Postdocs in Companies -apurahaohjelman haku keväälle 2021 on auki

Kevään PoDoCo-apurahahaku on auki 1.3–15.4.2021. Tänä vuonna ohjelman kahdessa hakukierroksessa on yhteensä jaossa noin miljoona euroa. Vuoden alussa PoDoCo-apurahan summa korotettiin 30 000 euroon.

“Ennen haun alkua järjestetyt PoDoCo-webinaarit ovat olleet innostavia, ja olen saanut jo useita yhteydenottoja tohtoreilta ja yrityksiltä. Vaikuttaa siltä, että kevään haussa on luvassa monia mielenkiintoisia yhteistyöprojekteja”, kertoo tohtori Seppo Tikkanen, PoDoCo-ohjelman johtaja.

Hakemusten määrä nousi viime syksyn hakukierroksella.

“PoDoCo tarjoaa yrityksille hyvän mahdollisuuden saada tukea uudistumiseen näinä epävarmoinakin aikoina”, Tikkanen sanoo.

PODOCO-OHJELMA:

PoDoCo-ohjelman apurahahaku on avoinna 1.3.–15.4.2021. Lue lisää: https://www.podoco.fi/

PoDoCo-ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Paulon Säätiö sekä Helsingin Sanomain Säätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain noin miljoona euroa. Tämä mahdollistaa noin 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.

 


Post Docs in Companies -apurahaohjelman haku on taas auki

Post Docs in Companies -ohjelmassa on rahoitettu jo 151 yritysten ja tohtorien yhteistyöhanketta. Monissa hankkeissa tavoitteena on ympäristövaikutusten vähentäminen. Apurahoja on myönnetty kaikille tieteenaloille. Insinööri- ja luonnontieteet ovat olleet parhaiten edustettuna, mutta yritykset ovat hakeneet toimintansa uudistamiseen myös yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden osaajia.

”Useissa käynnissä olevissa PoDoCo-hankkeissa yritykset kehittävät uusia kestäviä energiaratkaisuja teollisuuteen. Hankkeissa etsitään esimerkiksi ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen sekä tehokkaita energian tuotanto- ja varastointimenetelmiä”, PoDoCo-ohjelman vetäjä tohtori Seppo Tikkanen kertoo.

Ohjelmaan voi osallistua toimialasta riippumatta mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö. Rahoitus antaa pienillekin yrityksille mahdollisuuden uudistua, sillä PoDoCo-ohjelmasta on rahoitettu paljon juuri pienten ja keskisuurten yritysten hankkeita. Rahoituskierros on kaksi kertaa vuodessa ja syksyn haku on avoinna  lokakuun loppuun asti.

”Mielenkiintoista nähdä, miten korona vaikuttaa hakemusmääriin. Kevään haussa saimme yhtä paljon hakemuksia kuin ennen. Tässäkin tilanteessa yrityksillä olisi hyvä mahdollisuus saada PoDoCo:n kautta tukea uudistumiseen”, Tikkanen sanoo.

PoDoCo-ohjelma:

PoDoCo-ohjelman apurahahaku on avoinna 15.9.-31.10.2020. Lue lisää: https://www.podoco.fi/

PoDoCo-ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Paulon Säätiö sekä Helsingin Sanomain Säätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain noin miljoona euroa. Tämä mahdollistaa noin 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.


PoDoCo-tutkija Meri Lundahl edistää kestävää energiantuotantoa startup-yrityksessä

Tekniikan tohtori Meri Lundahl ei joutunut matkustamaan pitkälle siirtyessään Aalto-yliopiston kampukselta startup-yritys Teraloopiin. Molemmat sijaitsevat Espoon Otaniemessä. Yritysympäristö kuitenkin eroaa yliopistomaailmasta monin tavoin.

“Kiinnostavinta yrityksessä työskentelyssä on ollut käytännönläheisyys. Väitöskirjaa tehdessäni käsittelin kiinnostavia kysymyksiä, mutta toisinaan käytännön sovellukset jäävät tutkimustyössä etäisiksi. Yrityksessä työskennellessä näkee hyvin oman työnsä konkreettiset hyödyt”, Lundahl sanoo.

Lundahl tutkii biopohjaisia kuituja ja teki väitöskirjansa biopohjaisista, nanoselluloosasta valmistetuista tekstiilikuiduista. Samaa osaamista hän hyödyntää nyt Teraloopilla.
 

Tavoitteena kestävä siirtymä uusiutuvaan energiaan

Teraloop kehittää vauhtipyörää, jonka pyörivä liike varastoi energiaa tehokkaasti. Lundahlin tehtävänä on kehittää vauhtipyörään biopohjaisia hiilikuituja, jotta pyörä voitaisiin valmistaa edullisemmin, pienemmällä hiilijalanjäljellä ja ilman fossiilisia raaka-aineita.

Vauhtipyörä ratkoo myös uusiutuvan energian varastointiin liittyviä haasteita. Aurinko- ja tuulienergian varastoinnissa ongelmia aiheuttavat esimerkiksi sääolosuhteiden vaihtelusta johtuvat sähkökatkokset. Biopohjaisista kuiduista valmistetusta vauhtipyörästä voidaan vapauttaa energiaa katkosten aikana.

Vauhtipyörää voi käyttää myös korvaamaan tai täydentämään akkuja. Akuissa käytetään litiumia, jonka hankinta on hyvin vaikeaa.

“Vauhtipyörän ansiosta voimme olla vähemmän riippuvaisia fossiilisesta energiasta ja materiaaleista”, Lundahl sanoo.
 

PoDoCo-ohjelma toi tutkijan ja yrityksen yhteen

Lundahl tutustui Teraloopiin kasvuyritystapahtuma Slushissa. Yrityksen edustajien kanssa keskustellessaan Lundahl ymmärsi, että hänen osaamiselleen nanokuitujen parissa voisi olla käyttöä tekstiilituotannon lisäksi energia-alalla.

Pian tämän jälkeen Lundahl törmäsi tutkijoita ja yrityksiä yhdistävään Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelmaan. PoDoCossa mukana olevat 12 suomalaista säätiötä, joihin myös KAUTE kuuluu, rahoittavat ohjelman kautta tohtoreiden työllistymistä yrityksiin.

KAUTE-säätiön myöntämä rahoitus mahdollisti lopulta tuoreen tohtorin palkkaamisen startup-yritykseen.

“Teraloop ja PoDoCo-ohjelma ovat tarjonneet minulle mahdollisuuden yhdistää oma osaamiseni suurten kysymysten, kuten energia-alan tulevaisuuden ja kestävyyden, ratkaisemiseen”, Lundahl sanoo.

Yrityksessä työskentely ei tarkoita, että tutkimustyöstä pitäisi luopua – päinvastoin. Teraloopin kaltaisessa teknologiaa kehittävässä yrityksessä tutkimus on toiminnan elinehto.

“Teraloop tahtoo hyödyntää uusimpia tutkimustuloksia ja teknisiä ratkaisuja sekä olla mukana kehittämässä niitä. Minun taustastani on tässä apua. Näin saan jatkaa luovaa tutkimustyötä myös yrityksen leivissä”, Lundahl sanoo.
 

Tutkija voi antaa yritykselle merkittävää lisäarvoa

Lundahlin tutkijataustasta on ollut paljon hyötyä Teraloopin kehityksen kannalta, kertoo yrityksen operatiivinen johtaja Philippe Pepin.

“Meri on saanut meidät miettimään käyttämiemme materiaalien ympäristövaikutuksia entistä enemmän. Suunnittelemme toimintamme laajentamista materiaaliteknologian alueelle, ja Merillä voi olla tässä siirtymässä hyvin merkittävä rooli”, Pepin sanoo.

Vaikka Lundahlin PoDoCo-jakso päättyy vuoden 2020 lopussa, hän näkee yritysmaailmassa työskentelyn houkuttelevana vaihtoehtona myös tulevaisuudessa. Startup-yrityksessä työskentely on saanut Lundahlin jopa miettimään oman yrityksen perustamista. Tärkeintä on, että omalla työllä on todellista vaikutusta.

“Työssäni minua motivoi ilmastonmuutoksen hillitseminen. Tällä hetkellä on poliittista tahtoa siirtyä uusiutuvaan energiaan, mutta tämä ei ole täysin ongelmatonta. Haluan olla ratkaisemassa uusiutuvaan energiaan liittyviä haasteita, kuten laitteiden kierrätettävyyttä, jotta siirtymä on kestävä”, Lundahl sanoo.

Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelman haku on auki 1.3.–15.4.2020. KAUTE-säätiö rahoittaa ohjelman kautta vuosittain kahta kaupallisen tai teknisen alan tutkijaa.

Lue lisää PoDoCosta ja hae apurahaa

Lue lisää KAUTEn maalis–huhtikuun apurahahauista


KAUTEn maalis–huhtikuun apurahahaut: kansainvälistymistä ja yritysyhteistyötä

KAUTEn maalis–huhtikuun apurahahaut tarjoavat mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä yhteistyöhön liike-elämän kanssa. Tutustu apurahahakujen kuvauksiin ja hae rahoitusta!

 

Tutkijat maailmalle -ohjelma

Tutkijat maailmalle -ohjelma tukee tekniikan ja kauppatieteiden tutkimusta ulkomailla. Ohjelma on tarkoitettu tutkijoille, jotka lähtevät tekemään tutkimusta korkeatasoisiin yliopistoihin tai tutkimuslaitoksiin ulkomailla. Ohjelman apurahat on tarkoitettu pidempiaikaiseen, mielellään vähintään kuuden kuukauden, oleskeluun kohdemaassa. Apurahat sopivat väitöskirjatutkijoille ja uransa alkuvaiheessa oleville post doc -tutkijoille. Myös yrityksissä työskentelevät tutkijat voivat hakea Tutkijat maailmalle -rahoitusta.

Tutkijat maailmalle -ohjelman toteuttavat yhteistyössä KAUTE-säätiö, Walter Ahlströmin säätiö ja Liikesivistysrahasto. Kevään hakuaika on 1.3.–15.4.2020. Lue lisää ja hae apurahaa.

 

Post Docs in Companies -ohjelma

Post Docs in Companies (PoDoCo) on suomalaisten säätiöiden, yliopistojen ja liike-elämän yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on akateemisen tutkimuksen kautta tukea suomalaisen liike-elämän kilpailukykyä ja strategista uudistumista, sekä auttaa nuoria tohtoreita työllistymään yrityksiin. Rahoitettavat projektit ovat 1–2 vuoden pituisia ja koostuvat tutkimusjaksosta ja kohdennetusta tutkimusjaksosta yrityksessä.

Ohjelmaan voivat hakea kaikkien alojen tutkijat ja kaikki Suomessa toimivat yritykset. KAUTE rahoittaa ohjelman kautta vuosittain kahta kaupallisen tai teknisen alan post doc -tutkijaa. Kevään PoDoCo-hakuaika on 1.3–.15.4.2020. Lue lisää ja hae mukaan.

 

European Forum Alpbach

European Forum Alpbach on monialainen tieteen, taiteen, kulttuurin, politiikan ja talouden ajatusten kohtauspaikka Alpbachin kylässä, Itävällan alpeilla. Forum kokoaa vuosittain kolmeksi viikoksi yhteen noin 5000 osallistujaa ja 900 huippupuhujaa. Ohjelmassa käsitellään ilmastonmuutoksen, pakolaisuuden, demokratian muutoksen ja teknologian kaltaisia globaaleja teemoja. Vuoden 2020 teema on nimeltään Fundamentals.

European Forum Alpbach tarjoaa stipendiohjelman aktiivisille ja vaikuttamisesta kiinnostuneille alle 30-vuotiaille nuorille. Vuosittain stipendiohjelman kautta Forumiin osallistuu noin 700 henkilöä 80 maasta. KAUTE-säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto mahdollistavat vuosittain kahdeksan suomalaisen nuoren osallistumisen. Forumi järjestetään 19.8.–4.9.2020.

Haku stipendiaatiksi vuoden 2020 Forumiin on auki 17.2.–31.3.2020. Lue lisää ja hae stipendiaatiksi.

Tutustu myös aiempien vuosien suomalaisten stipendiaattien kokemuksiin sekä vuoden 2019 osallistujien blogikirjoituksiin.

 


Vuoden 2019 apurahapäätökset on julkaistu

KAUTE-säätiön vuoden 2019 yleiseen apurahahakuun saapui kaikkiaan 363 hakemusta, ja apurahoja haettiin yhteensä 5,1 miljoonan euron edestä. Yleisessä haussa myönnettiin apurahoja 53 hakijalle, mikä vastaa 15 prosenttia hakijoista. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 606 200 euroa, mikä on 12 prosenttia haettujen apurahojen määrästä.

Yleisen apurahakierroksen lisäksi säätiö myönsi rahoitusta kansainvälisiä tutkimusvaihtoja tukevassa Tutkijat maailmalle -ohjelmassa sekä tohtoreita ja yrityksiä yhdistävässä Post Docs in Companies -ohjelmassa.

Säätiö onnittelee kaikkia apurahansaajia!

Tutustu kevään apurahapäätöksiin

 


PoDoCo-tohtorit valloittavat yritysmaailman

”On hienoa havaita, että hakijoiden taso oli niin korkea”, iloitsee PoDoCo-ohjelman vetäjä Seppo Tikkanen. Hakijoiden määrä kasvoi myös edellisvuodesta: heitä oli 29.

Tohtoreista on moneksi:

PoDoCo-ohjelman tarkoituksena on, että tohtorit saava yritys myös palkkaa heidät jatkossa tehtäviin, joissa edistetään yrityksen pitkäjänteistä strategista uudistumista. Tohtorien tutkimuskenttä on mitä moninaisin.

Emooter tarjoaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvan tavan seurata ja kehittää työtyytyväisyyttä, – hyvinvointia ja työn imua. Emooter tarjoaa tiimille ja sen yksilöille mahdollisuuden jatkuvasti seurata ja kehittää työhyvinvointiaan. Emooterin osakas Teemu Jäntti toteaa: ”Taustastamme johtuen haluamme tehdä läheistä yhteistyötä akatemian kanssa. Mikko Salminen auttaa meitä tutkimaan reaaliaikaisesti palvelumme ehdottamia ja käyttäjiemme tekemiä työn tuunauksien ja muutosten vaikutusta heidän hyvinvointiin. Lisäksi pääsemme yhdessä Mikon kanssa auttamaan palvelumme käyttäjiä heidän arjen valintojen vaikutusten ymmärtämisessä henkiseen hyvinvointiin tutkimalla fysiologista ja henkistä hyvinvointidataa. Tutkimme myös yksinyrittäjien ja freelancereiden henkisen hyvinvoinnin tasoa ja palvelumme vaikuttavuutta heihin. Olemme innoissamme, että saimme Tohtori Mikon meille”.

Pienestä yrityksestä suureen:

Suomalaista hyvinvointia rakentavaan, mutta maailmanlaajuisesti toimivaan Orion Oyj ORION PHARMA T&K:een tulee tänä vuonna kolme tohtoria. ”Meillä on ollut PoDoCo tohtoreita aikaisempinakin vuosina ja heistä on hyvä kokemus. Meidän kolme uutta podocolaista aloittavat eri osastoilla. On todella mukavaa saada tuoreita tohtoreita tiimeihimme”, toteaa tohtori Mika Pykäläinen, Orionin Head of Bioanalytical Operations. ”Tämä apuraha tarjoaa upean tilaisuuden siirtyä työelämään yliopiston ulkopuolelle. Odotan innolla että pääsen tekemään mielenkiintoista tutkimustyötä Orionilla. Tutkimme tulevassa projektissa lääkeaineiden kulkeutumista maksasoluihin ja määritämme näiden solujen sisäisiä lääkeainepitoisuuksia” sanoo tohtori Johanna Troberg.

Orion Oyj ORION PHARMA on harvinaissairauksien yksikkö joka tekee aktiivista yhteistyötä akateemisten tahojen kanssa. Praveen Dhandapanin työn tarkoituksena on parantaa tautibiologian ymmärtämistä ja relevanttien tutkimusmallien pystytystä lääkekehityksen tarpeisiin. ”Työ tarjoaa minulle erityisen mahdollisuuden oppia lääkekehitysprosessista yksityisellä sektorilla, jonka koen uraani ajatellen äärimmäisen tärkeänä virstanpylväänä”, sanoo Praveen Dhandapani.

”Työssä pystytettävistä uusista solupohjaisista tutkimusmalleista kerättävää tietoa tullaan analysoimaan vertaamalla sitä vastaavanlaiseen tietoon eläinmalleista ja potilaista”, kertoo vanhempi tutkija, tohtori Riikka Äänismaa.

UPM on biometsätalouden edelläkävijä. UPM tarjoaa uusiutuvia vaihtoehtoja fossiilisille materiaaleille ja rakentaa kestävää tulevaisuutta. UPM:ssä uusi tohtori Saleem Ullah on tyytyväinen: “Valitsin Suomen aikoinaan sen opetuksen maineen ja ympäristön takia. Olen aina ollut kiinnostunut ”tuhansien järvien maasta” ja Jyväskylästähän minä sen löysin. Tämä uusi työ innostaa minua kovasti ja minulla on isot odotuksen uuden oppimisen ja urallani menestymisen suhteen. Haluan myös olla hyödyksi yritykselleni ja yhteiskunnalle”. Ullah tutkii hemiselluloosan erottamista lipeäkäsittelyllä metsäteollisuuden raaka-ainevirroista ja hemiselluloosien hyödyntämistä eri tuotteissa. Hemiselluloosat ovat yksi puun komponenteista selluloosan, ligniinin ja uuteaineiden lisäksi. Teknologian kehittäminen liittyy uusien metsäteollisuuden tuotteiden tutkimukseen.

PoDoCo tohtoriohjelman perustajaisä ja johtoryhmän puheenjohtaja on professori Yrjö Neuvo. ”Tämänkeväisestä julkisesta keskustelustakin huomaa kuinka tärkeää on, että akateeminen maailma ja yritysmaailma kohtaavat. Suomen pitkäjänteisen kilpailukyvyn kannalta katsottuna tarvitsemme lisää tätä molempia osapuolia hyödyntävää yhteistyötä”, toteaa Neuvo.

PoDoCo -ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Paulon säätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain lähes miljoona euroa. Tämä mahdollistaa arviolta 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain. Seuraava apurahahakukierros toteutetaan ensi syksynä.

PoDoCo-ohjelmaa organisoi DIMECC Oy, joka on Suomen teollisuuden johtava innovaatioalusta. DIMECCin omistavat Suomen johtavat valmistavan ja digitaalisen teollisuuden yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Yli 2000 teollisuuden ja tutkimuksen huippuammattilaista on mukana DIMECCin innovointityössä.

Lisätietoja:

PoDoCo-ohjelman vetäjä, Seppo Tikkanen, DIMECC Oy, [email protected], puh. 040 840 2780

PoDoCon johtoryhmän puheenjohtaja, Yrjö Neuvo, Aalto-yliopisto, [email protected]

 

Nimi Yhteistyöyritys Ala Apuraha (€) Säätiö
Abul Rahman Arbonaut Oy Maataloustiede 28 000 Suomen
Kulttuurirahasto
Chen An Nordic Healthcare Group Oy Liiketalous, Terveystiede 28 000 Liikesivistysrahasto
Dhandapani Praveen Orion Pharma Luonnontiede, Lääketiede 28 000 Paulon säätiö
Fabritius Henna Plehat Oy Luonnontiede, Biologia 28 000 Maj ja Tor Nesslingin säätiö
Gaciarz Anna Orion Pharma Luonnontiede, Lääketiede 28 000 Suomen Kulttuurirahasto
Hernadez Pavon Julio Cesar Imaqen Oy Lääke ja Terveystiede,
Biolääketiede
28 000 Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Hollos Patrik Aboa Space Research Oy Luonnontiede, Fysiikka 28 000 Svenska Kulturfonden
Laine Sami Botlabs Oy Luonnontieteet, Tekniikka 28 000 KAUTE-säätiö
Leppiniemi Jenni UPM-Kymmene Tekniikka, Kemia 28 000 Suomen
Kulttuurirahasto
Levchuk Irina Neste Oyj Tekniikka, Kemia 28 000 Maa- ja vesitekniikan
tukisäätiö
Majasalmi Titta Satellio Oy Tekniikka – Nanotekniikka 28 000 Tekniikan
edistämissäätiö
Pitkänen Minna Bittium Oy Luonnontieteet –
Tietotekniikka
14 000 Suomen
Kulttuurirahasto
Salminen Mikko Emooter Oy Psykologia 28 000 Liikesivistysrahasto
Silva Santos Hellen Sapotech Oy Luonnontieteet, Tekniikka 28 000 Tekniikan
edistämissäätiö
Troberg Johanna Orion Pharma Luonnontieteet, Kemia 28 000 Maj ja Tor Nesslingin säätiö
Ullah Saleem UPM-Kymmene Luonnontieteet, Kemia 28 000 Maj ja Tor Nesslingin säätiö
Wang Shiqi Capsamedix Oy Lääketiede, Biokemia 28 000 Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Vielma Tuomas Boliden Kokkola Oy Luonnontieteet, Kemia 28 000 Suomen Kulttuurirahasto