Vuoden nuori tutkijayrittäjä -finalistit julkistettu

Tänä vuonna Vuoden nuori tutkijayrittäjä -palkinnon saajaksi on ehdolla kolme nuorta kunnianhimoista tutkijayrittäjää, jotka ratkovat erilaisia ongelmia tutkimukseen pohjaavien innovaatioiden avulla.

Vuoden nuori tutkijayrittäjä valitaan toukokuussa 2019.

Tutustu finalisteihin alta ja lue pidemmät haastattelut Tutkijayrittäjä-sivustolta.

 

Suvi Uskin perustama Someturva tarjoaa oikeusapua verkkohäirinnän uhreille.

 

Kunal Gargin Tezted-yritys tehostaa punkkien levittämien tautien diagnosointia uudella teknologialla.

 

Jenni Vartiaisen Kide Science -yrityksen järjestämät tiedekerhot opettavat pienille lapsille luonnontieteitä leikin avulla.

 


Parempaa rakentamista esivalmistuksen avulla

Tutkimukseni tarkoitus on hahmottaa, miten esivalmistus, eli esimerkiksi tehdasolosuhteisiin siirretty rakentaminen, hyödyttäisi mahdollisimman paljon kaikkia rakentamisen osapuolia tilaajasta suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja esivalmistajiin.

Haluan edistää esivalmistuksen käyttöönottoa kertomalla esivalmistuksen hyödyistä, käyttöönoton esteistä ja edistäjistä sekä taidoista, joita esivalmistus yrityksiltä edellyttää. Tietoisuuden kasvaessa tilaajat oppivat vaatimaan esivalmistusta rakentamisen laadun parantamiseksi ja työn nopeuttamiseksi.

Esivalmistusta käytetään rakentamisessa vielä vähän lukuun ottamatta pientalotuotantoa ja joidenkin esivalmistettujen rakennusosien käyttöä. Valtaosa rakentamisesta tapahtuu vielä työmailla, joissa on yleensä melko huonot rakentamisen olosuhteet verrattuna tehdasvalmistukseen. Työmaalla materiaalit esimerkiksi kastuvat ja häviävät ja siten myös tuhoutuvat helposti.

 

Mitä yrityksiltä edellytetään rakentamisen prosessituotannossa?

Teimme yhdessä Ruotsin Luulajan teknillisen yliopiston kanssa pitkittäistutkimuksen ruotsalaisesta Lindbäcks-yrityksestä, joka aloitti moduulimaisen tehdastuotannon vuonna 1994. Lindbäcks on vuonna 1924 perustettu perheyritys, joka tuottaa kerrostaloja teollisesti. Lindbäcks toimii hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka perinteistä rakentamista viedään käytännössä kohti teollista.

Tutkimuksemme paljasti, että yhteistyökyky muiden yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa, tuotekomponenttien ja tuotannon standardointi sekä yrittäjämäinen ajattelutapa auttoivat Lindbäcksiä kääntämään perinteisen rakentamisen prosessituotannoksi. Muutos vei yli 25 vuotta. Sen aikana yritys on tehnyt paljon tuotekehitysyhteistyötä Luulajan teknillisen yliopiston kanssa. Se on myös opetellut tuottamattomien toimintojen poistamiseen keskittyvää lean-ajattelua, joka on viety kaikille yrityksen tasoille operatiivisesta tehdastuotannosta strategiaprosesseihin.

Muita kiinnostavia kansainvälisiä esimerkkejä teollisesta rakentamisesta tarjoavat KATERRA, Project Frog, ConXTech ja ERNE.

 

Lindbäcksin rakentama moduulipuukerrostalo

 

Talotekniikan esivalmistuksen edistäminen vaatii systeemistä muutosta

Tutkimuksemme Aalto-yliopiston apulaisprofessori Antti Peltokorven ja työelämäprofessori Olli Seppäsen kanssa keskittyi rakentamisen osapuolien kokemiin talotekniikan (TATE) esivalmistuksen esteisiin ja mahdollistajiin. Yksi tutkimuksen tärkein johtopäätös on, että TATE-esivalmistamisen käyttöönotto edellyttää systeemistä muutosta rakentamisen toimintatavoissa.

Systeeminen muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että nykyistä suunnittelu- ja rakennusprosessia pitää muuttaa siten, että esivalmistamisesta syntyvä lisäarvo jakautuu kaikille rakentamisessa mukana oleville toimijoille. Muutoksen edistämiseksi kehitimme tutkimuksessa yritysten kanssa suunnittelu- ja rakentamisprosessimallin, jolla tuetaan talotekniikan esivalmisteiden hyödyntämistä rakennusprojektissa.

Prosessimalli korostaa monen osapuolen suunnitteluyhteistyötä. Yleissuunnitteluvaiheessa arkkitehdin, tilaajan, TATE-suunnittelijan ja tässä vaiheessa konsulttirooleissa olevien pääurakoitsijan ja TATE-urakoitsijan, on kartoitettava projektin mahdolliset esivalmistuskohteet ja niiden hyödyt sekä kirjattava ne esivalmistusohjelmaan.

Toteutussuunnitteluvaiheessa tilaaja tai rakentamiskonsultti konsultoi TATE-esivalmistajia ja laatii esivalmistesuunnitelman, jossa määritellään parhaat esivalmisteratkaisut ja sovitaan esivalmisteiden rajapinnoista muun rakennuksen kanssa. Tässä vaiheessa pääurakoitsija, TATE-urakoitsija ja -suunnittelija, tilaaja sekä esivalmistajat sovittavat esivalmisteiden hankinnan ja asennuksen aikataulut yhteen muiden rakentamisen aikataulujen kanssa. Lisäksi heidän on yhdessä suunniteltava logistiikka ja varastointi ja kirjattava sovitut asiat esivalmisteiden tuotantosuunnitelmaan.

Olemme kuvanneet prosessimallin tarkemmin tutkimusraportissamme. Keväällä 2019 testaamme prosessimallia todellisissa rakennusprojekteissa, joita Aalto-yliopiston Building 2030 -konsortion yritykset toteuttavat.

 

Esivalmistus edellyttää rakentamisen osapuolten yhteispeliä

Yhteenvetona voi todeta, että esivalmistus on hyödyllisintä, kun kaikki rakentamisen osapuolet tietävät, mitä esivalmisteita hyödynnetään, mitä esivalmistamisella halutaan saavuttaa ja miten esivalmisteet vaikuttavat toimijoiden työtehtäviin ja suunnittelu-, rakennus-, asennus- ja logistiikkaprosesseihin.

Esivalmistus edellyttää hyvää suunnittelua, johon sekä tilaajan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden että esivalmisteiden tuottajien on osallistuttava varhaisessa vaiheessa rakennusprojektia.

Esivalmistuksella voi pienentää rakennusmateriaalien hävikkiä, parantaa rakentamisen laatua ja työntekijöiden työturvallisuutta sekä lyhentää rakentamiseen kuluvaa aikaa. Lisäksi esivalmistus voi säästää rahaa suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa, kun läpimenoajat lyhenevät, suunnittelun laatu paranee, työmaa pysyy siistinä ja logistiikkaketjujen ja asentamisen tehokkuus paranevat.

 

Kiinnostuitko? Katso alta Rita Lavikan tekemä video tutkimuksen tuloksista ja lue tutkimuksesta lisää.

 


Tutkijat maailmalle -apurahahaku on auki 15.4. saakka

Tutkijat maailmalle -ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunnianhimoista tutkimustyötä korkeatasoiseen ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen. Hakijalla on oltava vähintään ylempi korkeakoulututkinto suoritettuna, mutta apuraha saattaa sopia myös uransa alkuvaiheessa olevalle postdocille. Myös yrityksissä toimivat tutkijat voivat hakea apurahaa.

Tutkijat maailmalle on KAUTE-säätiön, Liikesivistysrahaston ja Walter Ahlströmin säätiön yhteinen kansainvälistymisohjelma. Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla.

Lue apurahoista lisää ja täytä apurahahakemus 15.4.2019 mennessä ohjelman verkkosivuilla.


PoDoCo apurahat haettavina 15.9.-31.10.2018

Onko yrityksessänne sellaisia ideoita, joiden analyysissa ja toteutuksessa nuori tohtori voisi olla avuksi? Oletko nuori tohtori, joka on kiinnostunut tutkimusosaamisesi soveltamisesta yritysmaailmassa? PoDoCo-ohjelma voi olla oikea ratkaisu!

Tohtorikoulutettujen ja elinkeinoelämän PoDoCo -yhteistyöohjelma edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. Yksittäisen PoDoCo-projektin kokonaispituus on 1-2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6-12 kuukauden osaan. Aluksi on säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa samanmittainen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. PoDoCo-ohjelmaan voi osallistua kaikki suomalaiset tai Suomessa liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja kaikki väitöskirjan vastikään tehneet tai lähiaikana väittelevät henkilöt.

PoDoCo-ohjelman apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovaan strategiseen tutkimukseen. Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani ideoivat yhdessä tutkimushankkeen, jonka toteuttavalle tohtorille haetaan rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi. Kokovuosiapurahan suuruus on 28.000 euroa.

PoDoCo-ohjelman apurahat ovat haettavina 15.9–31.10.2018. Haun tulokset julkaistaan viimeistään joulukuussa 2018.

PoDoCo-ohjelma järjestää vuosittain kaksi hakukierrosta, jossa kussakin jaetaan noin 17 apurahaa. Yhdeksän säätiötä ovat sijoittaneet PoDoCo-ohjelmaan noin 1 000 000 euroa vuodelle 2018.

Lisätietoa ohjelmasta ja apurahahausta saa PoDoCo-ohjelman kotisivuilta, (www.podoco.fi) sekä ohjelmapäällikkö Essi Hutulta, essi.huttu(at)dimecc.com, puh. +358 40 840 9259