijoille hyvin nopealla aikataululla”, Suominen kertoo.

Erityisen tärkeänä Suominen pitää säätiön pyrkimystä tukea hankkeita, joiden tuottamasta tiedosta on hyötyä suomalaiselle elinkeinoelämälle. Rahoitusalan tutkimustuloksia voivat hyödyntää esimerkiksi sijoitusrahastot.

Vaikuttavuuden lisäksi kestävyys on arvo, jonka nimeen säätiö liputtaa. Se kirjattiin vastikään virallisesti myös säätiön strategiaan: tavoite on tukea suomalaisen elinkeinoelämän kestävää uusiutumista.

“Tämä voi näkyä käytännössä silloin, kun arvioimme, mitä hankkeita säätiö tukee”, Suominen sanoo.

Aitiopaikka kehittyvän tietoyhteiskunnan tarkasteluun

KAUTE-säätiö on perustamisestaan vuodesta 1956 lähtien tarjonnut aitiopaikan kauppa- ja teknillistieteellisten alojen kehityksen tarkasteluun. Alojen tutkiminen ei ole koskaan ollut yhtä ajankohtaista kuin nyt.

“Tämä on hirveän herkullista aikaa olla KAUTE-säätiön toiminnassa mukana. Tekniikka muuttaa kaupankäynnin vanhoja tapoja valtavalla vauhdilla, kun esimerkiksi Amazonin kaltaiset verkkokaupat korvaavat perinteisiä toimijoita. Voimme vain odottaa, mitä kaikkea tekoäly muuttaa”, Suominen sanoo.

KAUTE on viime vuosina järjestänyt muun muassa juuri tekoälyn ja digitalisaation tutkimukseen keskittyviä teema-apurahahakuja. Tietoyhteiskunnan kehitys on aihe, jonka tutkimusta Suominen toivoo säätiön tukevan myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi e-learning eli sähköinen oppiminen luonnollisesti kiinnostaa professoria.

“On vain ajan kysymys, milloin pystymme kehittämään sähköisiä oppimisympäristöjä, jotka ainakin osin korvaavat professorit luokkahuoneessa. Meillä on koulutuksen ykkösmaana suuri potentiaali tehdä sähköisestä oppimisesta merkittävä liiketoiminnan alue”, Suominen sanoo.

Kuka?

Matti Suominen, s. 1963, on KAUTE-säätiön hallituksen puheenjohtaja ja Aalto-yliopiston rahoituksen professori. Hänet valittiin marraskuussa 2017 Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun tutkimuksesta vastaavaksi varadekaaniksi.

Teksti: Kira Keini / Kaskas Media

 


PoDoCo-rahoitus: Lasertohtori palaa Savoon

Tohtoreita ja yrityksiä yhdistävä Post Docs in Companies -ohjelma on siivittänyt jo 64 tohtoria elinkeinoelämän palvelukseen. Ohjelman myötä ensimmäiset tohtorit ovat työllistyneet yrityksiin pysyvästi. Samalla pienet ja suuret suomalaisyritykset ovat saaneet tuoretta tutkimusosaamista innovaatioitaan vauhdittamaan. Syksyn apurahahakukierroksella rahoitettiin 15 uutta tohtorien ja yritysten yhteistyöprojektia.  

Uusia ratkaisuja rakennusdatan hallintaan ja kudosten 3D-tulostamiseen

PoDoCo-ohjelman syksyn 2017 hakukierrokselle osallistui lähes 500 nuorta tai pian valmistuvaa tohtoria ja 40 yritystä. Tohtoreiden ja yritysten yhteistyöprojekteja syntyi yhteensä 28 kappaletta, joista rahoitettiin 15. Syksyn apurahahakukierroksella rahoitetuissa PoDoCo-projekteissa tohtorit tutkivat muun muassa optisten komponenttien uusia ohutkalvopinnoitteita, 3D-biotulostuksen mahdollisuuksia kudosten valmistukseen ja rakennusteollisuuden datan käyttöä uusien elinkaaripalveluiden tarjoamiseksi. PoDoCo-ohjelman  edistää tohtoreiden työllistymistä yksityiselle sektorille ja tukee yritysten uusiutumista.

Kati Stranius tutkii yhdessä Leppävirtalaisen Oplatekin kanssa optisten komponenttien ohutkalvopinnoitteita tavoitteena avata yritykselle uusia asiakassegmenttejä lasersovellusten alueelta. ”Yhteistyö Oplatekin kanssa tarjoaa minulle mahdollisuuden palata takaisin Suomeen ja työllistyä kotiseudulleni Pohjois-Savoon, jossa voisin hyödyntää tohtorintutkinnon ja ulkomailla vietetyn tutkimusjakson kautta hankkimaani osaamistani alueen elinkeinoelämän hyväksi”, tohtori Kati Stranius kuvaa projektin merkitystä itselleen. ”Vahvan osaamisen lisäksi sujuvan yhteistyön Oplatekin kanssa takaa myös vahva osaamiseni Savon murteesta”, Stranius lisää nauraen.

PoDoCo-ohjelma tarjoaa myös nuorille yrityksille oivia mahdollisuuksia hyödyntää uusinta akateemista tutkimusta. Esimerkiksi 3D-tulostusteknologioihin erikoistunut 3DTech Oy tutkii yhdessä Sanna Turusen kanssa 3D-biotulostuksen mahdollisuuksia kudosten valmistamiseen. ”Lääketieteen alalla on jatkuva pula elinluovuttajista, minkä vuoksi biotulostamisesta etsitäänkin ratkaisua tähän ongelmaan”, taustoittaa 3DTech Oy:n perustaja ja omistaja Tomi Kalpio projektia. ”Vaikka biotulostus on edennyt suurin harppauksin, tarvitaan vielä ratkaisuja muun muassa prosessin tarkkuuden, solujen elinkelpoisuuden sekä erilaisia materiaaliyhdistelmiä sisältävien rakenteiden tulostamisen parantamiseksi ennen kuin kokonaisen elimen tulostaminen mahdollistuu. Tämän projektin kautta on tarkoitus taklata näitä haasteita”, Sanna Turunen täydentää projektin tavoitteita.

Eräs tohtorin palkkaavista yrityksistä on Granlund Oy, joka kehittää yhdessä Pal Sudip Kumarin kanssa rakennusdatan käyttöä rakennuksen elinkaaren aikana rakennuksen energiatarpeiden ja rakennuksen käyttökustannusten pienentämiseksi. ”Kehitettävän BDaaS (building data as a service) -konseptin avulla pystytään käsittelemään valtavia määriä heterogeenistä rakennusdataa sekä tuottamaan niiden pohjalta järjestelmällisiä ja yksilöityjä dataratkaisuja. Näin voidaan edistää parempien käyttö- ja kunnossapitomenetelmien kehitystä sekä parantaa rakennusten energia- ja kustannustehokkuutta ja loppukäyttäjien hyvinvointia”, kertoo innovaatio ja kehitysjohtaja Tuomas Laine Granlundilta.

 

Ensimmäiset PoDoCo-tohtorit työllistyneet yrityksiin

Ensimmäiset tohtorien ja yritysten yhteiset PoDoCo-projektit käynnistyivät syksyllä 2015 ja ovat päättyneet kuluvan vuoden aikana. Ohjelman kautta useat tohtorit ovat työllistyneet pysyvästi yritysten palvelukseen.

Sekä tohtoreiden että yritysten kokemukset yhteistyöprojekteista ovat hyvät. Eräs esimerkki on KONEen ja Juho Kokkalan yhteistyöprojekti. ”KONEella on erinomaisia kokemuksia PoDoCo-ohjelmasta. Panostamme paljon asiakaskokemukseen, joten haluamme ymmärtää yhä paremmin, miten rakennuksissa ja niiden välillä liikutaan. Juho Kokkalan projekti hissien henkilöliikenteen ennustamiseksi ja siten matkustajien palveluaikojen minimoiseksi sopi tähän erinomaisesti. PoDoCo-projektin päätteeksi saatoimmekin palkata tekniikan tohtorin jatkamaan tutkimustyötään people flow -suunnittelutiimissämme”, kertoo Samu Salmelin, KONEen Services and Solutions R&D -yksikön johtaja. ”PoDoCo-projekti vaikutti käänteentekevästi urani suuntaan”, täydentää matemaattisen mallintamisen parissa KONEella jatkava Juho.

Seuraava apurahahakukierros keväällä 2018

PoDoCo-ohjelman seuraava apurahahakukierros järjestetään 1.3–15.4.2018. Ohjelmaan voi osallistua toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

PoDoCo -ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain lähes miljoona euroa. Tämä mahdollistaa arviolta 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.

PoDoCo-ohjelman syksyn 2017 apurahat myönnettiin seuraaville henkilöille:

 

Nimi Yhteistyöyritys Ala Apuraha (€) Säätiö
Akram Saad Ullah CubiCasa Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet 14 000 Liikesivistysrahasto
Bhattacharjee Arnab Herantis Pharma Oyj Kliininen lääketiede 28 000 Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Bruzzo Escalante John Flowrox Oy Koneenrakennus 28 000 Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Ghasemi Mehdi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry Kieli- ja kirjallisuustieteet 28 000 Suomen Kulttuurirahasto
Ketonen-Oksi Sanna Talent Vectia Oy Tulevaisuudentutkimus 28 000 Suomen Kulttuurirahasto
Klemetti Rudolf Myontec Oy Terveystieteet 28 000 Liikesivistysrahasto
Kurkela Jari Firstbeat Technologies Oy Terveystieteet 28 000 Suomen Kulttuurirahasto
Mardoukhi Ahmad Robit Plc Materiaalitekniikka 28 000 Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Najafi Jabdaraghi  Robab Summa Semiconductor Oy Nanoteknologia 28 000 Tekniikan edistämissäätiö
Nguyen Trung Hieu Elisa Oyj Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet 28 000 Tekniikan edistämissäätiö
Pal Sudip Kumar Granlund Oy Koneenrakennus 28 000 Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Rimpiläinen Tommi RoadCloud Elektroniikan tutkimusala 28 000 Suomen Kulttuurirahasto
Stranius Kati Oplatek Group Oyj Materiaalitekniikka 28 000 KAUTE säätiö
Turunen Sanna 3DTech Oy Materiaalitekniikka 28 000 Suomen Kulttuurirahasto
Vrzakova Hana Stereoscape Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet 21 000 Tekniikan edistämissäätiö

 

 

Lisätietoja:

PoDoCo-ohjelman päällikkö, Essi Huttu, DIMECC Oy, essi.huttu(at)dimecc.com, puh. 040 840 9259

PoDoCon johtoryhmän puheenjohtaja, Yrjö Neuvo, Aalto-yliopisto, yrjo.neuvo(at)aalto.fi