KAUTEn maalis–huhtikuun apurahahaut: kansainvälistymistä ja yritysyhteistyötä

KAUTEn maalis–huhtikuun apurahahaut tarjoavat mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä yhteistyöhön liike-elämän kanssa. Tutustu apurahahakujen kuvauksiin ja hae rahoitusta!

 

Tutkijat maailmalle -ohjelma

Tutkijat maailmalle -ohjelma tukee tekniikan ja kauppatieteiden tutkimusta ulkomailla. Ohjelma on tarkoitettu tutkijoille, jotka lähtevät tekemään tutkimusta korkeatasoisiin yliopistoihin tai tutkimuslaitoksiin ulkomailla. Ohjelman apurahat on tarkoitettu pidempiaikaiseen, mielellään vähintään kuuden kuukauden, oleskeluun kohdemaassa. Apurahat sopivat väitöskirjatutkijoille ja uransa alkuvaiheessa oleville post doc -tutkijoille. Myös yrityksissä työskentelevät tutkijat voivat hakea Tutkijat maailmalle -rahoitusta.

Tutkijat maailmalle -ohjelman toteuttavat yhteistyössä KAUTE-säätiö, Walter Ahlströmin säätiö ja Liikesivistysrahasto. Kevään hakuaika on 1.3.–15.4.2020. Lue lisää ja hae apurahaa.

 

Post Docs in Companies -ohjelma

Post Docs in Companies (PoDoCo) on suomalaisten säätiöiden, yliopistojen ja liike-elämän yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on akateemisen tutkimuksen kautta tukea suomalaisen liike-elämän kilpailukykyä ja strategista uudistumista, sekä auttaa nuoria tohtoreita työllistymään yrityksiin. Rahoitettavat projektit ovat 1–2 vuoden pituisia ja koostuvat tutkimusjaksosta ja kohdennetusta tutkimusjaksosta yrityksessä.

Ohjelmaan voivat hakea kaikkien alojen tutkijat ja kaikki Suomessa toimivat yritykset. KAUTE rahoittaa ohjelman kautta vuosittain kahta kaupallisen tai teknisen alan post doc -tutkijaa. Kevään PoDoCo-hakuaika on 1.3–.15.4.2020. Lue lisää ja hae mukaan.

 

European Forum Alpbach

European Forum Alpbach on monialainen tieteen, taiteen, kulttuurin, politiikan ja talouden ajatusten kohtauspaikka Alpbachin kylässä, Itävällan alpeilla. Forum kokoaa vuosittain kolmeksi viikoksi yhteen noin 5000 osallistujaa ja 900 huippupuhujaa. Ohjelmassa käsitellään ilmastonmuutoksen, pakolaisuuden, demokratian muutoksen ja teknologian kaltaisia globaaleja teemoja. Vuoden 2020 teema on nimeltään Fundamentals.

European Forum Alpbach tarjoaa stipendiohjelman aktiivisille ja vaikuttamisesta kiinnostuneille alle 30-vuotiaille nuorille. Vuosittain stipendiohjelman kautta Forumiin osallistuu noin 700 henkilöä 80 maasta. KAUTE-säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto mahdollistavat vuosittain kahdeksan suomalaisen nuoren osallistumisen. Forumi järjestetään 19.8.–4.9.2020.

Haku stipendiaatiksi vuoden 2020 Forumiin on auki 17.2.–31.3.2020. Lue lisää ja hae stipendiaatiksi.

Tutustu myös aiempien vuosien suomalaisten stipendiaattien kokemuksiin sekä vuoden 2019 osallistujien blogikirjoituksiin.

 


Kevään ja kesän 2018 apurahapäätökset

Opetuksen kehittäminen

Säätiö myönsi jatkorahoituksen 15.000 euroa Turun yliopistolle VIBu -tutkimus -ja koulutushankkeeseen. VIBu on verkkopohjainen liiketoimintaosaamiseen ja keskittyvä oppimisympäristö, joka perustuu simulaatiotyöskentelyyn.

PoDoCo-apurahat

Tohtoreita ja yrityksiä yhdistävä Post Docs in Companies -ohjelma tukee tohtorien työllistymistä elinkeinoelämän palvelukseen. Tohtoreiden myötä niin pienet kuin suuretkin suomalaisyritykset saavat tuoretta tutkimusosaamista innovaatioitaan vauhdittamaan. Kevään apurahahakukierroksella rahoitettiin 16 uutta tohtorien ja yritysten yhteistyöprojektia (tiedote).  KAUTE-säätiön PoDoCo-apuraha myönnettiin TkT Meri Lundahlille tutkimuseen: Korkean suorituskyvyn hiilikuitua puusta. Kohdeyrityksenä on Teraloop Oy.

Apurahat tutkimusvaihtoon

Säätiö myönsi Tutkijat maailmalle -ohjelmasta tutkimusvaihtoapurahoja yhteensä 105 000 euroa kuudelle väitöskirjantekijälle. Lisäksi Merkkipäivärahaston ja Ulkomaankaupan erikoisrahastoista myönnettiin matka-apurahoja tutkimus- ja opiskelijavaihtoon 15 000 euroa. Kaikki myönnetyt Tutkijat maailmalle apurahat löytyvät ohjelman sivuilla.

 

Arvo Apurahansaaja Käyttötarkoitus Vierailukohde Myönnetty (€)
KTM Helin Suvi-Tuuli Talvikki Tutkijat maailmalle: Kuinka epävarmuus siirtyy organisaatossa hierarkiatasolta toiseen? Kognitiivisen epävarmuuden vuorovaikutus organisaatiossa ja sydämen sykevälivaihtelu –menetelmä sen tutkimisessa Stanford University, USA 15 000
DI Jantunen Petri Miikka Tutkijat maailmalle: Universaali itseoppiva ohjausmenetelmä taloteknisille järjestelmille Lawrence Berkeley National Laboratory, UC Berkeley, USA 6 000
M.Sc. Palacin Silva Maria Victoria Tutkijat maailmalle: Understanding Civics Motivation and Engagement in Environmental Sensing:  A Values Driven Approach MIT Media Lab, USA 15 000
DI Peltokorpi Jaakko Juhana Tutkijat maailmalle: Työntekijöiden oppiminen vaihtelevassa kokoonpanotuotannossa: malleja tuotannon suunnittelun tueksi Ryerson University, Toronto, Kanada 30 000
DI Surma-aho Antti Oskari Tutkijat maailmalle: Empatian kehittyminen ja vaikutukset designtyössä MIT, USA 15 000
DI Vepsäläinen Jari Markus Topi Tutkijat maailmalle: Fyysisten järjestelmien tietopohjainen sijaismallinnus epävarmuuksien alaisuudessa Stanford University, USA 24 000
Kaup. yo Erkamo, Silja Matka-apuraha: Opiskeluvaihto Université Laval, Faculty of Business Administration, Québec City, Kanada 1 000
Kaup. yo Pyysing Arttu Matka-apuraha: Opiskeluvaihto The Hong Kong University of Science and Technology 1 000
TkT Santala Ville Matka-apuraha: Tutkimusvierailu metabolia-muokkauksen ja synteettisen biologian laboratio MIT, USA 5 000
KTT Tukiainen Sampo Matka-apuraha: Tutkijavaihto SCANCOR-Weatherhead Harvard University, USA 5 000
DI Heinonen Oliver European Forum Alpbach Alpbach, Itävalta 1 500
Kaup. yo Lattu Annina European Forum Alpbach Alpbach, Itävalta 1 500

 

Apurahat cleantech-tutkimukseen

Puromäen ja Santasalon rahastoista myönnettiin rahoitusta 9 tutkijalle ja hankkeelle 55.000 euroa puhtaan veden ja energian tutkimukseen. Saimme kaikkiaan 41 cleantech-aiheista hakemusta, joten rahoitusta voitiin myöntää 22%:lle hakijoista.

Arvo Apurahansaaja Tutkimusaihe Yliopisto Myönnetty (€)
DI Erlund Rickard Seasonal thermal storage of energy by sorption of water in magnesium (hydro) carbonates, väitöstyö, Puromäen rahasto Åbo Akademi 6 000
DI Koponen Joonas Efficient hydrogen production with renewable energy, kannustusapuraha, väitöstyö, Puromäen rahasto LTY 6 000
DI Nair Devi Geetha Segregation of power loss in electrical machines through inverse thermal modelling and calorimetry, väitöstyö, Puromäen rahasto Aalto-yliopisto 6 000
DI Phiri Joseph Graphene production and application in cellulose fiber products for energy storage devices, väitöstyö, Puromäen rahasto Aalto-yliopisto 6 000
M. Sc. Tzarouchis Dimitrios Graded-index plasmonic nanoparticles for novel energy control applications, väitöstyö, Puromäen rahasto Aalto-yliopisto 3 000
Prof. Dahl Olli Biohiilen aktivointi ja käyttö teollisuuden jätevesien puhdistukseen. Kahden (2) DI-työntekijän palkkaukseen (a 6 kk) tai yhden (1) väitöskirjan tekoon vuodeksi. Aalto-yliopisto 22 000
FM Juhola Riikka Teollisuuden sivuvirtojen ja biomassojen hyödyntäminen vedenpuhdistuskemikaaleina, väitöstyö, Santasalon rahasto Oulun Yliopisto 6 000
TkT Levchuk Irina Pharmaceuticals and antibiotic-resistant bacteria elimination from hospital wastewater effluents (Helsinki area) by application of advanced oxidation processes, Santasalon rahasto Helsingin Yliopisto 5 000
FT Lusa Merja Raskasmetallien ja radionuklidien biosorptio ja -akkumulaatio – ympäristöbakteerien käyttö kaivosteollisuuden jätevesien biopuhdistuksessa, tutkimuskuluihin, Santasalon rahasto Aalto-yliopisto 5 000

Apurahat tekoälyn ja algoritmien tutkimukseen

Lisäksi maaliskuussa 2018 myönnettiin 50 000 euroa viidelle tutkijalle tekoälyn, algoritmien ja niiden vaikutusten tutkimukseen. Rahoitus kohdennettiin väitöskirjantekijöille ja nuorille postdoc-tutkijoille. Apurahahaku toteutettiin yhteistyössä Weisell-säätiön kanssa.

Arvo Apurahansaaja Tutkimusaihe Yliopisto Myönnetty (€)
VTT Laaksonen Salla-Maaria Performativity and social power of data and algorithms in analytics companies Helsingin Yliopisto 10 000
DI Lehtiniemi Tuukka Algoritmit ja uudet arvonmuodostuksen logiikat Aalto-yliopisto 10 000
TkT Raitoharju Matti Neuroverkkojen robusti koulutus TTY 10 000
FM Valkonen Mira Koneoppiminen digipatologian työkaluna Tampereen Yliopisto 10 000
TkT Xiaohua Huang Micro-Expression Recognition System For Reading Hidden Emotions In The Face Oulun Yliopisto 10 000

 

KAUTE-säätiön apurahat ovat jälleen haettavana tammikuussa 2019. Säätiö onnittelee kaikkia apurahansaajia ja toivottaa riemukasta kesää!


Tutkijat maailmalle -apurahat

Vuoden 2016 Tutkijat maailmalle -apurahat kauppatieteiden ja tekniikan kansainvälisiin tutkimusvierailuihin on julkistettu. Apurahoja myönnettiin kaikkiaan 19 tutkijalle. Kevään 2016 hakukierroksessa saapui yhteensä 92 (2015: 85) hakemusta.

KAUTE-säätiö myönsi apurahoja yhteensä 100.000€. Säätiön apurahansaajat ovat:

Hakija Aihe Vierailukohde Myönnetty määrä (€)
Bergström-Lehtovirta Joanna Emilia Ihmisen ja Tietokoneen Vuorovaikutus Ihokäyttöliittymillä University of Copenhagen 15 000
Björklund Tua Annika Innovaatiotoiminnassa vaadittavien kehitystaitojen tukeminen Stanfordin yliopisto, 30 000
Kokkoniemi Joonas Kustaa THz-taajuusalueen kommunikaatiojärjestelmät University at Buffalo 10 000
Nurmi-Kettunen Johanna

 

Digitaalisten terveyssovellusten kehittäminen: Kuinka lisätä käyttäjien sitoutumista palveluihin ja motivaatiota terveyskäyttäytymiseen University of Cambridge 25 000
Ollikainen Tuomas Petteri

 

Topologiset defektit Bosen-Einsteinin kondensaateissa

 

Amherst College, Massachusetts 10 000
Piha Samuel Päiviö Evolutionary Psychology in Consumer Research: Philosophy, Theory and Practise Wilfrid Laurier University 10 000

Kaikki apurahapäätökset: http://www.tutkijatmaailmalle.fi/ajankohtaista/

Tutkijat maailmalle on Walter Ahlströmin säätiön, Liikesivistysrahaston ja KAUTE-säätiön yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on kannustaa tutkijoita kansainvälisyyteen ja parantaa suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytyksiä.