13.01.2015 Uutiset

Heikki Kauppi 60v

Kiitokset!  Tekniikan Akateemiset TEK:n toiminnanjohtajan Heikki Kauppi 60v -merkkipäiväkeräys tuotti lähes 10 000 euroa. Tuotto on liitetty Tekniikan Akateemiset TEK ry:n rahastoon ja käytettään Heikin toiveiden mukaisesti sähkötekniikan alan väitöskirjatutkijan hyväksi. Lämmin kiitos kaikille keräykseen osallistuneille! (Päivitetty 16.2.2015) Merkkipäiväkeräys Tekniikan Akateemiset TEKin toiminnanjohtaja DI Heikki Kauppi täyttää 60 vuotta 4.2.2015. Mahdolliset muistamiset pyydetään osoittamaan KAUTE-säätiön Tekniikan Akateemiset TEK… Lue lisää

29.12.2014 Uutiset

Arseeni kaivostoiminnan ympäristöhaasteena

Annika Parviaisen postdoc-työ “Arsenic mobilization during schwertmannite transformations” Työskentelin postdoc-tutkijana Espanjassa Granadan yliopistolla KAUTE-säätiön rahoituksen turvin vuosina 2012 ja 2013. Tosin äitiysloman (07/2013-05/2014) takia tutkimusjakso pidentyi vuoden 2014 loppuun. Näiden Granadassa vietettyjen vuosien aikana olen saanut tehdä itsenäistä tutkimustyötä, nauttia sujuvasta yhteistyöstä Huelvan yliopiston Ympäristögeokemian ja –mineralogian tutkimusryhmän kanssa ja elää hieman erilaista arkea kuin… Lue lisää

11.12.2014 Uutiset

KAUTE-säätiö muuttaa

KAUTE-säätiö muuttaa Kruununhakaan Alfred Kordelinin säätiön alivuokralaiseksi samoinhin tiloihin Kordelinin säätiön ja Niilo Helanderin Säätiön kanssa. Uusi osoitteemme 1.1.2015 alkaen on KAUTE-säätiö c/o Kordelinin säätiö Mariankatu 7 A 3 00170 HELSINKI

22.10.2014 Uutiset

PhdTube – tutkijaksi London School of Economicsiin

KAUTE-säätiö ja London School of Economics ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on helpottaa lahjakkaiden nuorten pääsyä kansainväliselle tutkijauralle. LSE on alallaan yksi maailman johtavista yliopistoista ja globaalisti merkittävä yhteiskunnallisen keskustelun foorumi. LSE:n nykyiset ja entiset tutkijat ovat saaneet yhteensä 16 Nobelin palkintoa, joista useita 2000-luvulla.  KAUTE-säätiö myöntää rahoituksen yhdelle henkilölle neljäksi vuodeksi väitöskirjaopintoihin LSE:ssä. Apuraha… Lue lisää

21.10.2014 Uutiset

KAUTE-säätiö hakee kampanjapäällikköä varainhankintakampanjaan

KAUTE-säätiö hakee osa-aikaista kampanjapäällikköä säätiön varainhankintakampanjan toteuttamiseen.  Säätiö täyttää 60 vuotta vuonna 2016. Juhlavuoden kunniaksi säätiö käynnistää keväällä 2015 tutkimusohjelman Iniative on Digital Economy for Finland. Ohjelman avulla vauhditetaan Suomen ja suomalaisten yritysten siirtymistä digitaaliseen talouteen ja ja vahvistetaan kotimaista osaamista. Varainhankintakampanjan tavoitteena on kerätä varoja tutkimusohjelman toteuttamiseen ja tehdä tunnetuksi säätiötä ja sen toimintaa…. Lue lisää

05.09.2014 Uutiset

Nuori tutkijayrittäjä 2014 -palkinto RELEXin perustajalle

Johanna Smårosin ja hänen tutkijakollegoidensa perustaman RELEX Oy:n tilausautomatiikkaohjelmistoilla vähittäiskauppa voi vähentää ruokahävikkiään jopa 40 prosenttia. Vuoden 2014 nuoreksi tutkijayrittäjäksi on valittu tekniikan tohtori Johanna Småros. Hän on Aalto-yliopistosta väitellyt logistiikkatutkija ja yksi vuoden 2014 logistiikkayritykseksi valitun RELEX Oy:n perustajista. Småros perusti yrityksen vuonna 2005 yhdessä kahden tutkijakollegansa kanssa. Tänään kannattavasti kasvanut RELEX toimii neljässä… Lue lisää

26.08.2014 Uutiset

Tutkimusapurahoja maailman huippuyliopistoihin

KAUTE-säätiö, Walter Ahlströmin säätiö, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Liikesivistysrahasto myönsivät yhteensä 500 000 euroa apurahoja tutkijavierailuihin maailman huippuyliopistoissa. 19 kaupan ja tekniikan alan Tutkijat maailmalle -stipendiaattia työskentelevät 6-12 kuukauden jakson yhdessä maailman parhaiden tutkijoiden kanssa. Stipendiaatit tekevät tutkimustyötä muun muassa Berkeleyn ja Stanfordin yliopistoissa Yhdysvalloissa, Cambridgessa Iso-Britanniassa sekä Sveitsissä toimivassa CERN-tutkimuskeskuksessa. Yksi tuoreista stipendiaateista on Tampereen… Lue lisää

18.06.2014 Uutiset

Apurahapäätökset 2014

Kevään 2014 apurahahaussa hakemuksia saapui kaikkiaan 252. Tutkijavierailut KAUTEn professoripoolin vuoden 2014 apuraha 27.000,00 euroa myönnettiin liiketaloustieteen professori Jyrki Walleniukselle  Aalto-yliopistosta. Apurahan käyttötarkoituksena on tutkimusvierailut Yhdysvalloissa monitavoiteongelmien tutkimiseksi. Tutkijat maailmalle on neljän kaupan ja tekniikan alan säätiön yhteishanke. Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunniahimoista tutkimustyötä jossakin korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Kevään 2014 hakukierroksessa saapui… Lue lisää

28.04.2014 Uutiset

Ulkomaankaupan erikoisrahaston apurahat

KAUTE-säätiön Ulkomaankaupan erikoisrahasto tukee kauppatieteen opiskelijoiden kansainvälistä freemover-vaihto-opiskelua. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja Aalto-yliopistossa maisteritutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ensisijalla ovat Kauppakorkeakoulun opiskelijat. Keväällä 2014 rahastosta myönnetään apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2014-15 aiheutuviin lukukausimaksuihin. Apurahalla halutaan kannustaa opiskelijoita tekemään rohkeita ratkaisuja vaihtopaikan valinnassa ja rohkaista hakemaan myös vaativiin huippuluokan yliopistoihin tai muuten poikkeuksellisiin vaihtokohteisiin. Päätös apurahan myöntämisestä voidaan tehdä… Lue lisää

09.04.2014 Uutiset

Post-doc apuraha uuden energiapolitiikan tutkimiseen

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla-raportissa (17.2.2014, https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/43024 ) on hahmoteltu tulevaisuuden energiapolitiikan sisältöä, jossa energiaa tarkastellaan maamme kokonaisedun kannalta. Tässä yhteydessä korostuvat erityisesti kasvu ja työllisyys, joka edellyttää että energiapolitiikkaa tarkastellaan vahvemmin sellaisten kriteereiden kuten kotimaisuuuden, varmuuden, päästöjen ja kustannusten kautta. Raportti luettelee kaksitoista toimenpidettä, jolla uusi energiapolitiikka saadaan liikkeelle. Jatkona professoriryhmän työlle KAUTE-säätiö myöntää… Lue lisää

07.04.2014 Uutiset

Ulkomaankaupan erikoisrahaston apurahat

KAUTE-säätiön Ulkomaankaupan erikoisrahasto tukee kauppatieteen opiskelijoiden kansainvälistä freemover-vaihto-opiskelua. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja Aalto-yliopistossa maisteritutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ensisijalla ovat Kauppakorkeakoulun opiskelijat. Keväällä 2014 rahastosta myönnetään apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2014-15 aiheutuviin lukukausimaksuihin. Apurahalla halutaan kannustaa opiskelijoita tekemään rohkeita ratkaisuja vaihtopaikan valinnassa ja rohkaista hakemaan myös vaativiin huippuluokan yliopistoihin tai muuten poikkeuksellisiin vaihtokohteisiin. Päätös apurahan myöntämisestä voidaan tehdä… Lue lisää