KAUTEn ja Erkki Paasikiven säätiön vesitekniikan tutkimuksen apurahapäätökset on tehty

KAUTE-säätiön Niilo V. ja Lauri N. Santasalon rahaston ja Erkki Paasikiven säätiön yhteinen vesitekniikan tutkimukseen keskittyvä apurahahaku järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Hakuun tuli yhteensä 24 hakemusta, joissa haettiin yhteensä noin 628 000 euroa rahoitusta. 

Apurahoja myönnettiin haussa yhteensä 132 000 euroa kuudelle tutkijalle. Päätöksissä painottui tänä vuonna puhtaan veden ja juomaveden puhdistuksen tutkimus. Santasalon rahasto myönsi 22 000 euron apurahan vuoden työskentelyjaksolle Anjan Debille juomaveden puhdistukseen liittyvään teknologiseen kehitykseen Helsingin yliopistoon sekä Kevin Lyonsille Oulun yliopistoon pohjavesikaivojen juomaveden laatuun vaikuttavien tekijöiden tutkimukseen. 

Erkki Paasikiven säätiö myönsi neljälle tutkijalle 22 000 euron apurahan.  Apurahat myönnettiin juomaveden puhdistukseen liittyviin tutkimusaiheisiin Parminder Kaurille ja Burcu Sayinlille Aalto-yliopistoon sekä Shelmith Theurille Tampereen yliopistoon. Lisäksi Mohammad Bhuyanille myönnettiin apuraha pintaveden puhdistukseen liittyvään tutkimukseen Oulun yliopistoon.

Puhtaan veden riittävyys on yksi tulevaisuuden suurimpia haasteita. Siksi haluamme tukea erityisesti puhtaan veden tutkimista ja puhdistustekniikoiden kehittämistä. Suomessa on todella korkealaatuista vesitekniikan tutkimusta, jolle on myös kansainvälistä kysyntää. Apurahaa saaneiden hakemuksissa näkyi selkeä intohimo alaa kohtaan ja näkemys siitä, miten alan tutkimusta viedään eteenpäin”, kertoo Santasalon rahaston puheenjohtaja Tuomas Santasalo.

Yhteisellä apurahahaulla KAUTEn kanssa teimme rahoituksen hakemisen entistä helpommaksi vesitekniikan tutkijoille. Saimme hakuun runsaasti laadukkaita hakemuksia, ja KAUTEn asiantuntijaneuvoston lausunnot tarjosivat hyvän pohjan  päätösten tueksi”, kertoo Erkki Paasikiven säätiön puheenjohtaja Kristiina Paasikivi.

KAUTEn ja Erkki Paasikiven säätiön yhteinen vesitekniikan tutkimuksen apurahahaku on tarkoitus järjestää jatkossa vuosittain. Tavoitteena on taata rahoituksen jatkuvuus erityisesti nuorten tutkijoiden tutkimushankkeille ja kannustaa tutkijoita myös kansainvälisten verkostojen rakentamiseen.

 


KAUTE ja Erkki Paasikiven säätiö käynnistävät yhteisen vesitekniikan tutkimuksen apurahahaun

Suomessa tehdään paljon korkeatasoista vesitekniikan tutkimusta ja kehitetään laadukasta vesiteknologiaa. Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE ja Erkki Paasikiven säätiö jakavat apurahoja näille tutkimusaloille.

Säätiöiden uuden yhteisen vesitekniikan tutkimuksen apurahahaun tarkoitus on auttaa alan tutkijoita tavoittamaan molemmat säätiöt yhdellä apurahahakemuksella. Tavoitteena on, että hakuprosessi olisi hakijalle mahdollisimman helppo.

“Vesitekniikan osaaminen on Suomen globaalisti korkealla tasolla. Toivomme yhteistyön avulla tavoittavamme tehokkaasti alan tutkijat ja saavuttavamme tutkimusalalle aiempaa enemmän näkyvyyttä”, sanoo KAUTE-säätiön asiamies Tuomas Olkku.

Säätiöt kannustavat myös muita vesitekniikan alalla toimivia organisaatioita mukaan yhteistyöhön apurahahaun tiimoilta.

”Yhteistyö on hieno mahdollisuus tehostaa apurahapäätösten tekemistä sekä jakaa osaamista ja resursseja säätiöiden välillä. Toivomme, että tulevaisuudessa muutkin alaa tukevat tahot liittyisivät yhteistyöverkostoomme ja saisimme rakennettua Suomeen tiiviin vesialan tutkijoiden ja rahoittajien verkoston”, sanoo Erkki Paasikiven säätiön hallituksen puheenjohtaja Kristiina Paasikivi.

Apurahahaku järjestetään vuonna 2020 ensimmäistä kertaa. Jatkossa haku on tarkoitus järjestää vuosittain.

Apurahoja puhtaan veden tutkimukseen

Säätiöt myöntävät apurahahaussa rahoitusta puhtaan veden teknologian tutkimukseen ja kehittämiseen. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatutkimuksiin sekä väitöskirjan jälkeisiin postdoc-tutkimuksiin.

“Erkki Paasikiven säätiö on viime vuosina tukenut muun muassa talousveden puhdistukseen liittyvää tutkimusta. Rahoitusintresseihimme kuuluu kaikki Suomessa tehtävä puhtaan veden tutkimus ja sen teknologioiden kehitys”, sanoo Erkki Paasikiven säätiön Kristiina Paasikivi.

KAUTE-säätiön Santasalon erikoisrahaston apurahat kohdistetaan vuonna 2020 erityisesti tutkimukseen, joka liittyy puhtaan veden analytiikan kehittämiseen. Tämän lisäksi apurahoja myönnetään veden tehokkaaseen puhdistamiseen käyttövedeksi sekä erityisesti infektionhallintaan liittyvään käyttöveden tutkimukseen.

“Toivomme saavamme laadukkaita hakemuksia erityisesti näihin aihepiireihin liittyen. Rahaston viimeisimpiä rahoituskohteita ovat olleet muun muassa erilaisten haitta-aineiden, kuten mikromuovien ja lääkejäämien, poistamiseen liittyvä tutkimus puhtaiden vesien valmistuksessa”, KAUTEn Tuomas Olkku kertoo.

Säätiöiden ensimmäinen yhteinen vesitekniikan tutkimukseen keskittyvä apurahahaku järjestetään 17.8.–18.9.2020. Lue lisää hausta ja tutustu hakuohjeisiin.