26.08.2014 Uutiset

Tutkimusapurahoja maailman huippuyliopistoihin

KAUTE-säätiö, Walter Ahlströmin säätiö, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Liikesivistysrahasto myönsivät yhteensä 500 000 euroa apurahoja tutkijavierailuihin maailman huippuyliopistoissa. 19 kaupan ja tekniikan alan Tutkijat maailmalle -stipendiaattia työskentelevät 6-12 kuukauden jakson yhdessä maailman parhaiden tutkijoiden kanssa. Stipendiaatit tekevät tutkimustyötä muun muassa Berkeleyn ja Stanfordin yliopistoissa Yhdysvalloissa, Cambridgessa Iso-Britanniassa sekä Sveitsissä toimivassa CERN-tutkimuskeskuksessa. Yksi tuoreista stipendiaateista on Tampereen… Lue lisää

18.06.2014 Uutiset

Apurahapäätökset 2014

Kevään 2014 apurahahaussa hakemuksia saapui kaikkiaan 252. Tutkijavierailut KAUTEn professoripoolin vuoden 2014 apuraha 27.000,00 euroa myönnettiin liiketaloustieteen professori Jyrki Walleniukselle  Aalto-yliopistosta. Apurahan käyttötarkoituksena on tutkimusvierailut Yhdysvalloissa monitavoiteongelmien tutkimiseksi. Tutkijat maailmalle on neljän kaupan ja tekniikan alan säätiön yhteishanke. Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunniahimoista tutkimustyötä jossakin korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Kevään 2014 hakukierroksessa saapui… Lue lisää

28.04.2014 Uutiset

Ulkomaankaupan erikoisrahaston apurahat

KAUTE-säätiön Ulkomaankaupan erikoisrahasto tukee kauppatieteen opiskelijoiden kansainvälistä freemover-vaihto-opiskelua. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja Aalto-yliopistossa maisteritutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ensisijalla ovat Kauppakorkeakoulun opiskelijat. Keväällä 2014 rahastosta myönnetään apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2014-15 aiheutuviin lukukausimaksuihin. Apurahalla halutaan kannustaa opiskelijoita tekemään rohkeita ratkaisuja vaihtopaikan valinnassa ja rohkaista hakemaan myös vaativiin huippuluokan yliopistoihin tai muuten poikkeuksellisiin vaihtokohteisiin. Päätös apurahan myöntämisestä voidaan tehdä… Lue lisää

09.04.2014 Uutiset

Post-doc apuraha uuden energiapolitiikan tutkimiseen

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla-raportissa (17.2.2014, https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/43024 ) on hahmoteltu tulevaisuuden energiapolitiikan sisältöä, jossa energiaa tarkastellaan maamme kokonaisedun kannalta. Tässä yhteydessä korostuvat erityisesti kasvu ja työllisyys, joka edellyttää että energiapolitiikkaa tarkastellaan vahvemmin sellaisten kriteereiden kuten kotimaisuuuden, varmuuden, päästöjen ja kustannusten kautta. Raportti luettelee kaksitoista toimenpidettä, jolla uusi energiapolitiikka saadaan liikkeelle. Jatkona professoriryhmän työlle KAUTE-säätiö myöntää… Lue lisää

07.04.2014 Uutiset

Ulkomaankaupan erikoisrahaston apurahat

KAUTE-säätiön Ulkomaankaupan erikoisrahasto tukee kauppatieteen opiskelijoiden kansainvälistä freemover-vaihto-opiskelua. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja Aalto-yliopistossa maisteritutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ensisijalla ovat Kauppakorkeakoulun opiskelijat. Keväällä 2014 rahastosta myönnetään apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2014-15 aiheutuviin lukukausimaksuihin. Apurahalla halutaan kannustaa opiskelijoita tekemään rohkeita ratkaisuja vaihtopaikan valinnassa ja rohkaista hakemaan myös vaativiin huippuluokan yliopistoihin tai muuten poikkeuksellisiin vaihtokohteisiin. Päätös apurahan myöntämisestä voidaan tehdä… Lue lisää

01.04.2014 Uutiset

Haemme vuoden nuorta tutkijayrittäjää

Nuori tutkijayrittäjä 2014 on palkinto, jolla halutaan antaa tunnustusta nuorille tutkijoille, jotka ovat synnyttäneet tutkimukseen perustuvaa uutta yritystoimintaa. Palkinto on suuruudeltaan 5000 euroa. Palkinnon tarkoitus on kannustaa erityisesti nuoria tutkijoita yrittäjäuralle. Uusi yritystoiminta tarjoaa tehokkaan tavan levittää tutkimustuloksia koko yhteiskuntaa hyödyntävällä tavalla ja luoda uusia työpaikkoja. Pyydämme ehdotuksia vuoden nuoreksi tutkijayrittäjäksi 30.4.2014 mennessä. Ehdotuksia palkittavista… Lue lisää

28.12.2013 Uutiset

Hannu Raulo in memoriam

KAUTE-säätiön pitkäaikainen asiamies Ekonomi Hannu Raulo menehtyi 21.12.2013 nopeasti edenneen sairauden murtamana Helsingissä. Hannu Raulo syntyi 21.3.1943 Somerolla. Hän valmistui ylioppilaaksi Someron yhteiskoulusta ja suoritti ekonomin tutkinnon Helsingin Kauppakorkeakoulussa, josta siirtyi työelämään 1960-luvun lopulla. Hän toimi toimistopäällikkönä KOP:n Ympyrätalon konttorissa Helsingissä, josta siirtyi KOP:n valtakunnalliseksi tilinpidontarkastajaksi vv 1972–1975. Sen jälkeen hän toimi monien KOP:n Helsingissa… Lue lisää

19.12.2013 Uutiset

Energiasta -antologia julkaistiin

Aimo Puromäen Energiasta -antologia Energianeuvos, DI Aimo Puromäki on yksi energia-alan merkkimiehistä, joka pitkällä urallaan ja myös sen jälkeen energia-alan vaikuttajana,kommentaattorina ja usein oikeaan osunein etukäteisarvioin on jättänyt pysyvän jäljen suomalaiseen ja kansainväliseen energiatoimintaan. Erityisesti hänen kolumninsa energiakentän ajankohtaisilmiöistä Energiauutisissa ja muissa lehdissä olivat lukijoiden etukäteen odottamia ja inspiroivia yllättävienkin näkökulmien ansiosta. Aimo Puromäen Energiauutisiin… Lue lisää

01.11.2013 Uutiset

Professoripoolin apuraha Ari Sihvolalle

KAUTE-säätiön hallitus päätti myöntää professoripoolin vuoden 2014 apurahan 25.000,00 euroa professori Ari Sihvolalle Aalto-yliopistosta. Hänen tutkimusaiheensa on “Luonnon- ja komposiittimateriaalien ja sähkömagneettisten kenttien vuorovaikutusongelmat.” Apuraha on henkilökohtainen työskentelyapuraha, joka on tarkoitettu 12 kuukauden yhtämittaiseen tutkimustyöhön. Lisätietoja professoripoolista.

11.10.2013 Uutiset

Talouselämä -lehti 75 vuotta

Talouselämä -lehden 75-vuotishistoriikki ilmestyi 11.10.2013. Talouselämän toimitus on 75 vuoden ajan edistänyt tinkimättömästi taloudellista ajattelua. Lehden pitkäaikaisen toimituspäällikön Jouni Luotosen toimittama historiikki Kevytmielistä kirjoittelua, sanoi Paasikivi kertoo, miten asiantuntijoiden lehdestä tuli laajan lukijapiirin media. Kts. lehdistöneuvos Jyrki Vesikansan arvostelu kirjasta: “Rohkeaa, tarkkaa talousjournalismia” lehden sivuilla.

31.05.2013 Uutiset

Apurahapäätökset 2013

  Kevään 2013 apurahojen yleisessä haussa saapui määräaikaan mennessä 386 hakemusta. Hakusumma oli yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. Säätiö päätti 31.5. myöntää yhteensä 591.000,00 euroa 112 hakijalle. Luettelo apurahansaajista.