KAUTEn ja Erkki Paasikiven säätiön vesitekniikan tutkimuksen apurahapäätökset on tehty

KAUTE-säätiön Niilo V. ja Lauri N. Santasalon rahaston ja Erkki Paasikiven säätiön yhteinen vesitekniikan tutkimukseen keskittyvä apurahahaku järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Hakuun tuli yhteensä 24 hakemusta, joissa haettiin yhteensä noin 628 000 euroa rahoitusta. 

Apurahoja myönnettiin haussa yhteensä 132 000 euroa kuudelle tutkijalle. Päätöksissä painottui tänä vuonna puhtaan veden ja juomaveden puhdistuksen tutkimus. Santasalon rahasto myönsi 22 000 euron apurahan vuoden työskentelyjaksolle Anjan Debille juomaveden puhdistukseen liittyvään teknologiseen kehitykseen Helsingin yliopistoon sekä Kevin Lyonsille Oulun yliopistoon pohjavesikaivojen juomaveden laatuun vaikuttavien tekijöiden tutkimukseen. 

Erkki Paasikiven säätiö myönsi neljälle tutkijalle 22 000 euron apurahan.  Apurahat myönnettiin juomaveden puhdistukseen liittyviin tutkimusaiheisiin Parminder Kaurille ja Burcu Sayinlille Aalto-yliopistoon sekä Shelmith Theurille Tampereen yliopistoon. Lisäksi Mohammad Bhuyanille myönnettiin apuraha pintaveden puhdistukseen liittyvään tutkimukseen Oulun yliopistoon.

Puhtaan veden riittävyys on yksi tulevaisuuden suurimpia haasteita. Siksi haluamme tukea erityisesti puhtaan veden tutkimista ja puhdistustekniikoiden kehittämistä. Suomessa on todella korkealaatuista vesitekniikan tutkimusta, jolle on myös kansainvälistä kysyntää. Apurahaa saaneiden hakemuksissa näkyi selkeä intohimo alaa kohtaan ja näkemys siitä, miten alan tutkimusta viedään eteenpäin”, kertoo Santasalon rahaston puheenjohtaja Tuomas Santasalo.

Yhteisellä apurahahaulla KAUTEn kanssa teimme rahoituksen hakemisen entistä helpommaksi vesitekniikan tutkijoille. Saimme hakuun runsaasti laadukkaita hakemuksia, ja KAUTEn asiantuntijaneuvoston lausunnot tarjosivat hyvän pohjan  päätösten tueksi”, kertoo Erkki Paasikiven säätiön puheenjohtaja Kristiina Paasikivi.

KAUTEn ja Erkki Paasikiven säätiön yhteinen vesitekniikan tutkimuksen apurahahaku on tarkoitus järjestää jatkossa vuosittain. Tavoitteena on taata rahoituksen jatkuvuus erityisesti nuorten tutkijoiden tutkimushankkeille ja kannustaa tutkijoita myös kansainvälisten verkostojen rakentamiseen.

 


KAUTEn apurahapäätökset on julkaistu – apurahoja erityisesti digitalisaation ja kestävän kehityksen tutkimukseen

KAUTE-säätiö sai kevään yleisessä apurahahaussa yhteensä 315 hakemusta. Haetun rahoituksen suuruus oli 4,4 miljoonaa euroa. Apurahoja myönnettiin 23 hakijalle yhteensä 283 600 euroa.

Vuosikymmenen ensimmäiseen apurahahakuun lähetetyissä hakemuksissa korostuivat kestävän kehityksen ja digitalisaation teemat. Myös rahoitusta saaneissa hankkeissa painotus näkyy selvästi.

Apurahaa myönnettiin tutkimuksille, jotka pureutuvat muun muassa ihmisen ja tekoälyn väliseen yhteistyön, uusiutuvan energian järjestelmiin sekä virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen vähittäiskaupassa.

Säätiö myönsi lisäksi jatkorahoitusta tutkijoille, jotka ovat saaneet säätiöltä aiemmin apurahaa.

“Tänä vuonna hakemusten taso oli erittäin korkea. KAUTE on selvästi noussut keskeiseksi säätiöksi, jolta perus- ja soveltavan tutkimuksen huippuhakijat etsivät rahoitusta”, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Matti Suominen.

Tutustu myönnettyihin apurahoihin


Ohjeita KAUTEn apurahansaajalle koronavirukseen liittyen

Työskentely- ja kuluapurahat

KAUTE hyväksyy ilman erillisiä ilmoituksia kuuden kuukauden lisäajan apurahojen käyttötarkoituksen toteuttamiseen ja apurahojen käyttöselvitysten jättämiseen. Tämä pätee niihin apurahansaajiin, joiden työsuunnitelmien toteuttamiseen koronavirus vaikuttaa esimerkiksi matkustamisen tai kansainvälisen yhteistyön takia.

Matka-apurahat

Matka-apurahat, joiden käyttöön koronavirus vaikuttaa, pyritään ensisijaisesti käyttämään myöhemmin tilanteen normalisoiduttua. Jos matkustuksen ajankohta tai kohde muuttuu, ilmoita siitä hyvissä ajoin säätiölle.

Koronaviruksen vuoksi keskeytyneiden tutkijavierailuiden apurahoja ei peritä takaisin. Sama käytäntö koskee KAUTEn rahoittamia Tutkijat maailmalle- ja Fulbright KAUTE Foundation Award -apurahoja.

Käynnissä olevat apurahahaut

Parhaillaan käynnissä olevat Tutkijat maailmalle ja Post Docs in Companies -ohjelmien apurahahaut jatkuvat suunnitellusti. Molemmat haut päättyvät 15. huhtikuuta 2020.

Lue lisää apurahoistamme Apurahansaajalle-sivulta.


KAUTEn apurahahaku on auki 13.1.–31.1.2020

KAUTE-säätiö tukee kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Säätiömme tavoitteena on edistää suomalaisen elinkeinoelämän kestävää uusiutumista. Kevään apurahat ovat haettavissa 13.–31.1.2020.

Myönnämme apurahoja kauppatieteiden ja tekniikan aloille: tutkimustyön ja jatkotutkintojen, ensisijaisesti väitöskirjatutkimusten, rahoitukseen sekä yliopisto-opetuksen kehittämiseen.

Vuosina 2018–2020 tuemme tutkimusta erityisesti kauppatieteitä ja teknologiaa yhdistävillä uusilla aloilla. Näitä ovat esimerkiksi cleantech, finanssiteknologiat, energia-alan kestävä kehitys, sähköinen terveydenhuolto, verkko-oppiminen, digitaaliset valmistusteknologiat sekä tekoälyn sovellusalat.

Säätiön apurahat tutkimusvaihtoon ovat haettavina myöhemmin keväällä Tutkijat maailmalle -ohjelman ja Fulbright Finlandin kautta.

Myönnettävät apurahat

Kevään hakukierroksella voi hakea seuraavia apurahoja:

1) Työskentelyapurahat väitöskirjaopiskelijoille ja nuorille tohtoritutkijoille päätoimista työskentelyä varten. Apurahojen suuruus vuonna 2020 on 6000 euroa (3 kk), 12 000 euroa (6 kuukautta) ja 22 000 euroa (12 kuukautta).

2) Apuraha matkakulujen kattamiseen. Apurahaa voi käyttää vähintään kuukauden mittaisiin tutkimusvierailuihin ulkomaille, ei kuitenkaan konfrerenssivierailuihin. Apurahansuuruus vuonna 2020 on enintään 10 000 euroa.

2) Apurahat tutkimus- tai julkaisutyöstä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Apurahan suuruus vuonna 2020 on enintään 5000 euroa.

Näin haet

Tutustu huolellisesti apurahanhakijan ohjeisiin.

Hakeminen tapahtuu säätiön apurahapalvelun kautta. Apurahahakemukset liitteineen ja lausuntoineen tulee jättää 31.1.2020 klo 23.59 mennessä. Emme käsittele myöhästyneitä apurahahakemuksia.

Tutustu myös aiempina vuosina myönnettyihin apurahoihin.

Kysy meiltä apurahahausta

Järjestämme 27. tammikuuta kello 15–16 Facebook-sivuillamme Q&A-livelähetyksen, jossa asiamiehemme vastaa hakua ja apurahoja koskeviin kysymyksiin reaaliajassa. Voit myös lähettää kysymyksiä livelähetystä varten etukäteen Facebookissa yksityisviestitse tai Twitterissä tägäämällä twiittiisi hashtagin #KauteApurahat2020. Pyrimme vastaamaan livelähetyksen aikana mahdollisimman moneen kysymykseen.

Taltiointi Q&A-livestä on katsottavissa Facebookissa myös lähetyksen jälkeen.


Vuoden 2019 apurahapäätökset on julkaistu

KAUTE-säätiön vuoden 2019 yleiseen apurahahakuun saapui kaikkiaan 363 hakemusta, ja apurahoja haettiin yhteensä 5,1 miljoonan euron edestä. Yleisessä haussa myönnettiin apurahoja 53 hakijalle, mikä vastaa 15 prosenttia hakijoista. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 606 200 euroa, mikä on 12 prosenttia haettujen apurahojen määrästä.

Yleisen apurahakierroksen lisäksi säätiö myönsi rahoitusta kansainvälisiä tutkimusvaihtoja tukevassa Tutkijat maailmalle -ohjelmassa sekä tohtoreita ja yrityksiä yhdistävässä Post Docs in Companies -ohjelmassa.

Säätiö onnittelee kaikkia apurahansaajia!

Tutustu kevään apurahapäätöksiin

 


KAUTE-säätiö uudistaa apurahojaan: “Haluamme viedä eteenpäin asioita, jotka muuttavat maailmaa”

KAUTE-säätiö uudistaa apurahojaan vastaamaan entistä paremmin säätiön tavoitteita. KAUTE haluaa tukea erityisesti tutkimusta, joka tarjoaa välineitä suurten globaalien ilmiöiden käsittelyyn ja ratkomiseen.

Säätiö on päättänyt luopua kannustusapurahoista ja siirtyä tukemaan tutkijoita entistä enemmän työskentelyapurahojen voimin. Myös matka-apurahojen hakeminen muuttuu. Tulevaisuudessa matkoihin voi hakea tukea ympäri vuoden. Kaikki apurahat kohdennetaan pääasiassa lupaaville nuorille tutkijoille.

“Haluamme viedä eteenpäin asioita, jotka muuttavat maailmaa. Olemme yrittäneet enenevästi luoda keskustelua ilmiöistä, jotka johtuvat teknologian muutoksesta ja siitä, mitä ne tarkoittavat yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa”, kertoo säätiön asiamies Jouni Lounasmaa.

Seuraava apurahahaku aukeaa tammikuussa 2019. Tuolloin apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • matka-, tutkimus- tai julkaisukulujen kattamiseen, enintään 5000 euroa
  • työskentelyapurahat nuorille tutkijoille 6000 euroa (3 kk), 12 000 euroa (6 kk) ja 22 000 euroa (12 kk)

Lisäksi myönnetään apurahoja tutkijavaihtoon ulkomaisissa huippuyliopistoissa kahden erillisen haun kautta. Tutkijat maailmalle -apurahat ovat haettavissa maaliskuussa ja Fulbright -apurahat toukokuussa ja joulukuussa.

Tulevien vuosien teemoina uudet teknologiat

Vuosina 2018–2020 säätiö nostaa esiin erityisesti tutkimusta kauppatieteitä ja teknologiaa yhdistävillä uusilla aloilla. Näitä ovat esimerkiksi cleantech, finanssiteknologiat, sähköinen terveydenhuolto, verkko-oppiminen, digitaaliset valmistusteknologiat sekä tekoälyn ja lohkoketjun sovellusalat.

“Rahoittamamme tutkimus yhdistää teknologisen kehityksen, liiketoimintamahdollisuudet ja kuluttajakentän muutokset. Esimerkiksi fintechin kaltaisessa ilmiössä, jossa pankki- ja rahoitusjärjestelmä muuttuu teknologian myötä, on kyse samanaikaisesti teknologian, sääntelyn ja ihmisten käyttäytymisen muutoksesta”, asiamies Lounasmaa sanoo.

Lue lisää KAUTE-apurahoista täältä!

Haluatko KAUTE-säätiön uutiset sähköpostiisi? Tilaa säätiön uutiskirje tästä!

Jutun kuva: Vilja Pursiainen


Kevään ja kesän 2018 apurahapäätökset

Opetuksen kehittäminen

Säätiö myönsi jatkorahoituksen 15.000 euroa Turun yliopistolle VIBu -tutkimus -ja koulutushankkeeseen. VIBu on verkkopohjainen liiketoimintaosaamiseen ja keskittyvä oppimisympäristö, joka perustuu simulaatiotyöskentelyyn.

PoDoCo-apurahat

Tohtoreita ja yrityksiä yhdistävä Post Docs in Companies -ohjelma tukee tohtorien työllistymistä elinkeinoelämän palvelukseen. Tohtoreiden myötä niin pienet kuin suuretkin suomalaisyritykset saavat tuoretta tutkimusosaamista innovaatioitaan vauhdittamaan. Kevään apurahahakukierroksella rahoitettiin 16 uutta tohtorien ja yritysten yhteistyöprojektia (tiedote).  KAUTE-säätiön PoDoCo-apuraha myönnettiin TkT Meri Lundahlille tutkimuseen: Korkean suorituskyvyn hiilikuitua puusta. Kohdeyrityksenä on Teraloop Oy.

Apurahat tutkimusvaihtoon

Säätiö myönsi Tutkijat maailmalle -ohjelmasta tutkimusvaihtoapurahoja yhteensä 105 000 euroa kuudelle väitöskirjantekijälle. Lisäksi Merkkipäivärahaston ja Ulkomaankaupan erikoisrahastoista myönnettiin matka-apurahoja tutkimus- ja opiskelijavaihtoon 15 000 euroa. Kaikki myönnetyt Tutkijat maailmalle apurahat löytyvät ohjelman sivuilla.

 

Arvo Apurahansaaja Käyttötarkoitus Vierailukohde Myönnetty (€)
KTM Helin Suvi-Tuuli Talvikki Tutkijat maailmalle: Kuinka epävarmuus siirtyy organisaatossa hierarkiatasolta toiseen? Kognitiivisen epävarmuuden vuorovaikutus organisaatiossa ja sydämen sykevälivaihtelu –menetelmä sen tutkimisessa Stanford University, USA 15 000
DI Jantunen Petri Miikka Tutkijat maailmalle: Universaali itseoppiva ohjausmenetelmä taloteknisille järjestelmille Lawrence Berkeley National Laboratory, UC Berkeley, USA 6 000
M.Sc. Palacin Silva Maria Victoria Tutkijat maailmalle: Understanding Civics Motivation and Engagement in Environmental Sensing:  A Values Driven Approach MIT Media Lab, USA 15 000
DI Peltokorpi Jaakko Juhana Tutkijat maailmalle: Työntekijöiden oppiminen vaihtelevassa kokoonpanotuotannossa: malleja tuotannon suunnittelun tueksi Ryerson University, Toronto, Kanada 30 000
DI Surma-aho Antti Oskari Tutkijat maailmalle: Empatian kehittyminen ja vaikutukset designtyössä MIT, USA 15 000
DI Vepsäläinen Jari Markus Topi Tutkijat maailmalle: Fyysisten järjestelmien tietopohjainen sijaismallinnus epävarmuuksien alaisuudessa Stanford University, USA 24 000
Kaup. yo Erkamo, Silja Matka-apuraha: Opiskeluvaihto Université Laval, Faculty of Business Administration, Québec City, Kanada 1 000
Kaup. yo Pyysing Arttu Matka-apuraha: Opiskeluvaihto The Hong Kong University of Science and Technology 1 000
TkT Santala Ville Matka-apuraha: Tutkimusvierailu metabolia-muokkauksen ja synteettisen biologian laboratio MIT, USA 5 000
KTT Tukiainen Sampo Matka-apuraha: Tutkijavaihto SCANCOR-Weatherhead Harvard University, USA 5 000
DI Heinonen Oliver European Forum Alpbach Alpbach, Itävalta 1 500
Kaup. yo Lattu Annina European Forum Alpbach Alpbach, Itävalta 1 500

 

Apurahat cleantech-tutkimukseen

Puromäen ja Santasalon rahastoista myönnettiin rahoitusta 9 tutkijalle ja hankkeelle 55.000 euroa puhtaan veden ja energian tutkimukseen. Saimme kaikkiaan 41 cleantech-aiheista hakemusta, joten rahoitusta voitiin myöntää 22%:lle hakijoista.

Arvo Apurahansaaja Tutkimusaihe Yliopisto Myönnetty (€)
DI Erlund Rickard Seasonal thermal storage of energy by sorption of water in magnesium (hydro) carbonates, väitöstyö, Puromäen rahasto Åbo Akademi 6 000
DI Koponen Joonas Efficient hydrogen production with renewable energy, kannustusapuraha, väitöstyö, Puromäen rahasto LTY 6 000
DI Nair Devi Geetha Segregation of power loss in electrical machines through inverse thermal modelling and calorimetry, väitöstyö, Puromäen rahasto Aalto-yliopisto 6 000
DI Phiri Joseph Graphene production and application in cellulose fiber products for energy storage devices, väitöstyö, Puromäen rahasto Aalto-yliopisto 6 000
M. Sc. Tzarouchis Dimitrios Graded-index plasmonic nanoparticles for novel energy control applications, väitöstyö, Puromäen rahasto Aalto-yliopisto 3 000
Prof. Dahl Olli Biohiilen aktivointi ja käyttö teollisuuden jätevesien puhdistukseen. Kahden (2) DI-työntekijän palkkaukseen (a 6 kk) tai yhden (1) väitöskirjan tekoon vuodeksi. Aalto-yliopisto 22 000
FM Juhola Riikka Teollisuuden sivuvirtojen ja biomassojen hyödyntäminen vedenpuhdistuskemikaaleina, väitöstyö, Santasalon rahasto Oulun Yliopisto 6 000
TkT Levchuk Irina Pharmaceuticals and antibiotic-resistant bacteria elimination from hospital wastewater effluents (Helsinki area) by application of advanced oxidation processes, Santasalon rahasto Helsingin Yliopisto 5 000
FT Lusa Merja Raskasmetallien ja radionuklidien biosorptio ja -akkumulaatio – ympäristöbakteerien käyttö kaivosteollisuuden jätevesien biopuhdistuksessa, tutkimuskuluihin, Santasalon rahasto Aalto-yliopisto 5 000

Apurahat tekoälyn ja algoritmien tutkimukseen

Lisäksi maaliskuussa 2018 myönnettiin 50 000 euroa viidelle tutkijalle tekoälyn, algoritmien ja niiden vaikutusten tutkimukseen. Rahoitus kohdennettiin väitöskirjantekijöille ja nuorille postdoc-tutkijoille. Apurahahaku toteutettiin yhteistyössä Weisell-säätiön kanssa.

Arvo Apurahansaaja Tutkimusaihe Yliopisto Myönnetty (€)
VTT Laaksonen Salla-Maaria Performativity and social power of data and algorithms in analytics companies Helsingin Yliopisto 10 000
DI Lehtiniemi Tuukka Algoritmit ja uudet arvonmuodostuksen logiikat Aalto-yliopisto 10 000
TkT Raitoharju Matti Neuroverkkojen robusti koulutus TTY 10 000
FM Valkonen Mira Koneoppiminen digipatologian työkaluna Tampereen Yliopisto 10 000
TkT Xiaohua Huang Micro-Expression Recognition System For Reading Hidden Emotions In The Face Oulun Yliopisto 10 000

 

KAUTE-säätiön apurahat ovat jälleen haettavana tammikuussa 2019. Säätiö onnittelee kaikkia apurahansaajia ja toivottaa riemukasta kesää!


Viestintäkoulutus apurahansaajille

KAUTE-säätiö tarjoaa kolmelle apurahansaajalleen ”Vaikuta viestinnällä” -valmennuspäivän tiistaina 6.2.2018.

Koulutuksessa eri säätiöiden apurahansaajat harjoittelevat, keskustelevat ja kuulevat asiantuntijoiden näkemyksiä vaikuttavasta viestinnästä. Kannustavassa ilmapiirissä käydään läpi keskeisimpiä viestinnän kysymyksiä, joita apurahansaaja kohtaa: Mitä omasta työstä kannattaa kertoa ja kenelle? Miten saan viestini julki ja mahdollisimman oikein? Kuinka toimia mediaväen kanssa ja erityisesti haastattelutilanteessa?

Koulutuksen järjestää Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta. KAUTE-säätiö maksaa kolmen apurahansaajan osallistumisen koulutukseen. Kts. päivän ohjelma.

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset [email protected]


Tutkijat maailmalle -apurahat

Vuoden 2016 Tutkijat maailmalle -apurahat kauppatieteiden ja tekniikan kansainvälisiin tutkimusvierailuihin on julkistettu. Apurahoja myönnettiin kaikkiaan 19 tutkijalle. Kevään 2016 hakukierroksessa saapui yhteensä 92 (2015: 85) hakemusta.

KAUTE-säätiö myönsi apurahoja yhteensä 100.000€. Säätiön apurahansaajat ovat:

Hakija Aihe Vierailukohde Myönnetty määrä (€)
Bergström-Lehtovirta Joanna Emilia Ihmisen ja Tietokoneen Vuorovaikutus Ihokäyttöliittymillä University of Copenhagen 15 000
Björklund Tua Annika Innovaatiotoiminnassa vaadittavien kehitystaitojen tukeminen Stanfordin yliopisto, 30 000
Kokkoniemi Joonas Kustaa THz-taajuusalueen kommunikaatiojärjestelmät University at Buffalo 10 000
Nurmi-Kettunen Johanna

 

Digitaalisten terveyssovellusten kehittäminen: Kuinka lisätä käyttäjien sitoutumista palveluihin ja motivaatiota terveyskäyttäytymiseen University of Cambridge 25 000
Ollikainen Tuomas Petteri

 

Topologiset defektit Bosen-Einsteinin kondensaateissa

 

Amherst College, Massachusetts 10 000
Piha Samuel Päiviö Evolutionary Psychology in Consumer Research: Philosophy, Theory and Practise Wilfrid Laurier University 10 000

Kaikki apurahapäätökset: http://www.tutkijatmaailmalle.fi/ajankohtaista/

Tutkijat maailmalle on Walter Ahlströmin säätiön, Liikesivistysrahaston ja KAUTE-säätiön yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on kannustaa tutkijoita kansainvälisyyteen ja parantaa suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytyksiä.


Santasalon ja Puromäen apurahat

Aimo Puromäen erikoisrahastosta myönnettiin 18.3. neljä apurahaa yhteensä 24.000 euroa:

  • Doroudchi Elahe 6.000 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: ”Decentralized Energy Supply Infrastructure for Townhouses”.
  • Haapaniemi Jouni 6.000 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: ”Power-based electricity transmission pricing in Finland”.
  • Mylläri Fanni 6.000 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: ”Energiantuotannon hiukkaspäästöjen ilmakehävaikutukset”.
  • Virasjoki Vilma 6.000 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: ”Decision models of energy markets for investment and policy analysis”.

Santasalon erikoisrahastosta myönnettiin 18.3. kolme apurahaa yhteensä 24.000 euroa:

  • Hiltunen Anna Katariina 12.000 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: “Biofilmien muodostuminen vedenpuhdistusta tehostaville nanosuodattimille”.
  • Häyrynen Piia 6.000 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: “Raskasmetallien, sulfaatin ja ravinteiden erotus teollisuuden jätevesistä kalvoerotustekniikoilla”.
  • Nevstrueva Daria 6.000 euroa väitöskirjatyöhän aiheesta: “Uuden biopohjaisen membraanin kehittäminen lääkeainejäämien poistoon vesista”.